Operointi ja ylläpito

CADMATIC yhdistää 3D-mallin aluksen eri toimintoihin ja automaatiojärjestelmiin ja helpottaa näin laivanvarustajia aluksen operoinnissa. Reaaliaikainen informaatio näkyy helppokäyttöisessä käyttöliittymässä, jonka avulla ylläpidosta vastaavat henkilöt voivat havainnollistaa meneillään olevien ja tulevien ylläpitotehtävien tilanteen ja tavoitteet.