Offshore

Offshore-teollisuudella tarkoitetaan kahta teollisuudenalaa: avomerellä tapahtuvaa öljyn- ja kaasunporausta sekä avomerituulivoimaa. Öljynporauslautat, jotka sekä poraavat että jalostavat öljyä ja kaasua, porausalukset, semisub-lautat sekä porauslauttojen tukialukset ovat avomeriteollisuudelle välttämättömiä. Kaikkia näitä voidaan suunnitella CADMATIC Marine Design -ohjelmistolla. Insinöörit tekevät CADMATIC Shipbuilding -ohjelmiston insinööreille, tavoitteenaan tehdä jokaisen laivarakentamiseen osallistuvan suunnittelijan ja projektipäällikön työstä niin helppoa ja tehokasta kuin mahdollista.

Riippumatta siitä oletko tekemässä porauslauttaa vai laivaa, kaikki alkaa esisuunnittelusta, etenee perussuunnittelun kautta yksityiskohtien suunnitteluun ja päättyy lopulta tuotantotiedon tuottamiseen. Kaikissa näissä vaiheissa CADMATICin offshore-ohjelmistot ovat erinomaisia työkaluja nopeaan ja täsmälliseen suunnitteluun. Eräs näistä on CADMATIC Weld Manager, erinomainen tuotantopäällikön työkalu ja välttämättömyys avomerikaluston valmistuksessa. Sen avulla hitsausprosessit integroidaan osaksi koko avomerirakentamisen työnsuunnittelua ja tuotantoa. CADMATIC Weld Manager tuottaa ohjeet hitsaajille koko rakennusprosessin ajan ja seuraa myös hitsausten statusta projektin elinkaaren alusta loppuun.

eShare Marine

Lisäksi ainutlaatuinen CADMATIC-alusta tuottaa tiedonhallinnan solmukohdan yhdistämällä dataa erilaisista lähteistä, ohjelmistoista ja tietokannoista 3D-malli rajapintanaan. Tehokkaan ratkaisun nimi on eShare, ja sitä voidaan käyttää suunnitteluun, katselmointiin, ylläpitoon, tarkastuksiin, muutosten hallintaan, turvallisuusratkaisuihin ja valvontaan.

CADMATICin Offshore Industry -asiakkaat

CADMATICiin sitoutuneet asiakkaamme käyttävät ohjelmistojamme offshore-teollisuuden projekteissaan. Eräs niistä on Drydocks World Dubai, jonka kanssa CADMATIC kehitti Weld Managerin ominaisuuksia sellaiselle tasolle, että Drydocks käyttää ohjelmistoa päivittäisessä toiminnassaan. Sembcorp Marine on käyttänyt CADMATICia vuosien ajan Helixin erikoisalusten suunnitteluun ja rakentamiseen. Myös Chalmers on käyttänyt CADMATICia menestyksekkäästi offshore-projekteissaan.