Melior Projekt OÜ

Rakennuksen sähkötöiden BIM-malli sisälsi kaikki tärkeimmät sähköjärjestelmän osat.

Elemental Skansten toimistorakennus Riiassa on paras BREAM-vaatimuksia vastaava rakennus koko Baltiassa

Elemental Skansten Riiassa sijaitseva toimistorakennus valittiin Baltian parhaaksi BREAM-rakennukseksi, mikä on ensisijaisesti rakennuttajana toimineen Kapitel-konsernin asiantuntevan alustavan suunnittelun sekä aktiivisen suunnitteluprosessiin osallistumisen ansiota. BREEAM-vaatimusten lisäksi suunnittelussa noudatettiin myös Baltian suurimman rakennusliikkeen Merkon omia BIM-vaatimuksia.

Lopputuloksen onnistumiseen vaikutti osaltaan myös CADMATIC Electricalia käyttävä sähkösuunnittelutoimisto Melior Projekt OÜ. Melior Projektin puolella Skanste-projektin projektipäällikkönä toiminut Dimitri Gridinin mukaan Melior Projekt vastasi rakennuksen voima- ja heikkovirtajärjestelmien, valaistuksen ja rakennusautomatiikan suunnittelusta. Dmitri Gridinin mukaan BIM-mallia todella tarvittiin ennen rakentamisen aloittamista tehtävissä toteutussuunnitelmien tarkastuksessa rakennuksen lasijulkisivun sekä useiden lasiväliseinien vuoksi.

Rakennuksen sähkötöiden BIM-malli sisälsi kaikki tärkeimmät sähköjärjestelmän osat, kuten hälytyslaitteet, kamerat, läsnäolo- ja savunilmaisimet, valaisimet, kytkimet, pistorasiat, lattiakotelot ja muut järjestelmän osat. Laitteiden tuotetietoja ja teknisiä tietoja ylläpidettiin CADMATIC Electricalin tuotemallitoiminnolla, joka mahdollistaa perinteisten 3D-mallien lisäksi myös perusteellisten teknisten kuvausten viennin BIM-malliin.

Tuotemallitoiminnon dynaamisuus mahdollisti myös laitteiden kolmiulotteisten mallien ja teknisten kuvausten nopeat päivitykset koko suunnitelmassa, joten päivitykset olivat aina täydelliset ja ajan tasalla, Dmitri Gridin kertoo.

BIM-mallin avulla rakentamista ja kustannuksia voidaan arvioida entistä perusteellisemmin. Samalla mallia voidaan hyödyntää useissa erilaisissa simuloinneissa, joita oli useita kymmeniä pelkästään tässä projektissa. Järjestelmien yhteensopimattomuuden aiheuttamien ongelmien käsittely reaaliajassa on ehdottoman tärkeää, sillä viikoittaisiin BCF-raportteihin perustuvien muutosten tekeminen on paljon hankalampaa ja heikolla kustannustehokkuudella, Dmitri Gridin painottaa.

Elemental Skanste projektin BIM-koordinaattorina toimi Ülari Mõttus IC Project Management OÜ:stä. Hänen mukaansa sähkömallinnus oli todella perusteellinen ja sisälsi erittäin paljon erilaisia komponentteja. Lisäksi mallien tiedot olivat hyvin perusteellisia, joten kaikkien komponenttien toiminnasta ja teknisistä ominaisuuksista saatiin selkeä käsitys. Ülari Mõttusin yhteenvedon mukaan sähkösuunnittelijat selviytyivät tehtävästään hienosti.

Elemental Skansten kehitysprojektin taustaa

Elemental Skansten kehitysprojekti koostuu energiatehokkaista A-luokan toimistorakennuksista, jotka on suunniteltu BIM-mallinnuksen avulla vastaamaan BREEAM-vaatimuksia. Ensimmäisessä rakennusvaiheessa 2020 valmistuu kaksi 10-kerroksista toimistorakennusta, joissa on yhteensä 20 500 m² toimistotilaa ja maan alle rakennettava 370 auton pysäköintihalli. Koko projekti käsittää yhteensä viisi toimistorakennusta, joissa on yhteensä 41 400 m² toimistotilaa ja pysäköintitilat 1900 autolle.

Rakennuksen arkkitehtinä toimi arkkitehtitoimisto PLUSS yhteistyössä latvialaisen arkkitehtitoimiston SIA Birojs T22:n kanssa. Voima- ja heikkovirtaratkaisut suunnitteli Melior Projekt yhteistyössä latvialaisen SIA A.Ābeles inženieru birojsin kanssa.

BREEAM (Building Research Establishment's Environmental Assessment Method) on rakennuksen ominaisuuksien, suunnittelun, rakentamisen ja käytön arviointiin käytettävä järjestelmä. Mittaukset tehdään erilaisten kategorioiden ja kriteereiden perusteella energiankulutuksesta ympäristöystävällisyyteen. Menetelmää käytetään energiankulutuksen, vedenkäytön, sisäilman (terveys ja hyvinvointi), ympäristönsaastumisen, materiaalien, jätteiden, ympäristöystävällisyyden ja johtamisprosessien mittaamiseen.

Elemental Skansten sähkösuunnitelman mallinnuksen komponenttien määrä:

TYYPPIMÄÄRÄ
Johtotie1698
Johtotie lisäosa735
Keskus246
Sähkölaite2565
Valaisin10675
AV-pistorasia52
Datapistorasia254
Pistorasia2006
Kytkin451