Energialaskenta

Erinomaiset tilaelementti- ja energialaskentaominaisuudet sekä viralliset energiatodistukset ja -selvitykset tekevät CADMATIC HVAC -ohjelmistosta markkinoiden tehokkaimman työkalun.

CADMATIC HVAC -ohjelmistolla teet viralliset energiatodistukset ja energiaselvitykset. Ohjelmiston tilaelementti- ja energialaskentaominaisuudet tekevät CADMATIC HVAC -ohjelmistosta markkinoiden tehokkaimman työkalun viranomaisten vaatimien energiaselvitysten luomiseen.

CADMATIC HVAC -ohjelmistolla teet kuukausitason energialaskennan viranomaisten määräysten ja vaatimusten mukaisesti. Ohjelmisto laskee kaikki määräysten vaatimat tiedot, myös E-luvun. CADMATIC-energialaskentatyökalulla tehty energiatodistus on suoraan tallennettavissa ARAn rekisteriin sekä tulostettavissa rekisterin kautta. 

CADMATIC-ohjelmistojen energialaskentaominaisuudet perustuvat Suomen rakentamismääräyskokoelmaan D5.

Johtumistiedot suoraan tilatiedoista ja säästät aikaa

CADMATIC HVAC -ohjelmistolla saat johtumistiedot automaattisesti kuvaan määritellyistä tiloista (seinien, yläpohjien, alapohjien, ovien, ikkunoiden yhteispinta-alat eroteltuna U-arvoittain ja sisälämpötiloittain). Tilaelementti määrittää tilan pinta-alan, tilavuuden, ilmamäärät ja lämpöhäviön. Tiloista viet erittelyn energialaskentaan yhdellä toiminnolla! Projektiin asetettava kompassinuoli mahdollistaa sen, ettei ikkunoille tarvitse erikseen määrittää ilmansuuntia.

Tiedot siirtyvät myös dynaamista laskentaa tekeviin ohjelmistoihin

CADMATIC HVAC ei itsessään sisällä dynaamista energialaskentatyökalua, vaan ohjelmisto tarjoaa mahdollisuuden viedä tietoja dynaamiseen laskentaan erikoistuneisiin ohjelmistoihin, kuten esimerkiksi IDA ICEen. Tietojen siirtämisessä hyödynnetään IFC-formaattia, jolloin tilojen geometria (rajaavine seinä-, aukko- yms. tietoineen) on suoraan hyödynnettävissä myös näissä ohjelmistoissa.