Sähkösuunnittelu tasopiirustuksissa

Sähkösuunnittelu tasopiirustuksissa ja keskuskaavioissa. Hallitse keskusten ja ryhmien tiedot sekä sähkötekniset laskennat, piirrä järjestelmäkohtaiset pisteet sekä johdotukset. Hallitse korot sekä tuotetiedot. Suunnittele valaistus hyödyntämällä kaksisuuntaista DIALux-linkkiä. Tuota projektikohtaiset raportit.

CADMATIC Electricalilla teet niin isot kohteet kuin pienet remonttikohteetkin tehokkaasti ja mielekkäästi. Ohjelmiston monipuoliset piirto- ja muokkausominaisuudet sekä pitkälle kehitetty tietokantapohjainen arkkitehtuuri tekee suunnittelusta selkeää ja sujuvaa.

Keskusten ja ryhmien hallinta

Luo tai muokkaa keskuksia ja ryhmiä niin tasokuvassa, keskuskaaviossa, ryhmien hallinnassa kuin projektipuussakin. Sinun ei tarvitse muokata tietoa kuin yhdessä paikassa ja ohjelmisto päivittää kaikki kyseisen objektin esiintymät koko projektissa. Lähtömateriaalina voit käyttää myös vanhojen projektien keskuskaavioita, nousujohtokaavioita tai projektitietoja. Aitoa kaksisuuntaisuutta!

CADMATIC Electricalin Keskuskaaviot-sovelluksella tuotat keskusten pääkaaviot sekä niihin liittyvät kansilehdet tehokkaasti ja virheettömästi. Keskuskaavioiden täyttämiseksi ja muokkaamiseksi on paljon aputoimintoja ja laaja symbolikirjasto.

Johdotus ja sähkötekninen laskenta

Keskusten ja ryhmien hallinta Electricalin projektipuussa
Projektipuusta näet kaikki projektin keskukset ja ryhmät yhdessä paikassa.

Monipuoliset johdotustoiminnot ja kaapelitietokannat tuhansien kaapeleiden tiedoilla helpottavat johdotuksen suunnittelua. Analyysit ovat jo arkipäivää. CADMATIC Electrical tuo ajansäästöä ja tarkkuutta laskelmiin!

CADMATIC Electricalilla simuloit koko projektin johdotukset ja lasket automaattisesti kaapeliryhmien pituudet, oikosulkuvirrat, tehot ja jännitealenemat. Ohjelmisto ottaa huomioon kaikki nousut ja haaroitukset eri kerrosten välillä. CADMATIC Electrical analysoi ja tarkistaa suunnitelmat myös sähköteknisesti ja ilmoittaa käyttäjälle, kun kaapelin pituus, oikosulkuvirta tai jännitealenema ylittävät rajoitukset.

Projektipuusta näet kaikki projektin keskukset ja ryhmät yhdessä paikassa. Pysyt helposti kartalla siitä, mitä missäkin on tai tulisi olla. Projektipuuhun on lisätty myös käytetyimmät toiminnot ja navigointityökalut.

Hyödynnä Excel-rajapintaa esimerkiksi massamuokkauksiin ja muuta vaikkapa kaikki projektin keskustunnukset yhdellä kertaa. Ryhmien hallinnassa järjestät ryhmiä tarpeesi mukaisesti ja tarkistat, että ryhmiltä löytyy esiintymät sekä keskuskaaviossa että tasokuvissa. Muutokset päivittyvät automaattisesti projektin kaikkiin piirustuksiin - luonnollisesti.


Johdotus ja sähkötekninen laskenta

Monipuoliset johdotustoiminnot ja kaapelitietokannat tuhansien kaapeleiden tiedoilla helpottavat johdotuksen suunnittelua. Analyysit ovat jo arkipäivää. CADMATIC Electrical tuo ajansäästöä ja tarkkuutta laskelmiin!

CADMATIC Electricalilla simuloit koko projektin johdotukset ja lasket automaattisesti kaapeliryhmien pituudet, oikosulkuvirrat, tehot ja jännitealenemat. Ohjelmisto ottaa huomioon kaikki nousut ja haaroitukset eri kerrosten välillä. CADMATIC Electrical analysoi ja tarkistaa suunnitelmat myös sähköteknisesti ja ilmoittaa käyttäjälle, kun kaapelin pituus, oikosulkuvirta tai jännitealenema ylittävät rajoitukset.

Johtotiet

Piirrät ja muokkaat johtoteitä monipuolisesti niin 2D- kuin 3D-näkymässäkin. Kaikki johtotiet piirretään ja muokataan yhdellä työkalulla, jolloin kaikki johtoteihin liittyvät valinnat ovat kerralla näkyvissä ja muokattavissa. Sisäänrakennettu reaaliaikainen törmäystarkastelu huolehtii, että törmäykset muihin järjestelmiin estetään jo piirtovaiheessa, jolloin suunnitteluprosessi nopeutuu ja laatu paranee.

Dynaamisten ominaisuuksien avulla voit muokata joko koko johtotieverkostoa tai sen yksittäisiä osia ja osakokonaisuuksia, esimerkiksi johtotietyypin, koon, koron, rasterin ja tuotetietojen osalta. Voit hyödyntää sitä myös tilavarausmalleissa. Esimerkiksi voit tehdä projektin alkuvaiheessa tilavaraukset malliin ja myöhemmin muuttaa ne halutunlaisiksi johtoteiksi.

Innovatiivisen korkojenhallinnan avulla saat informaation muiden suunnittelijoiden tekemistä suunnitelmista korkojen osalta ja voit hyödyntää sitä sijoittaessasi tai muokatessasi kojeita, laitteita tai johtoteitä 3D-tilassa.

Tele- ja turvajärjestelmien suunnittelu

Laajojen symbolikirjastojen lisäksi hyödynnät toimintoja, joilla voit esimerkiksi generoida automaattisesti yksilöivät tunnukset laitteille. Voit myös generoida esim. paloilmaisinkaavion ("silmukkakaaviot") tasokuvan pohjalta automaattisesti. Keskitetyn tiedonhallinnan ja tuotemalliteknologian ansiosta tunnuksen tai symbolin muokkaus tasokuvassa päivittää myös laitteiden esiintymät järjestelmäkaavioissa, ja päinvastoin.

Laadun varmistukseksi voidaan käyttää myös ympyrä- tai sädetoimintoja, jotka määritetään esimerkiksi paloilmaisimien tai infrapunailmaisimien yms. tunnistusalueita, tai vaikka valvontakameran valvontasektorin.

DIALux-linkki yhdistää valaistuslaskennan ja CADMATIC Electricalin

CADMATIC Electricalin ja DIALuxin kaksisuuntaisen linkin avulla hallitset tehokkaasti koko valaistussuunnitteluprosessia.

Olemme pitkän aikaa halunneet kehittää CADMATIC Electricalista suunnittelijan työpöytää ja pyrimme integroimaan suunnittelijalle tärkeitä ohjelmistoja CADMATIC Electricalin kanssa. Integraatiot nopeuttavat tiedon siirtämistä ja parantavat tiedon oikeellisuutta. Electricalin ja DIALuxin kaksisuuntaisen linkin avulla hallitset tehokkaasti koko valaistussuunnitteluprosessia. Electricalin avulla tuot helposti tarvittavat tilat arkkitehdin IFC-mallista ja voit siirtää ne helposti DIALux-valaistuslaskentaohjelmaan. Voit määrittää tilat myös CADMATIC Electricalissa helposti ja nopeasti.

Voit tuoda DIALuxista CADMATIC Electricaliin tuotemalleina valaisimien sijainnit ja korot, tuotetiedot, tekniset tiedot, tehot, tilat, 3D-tilavarausmallit ja valonjakokäyrät. Tiedot ovat käytettävissä ohjelmiston muiden toimintojen kanssa, esim. tuotemallit, 3D-generointi, tehojen ja jännitealenemien laskenta ja valaisinluettelot.

Tuotemallit

Hallitse dynaamisesti eri CADMATIC Electrical -sovelluksien laitteiden symboleita ja malleja (2D/3D), teknisiä tietoja, tuotetietoja ja muita lisätietoja.

Määrityksiä hyödynnetään eri toiminnoissa, esim. sähkötekninen laskenta, raportit, 3D ja BIM ja muut aputoiminnot. Voit liittää tuotemalliin halutut lisätiedot, jotka voidaan liittää raportteihin ja siirtää BIM-malliin. Voit vaihtaa tehokkaasti ja keskitetysti projektissa tuotteen, laitteen tai tuotteeseen liittyviä tietoja tuotemallin avulla. Tuotemalliin voit liittää myös sähkönumero.fi- tai laitevalmistajien tietokannoissa olevia tuotetietoja. Tietokannat toimitetaan CADMATIC Electricalin mukana.

Koko projektin tuotemallien esiintymät ja reaaliaikaiset määrät hallitaan CADMATIC Electricalin projektipuussa. Voit muokata tuotemalleja myös projektipuun kautta ja keskitetyn tiedonhallinnan ansiosta päivität tarvittaessa kaikkien laitteiden esiintymät automaattisesti.

Raportit ja luettelot

Generoi projektitietokannasta tarvitsemasi luettelot automaattisesti, kuten valaisin-, laite-, lämmitin-, kaapeli- ja määräluettelot (kappale- ja metrimääräiset).

Ohjelmistossa on valmiina vakioraporttipohjia. Voit myös itse muokata raporttipohjia tai tehdä kokonaan omia raportteja. Määrittelet itse, mitä tietoja raporttiin haluat. CADMATIC Electrical -projektiin voit lisätä rajattomasti lisätietoja ja saat kaikki tiedot automaattisesti myös raportteihin. Voit myös tuottaa perusraportteja piirustusmuotoon, esimerkiksi kaapelikytkentäkuvat kampauksina.

Muotoile Excel- ja PDF-raportit omiin tarpeisiisi sopiviksi. Pystyt järjestelemään ja jäsentelemään raportit halutun tiedon mukaisesti. Määrätiedot voit viedä tarvittaessa esimerkiksi tarjouslaskenta- tai muihin ohjelmistoihin.