Piirikaaviot

Piirikaavioissa voit hyödyntää projektille jo syntyneen suunnittelutiedon tai hyödyntää muualla piirikaavioissa tuotettua suunnittelutietoa. Aloittaessasi piirikaavioiden suunnittelun, sinulla on käytettävissäsi kaikki laitteet ja kaapelit, jotka projektille ovat siihen mennessä syntyneet. Voit myös generoida piirikaaviot piireittäin tietokannasta tai Excel-tiedostosta.

Keskitetyn tiedonhallinnan avulla voit hyödyntää projektille jo syntyneen suunnittelutiedon. Esimerkiksi aloittaessasi piirikaavioiden suunnittelua, sinulla on käytettävissäsi kaikki laitteet ja kaapelit, jotka projektille on siihen mennessä syntynyt. Voit tuoda myös olemassa olevaa tietoa Excelistä. 

Monipuoliset piirto- ja muokkaustoiminnot sekä älykkäät symbolien sijoitus-, poisto-, siirto- ja kopiointitoiminnot tekevät piirikaavioiden suunnittelusta mielekästä, virheetöntä ja nopeaa. Reaaliaikaiset viittaukset ja tunnuksien hallinta helpottavat suunnittelijan arkipäivää. Ohjelmisto antaa vapauden erilaisiin esitystyyleihin, esim. yksi-/moniviivaesitykset.  

Excel Electricalin kumppanina 

Mallipiirikaavioiden generoinnilla voit luoda CAD-kuvat nopeasti esim. asiakkaalta saaduista pohjakuvista ja Excel-taulukoista. Teet myös kätevästi massamuokkaukset Excelin kautta sekä voit tuoda projektin suunnittelun lähtötietoja Excelistä Electricaliin sekä viedä suunnittelutietoa Electricalista  Exceliin älykkään import/export-toiminnon avulla.

Tuotemallit ja tuotetietokannat

Tuotemallien avulla hallitset projektin laitteita, näiden symboleita eri sovelluksissa, tuotetietoja, kokotietoja, teknisiä tietoja, pinnejä, kilpiä ja muita lisätietoja. Projektin tuotemalleja voi käyttää myös projektipuun kautta. Projektipuusta löydät helposti kaikkien projektiin sijoitettujen tuotemallien esiintymät sekä niiden reaaliaikaiset määrät koko projektissa.

Tuotemallin sijoitus projektiin tuo kaikki tuotteeseen liittyvät tiedot ja grafiikat projektin käyttöön. Tuotemallit helpottavat esimerkiksi projektin laitteiden käyttöä ja muokkaamista, tällöin voit tuotemallia vaihtamalla muokata koko projektin laitteisiin liittyvät tiedot. Lisää nopeutta ja laatua muokkauksiin.

Raportit ja luettelot 

Voit generoida CADMATIC Electricalin kaaviokuvista tai tietokannasta automaattisesti erilaisia kaavioita ja luetteloita (mm. kaapeleiden-, johtimien-, riviliittimien kytkentäkuvat; laite-, kaapeli- ja kilpiluettelot). Raportit voidaan generoida suoraan CADMATIC Electrical -piirtotiedostoihin, Exceliin tai PDF-tiedostoon. 

Voit määrittää mitkä tiedot tulevat valmiiseen luetteloon ja raporttityökalun avulla voit vielä ryhmitellä ja suodatella projektitietoja tarpeiden mukaisesti. Voit luoda omia raporttimalleja tai käyttää ohjelmiston mukana tulleita. Monikielisyys sekä avoimet rajapinnat mahdollistavat integraatiot muihin tietojärjestelmiin, kuin myös monipuolisen suunnittelutiedon raportoinnin.