Yleinen rakennesuunnittelu

CADMATIC Building on loistava yleistyökalu rakennesuunnittelun erilaisten dokumenttien ja suunnitelmien tuottamiseen. Ohjelmisto sisältää erittäin laajat toimintokokonaisuudet rakennesuunnittelun eri vaiheiden tekemiseen, paalutuksista vesikattoon asti.

CADMATIC Building on loistava yleistyökalu rakennesuunnittelun erilaisten dokumenttien ja suunnitelmien tuottamiseen. Ohjelmisto sisältää erittäin laajat toimintokokonaisuudet rakennesuunnittelun eri vaiheiden tekemiseen, paalutuksista vesikattoon asti.

Perustussuunnittelua paalutuksista alkaen

CADMATIC Building -ohjelmistolla voit määrittää paalutukset, tuottaa paaluluettelot ja suorittaa myös paalutarkevertailut. Tasokuvaan tehtävät anturaperustukset sekä sokkelipalkit reikineen ja mittalomakkeineen syntyvät helposti. Perustusleikkaukset tuotetaan mittatietomääritysten avulla ja ne voidaan täydentää monipuolisella tarvikesymboliikalla sekä esimerkiksi betoniraudoitetoiminnoilla.

Palkki- ja pilarirakenteet eri materiaaleista

CADMATIC Building sisältää kattavan kirjaston teräsprofiileja (kaikki yleisimmin rakentamisessa käytetyt tyypit ja koot). Betonirakenteita varten löytyvät toiminnot erilaisten palkkien ja pilareiden määrittämiseen, osalle myös automaattisesti raudoitettuina. Myös puutavara, valmiiksi syötetyin lujuusluokka- ja kokotiedoin, on käytettävissä rakenteiden suunnittelussa. Puutavara on myös täysin luetteloitavissa.

Puurungon suunnittelun helppoutta

Puurunko voidaan määrittää joko pohjakuvaan, automaattisesti hyödyntäen arkkitehtipohjaa tai mittatietomäärityksien avulla yksittäisinä linjoina, tai vaihtoehtoisesti mittatietojen avulla yksittäisinä seinien naamakuvantoina. Pohjakuvaan tehdyt rungot ovat täysin käyttäjän muokattavissa ja niistä saadaan tuotettua automaattisesti naamakuvannot sekä 3D-malli. Puurunkojen osat luetteloituvat katkaisu- ja määräluetteloihin. Kattoristikot tilauslomakkeineen ja 3D-esityksineen täydentävät runkosuunnittelun.

Monikäyttöiset betoniraudoitetoiminnot

Betoniraudoitetoiminnot sisältävät yksittäiset tankoraudoitteet, laattaraudoitteet (tankoraudoitteet laatta-alueelle) sekä verkkoraudoitteet. Tankoraudoitteille löytyvät valmiiksi määriteltyinä kaikki yleisimmät taivutusmuodot, käyttäjän tehtäväksi jää ainoastaan  mittojen määritys. Verkot voidaan määrittää yksitellen tai jakaa automaattisesti, käyttäjän määräämin säännöin, halutulle laatan alueelle. Kaikki raudoitteet ovat luetteloitavissa painoineen, tankoraudoitteet taivutusluetteloon ja verkkoraudoitteet verkkoluetteloon.

Detaljikuvien tuottamisen vapautta

CADMATIC Building tarjoaa laajat työkalupakit erilaisten detaljikuvien tuottamiseen. Käytettävissä ovat lisäksi tietenkin myös ainemerkinnät, tarvikesymboliikka ja valmistajien tuotekirjastot.

Monista muista ohjelmistoista poiketen, CADMATIC Building -ohjelmistolla suunnittelua voidaan jatkaa tarvittaessa myös perinteisillä CAD-työkaluilla. Tämä on hyödyllistä etenkin silloin, kun suunnittelussa tulee vastaan erikoistilanteita, joihin ei ole valmista ratkaisumallia olemassa. Ohjelmiston tuottamia kuvia voidaan siis tarvittaessa muokata vapaasti tai jopa piirtää erikoisdetaljeja täysin alusta alkaen ilman automatiikkaa.