Lupakuvat

CADMATIC Building -ohjelmistolla tuotat laadukkaat lupakuvat tehokkaasti. Julkisivut ja rakennuksen kokonaisleikkaus syntyvät automaattisesti pohjakuvan tietojen pohjalta.

CADMATIC Building -ohjelmistolla lupakuvien tuottaminen on nopeaa. Ohjelmisto sisältää tarvittavat toiminnallisuudet A:sta Ö:hön. CADMATIC Building sisältää työkalut kokonaisvaltaiseen rakennussuunnitteluun.

Luonnostelusta viimeisteltyihin kuviin

CADMATIC Building -ohjelmistolla työskentely on joustavaa, koska käytössäsi ovat myös kaikki CAD-ohjelmista löytyvät perustyökalut. Luonnostelu on helppoa ja apuna voit käyttää esimerkiksi tilamäärityksiä, joiden avulla tilojen keskinäisiä riippuvuuksia on helppoa hahmotella.

Pohjakuva toimi tietopankkina

CADMATIC Building sisältää kattavat työkalut rakennuksen pohjakuvan tuottamiseen. Seinärakenteet, ikkunat ja ovet ovat käyttäjän vapaasti määriteltävissä. Piirtoautomatiikan ansiosta niiden piirtäminen on erittäin nopeaa.

Samalla kun tuotat CADMATIC Building -ohjelmistolla suunnittelukohteesi pohjakuvat, syntyy suunnitelmaan tietoa, jota ohjelmisto hyödyntää jatkossa julkisivujen, leikkausten, 3D- ja IFC-mallien tuottamisessa. Jos tuotat myös rakennesuunnitelmat CADMATIC Buildingillä, kaikki pohjakuvaan syntynyt informaatio on hyödynnettävissä.

Julkisivujen ja leikkausten geometria pohjakuvasta

CADMATIC Building -ohjelmiston avulla julkisivut ja rakennuksen kokonaisleikkaus syntyvät automaattisesti pohjakuvan tietojen pohjalta. Julkisivu- ja leikkauskuvat viimeistelet monipuolisilla tarvike- ja varustetoiminnoilla.

Asemapiirros kartalle kuin kartalle

CADMATIC Building sisältää monipuoliset toiminnallisuudet asemapiirroksen tuottamiseen. Voit tuoda kartan joko CAD-muodossa (esim. dwg), PDF-tiedostona tai myös rasterimuotoisena (CADMATIC Rastan avulla), jolloin voit hyödyntää myös skannattuja karttoja.

Rakennesuunnittelu samalla taltalla

Jos teet arkkitehtisuunnittelun lisäksi kohteeseen myös rakennesuunnittelun, meillä on sinulle hyvä uutinen: CADMATIC Building on myös rakennesuunnitteluohjelmisto.