3D ja BIM

Kattava kokonaisuus tietomallipohjaiseen (BIM) suunnitteluun. CADMATIC Building- ohjelmistolla tuotat rakennusta visualisoivan 3D-mallin automaattisesti.

CADMATIC Building -ohjelmistossa 3D-mallien tuottaminen ei ole itseisarvo, eikä se hidasta suunnittelua. 3D-mallit syntyvät automaattisesti 2D-suunnitelmista. Voit keskittyä tuttuun 2D-työskentelyyn tietäen, että ohjelmisto tuottaa tarvittaessa laadukkaat 3D-mallit.

Monipuoliset 3D-visualisoinnit, jotka voit viimeistellä

CADMATIC Building -ohjelmisto tuottaa halutessasi 3D-visualisoinnit tekemistä suunnitelmistasi. 3D-mallien viimeistelyyn ohjelmisto sisältää monipuoliset toiminnot, mm. erilaisten kattovarusteiden (räystäskourut, lumiesteet, kattosillat) lisäämiseen.

Tonttikin on osa visualisointia

CADMATIC Building mahdollistaa myös rakennuksen ulkopuolisten osien visualisoinnin. Monipuoliset maaston pintojen määritystyökalut mahdollistavat maaston muotojen määrityksen 3D-malliin esimerkiksi korkeuskäyrien avulla. Voit lisätä kuvaan myös kalusteet, aidat ja kasvillisuudet, jolloin tontin tilan käyttö tulee paremmin esiin.

Siirrä 3D-mallit visualisointiohjelmistoon

Jos haluat tuottaa täysin fotorealistisia 3D-kuvia CADMATIC Building -ohjelmistolla tekemistäsi suunnitelmista, voit siirtää ohjelmistolla tehdyt 3D-mallit erilaisiin kaupallisiin visualisointiohjelmistoihin.

Tuota suunnitelmista IFC-mallit

CADMATIC Building -ohjelmistolla on kansainvälisen buildingSMART-organisaation myöntämä IFC 2x3 CV 2.0 -sertifikaatti IFC Export-toimintojen (Export, Structures) osalta. IFC Import -toiminnallisuuden ansiosta voit ladata ohjelmistoon myös muiden suunnittelijoiden (LVI, sähkö, arkkitehti, rakenne) IFC-tietomalleja. Tämä mahdollistaa ohjelmiston käytön myös YTV-tietomallinnusta edellyttävien projektien suunnittelussa.