Ympäristö virtuaalinen, aihe todellinen

Posted on February 18, 2021

Kulunut vuosi on ollut poikkeuksellinen monessakin mielessä. Tuhansia opiskelijoita on siirtynyt etäopetukseen ja iso osa heistä samalla myös CADMATICin uusiksi opiskelija-asiakkaiksi. Ensimmäisissä virtuaalisissa opiskelijatapahtumissa, kuten TUNIn talotekniikkatreffeillä on tavattu uusia ja vanhoja tuttuja etänä. CADSin muututtua CADMATICiksi myös ensimmäiset CADMATIC-suunnittelukoulutukset on pidetty tai ne ovat parhaillaan käynnissä etätoteutuksina.

"Talotekniikkatreffeihin sekä oppilaitosyhteistyöhömme liittyen mukava yksityiskohta, tilaisuuteen osallistuneista alumneista valtaosa oli tuttuja edellisten suunnittelukoulutusten kautta. Tuntui hienolta kuulla että moni heistä piti edelleen arvossa osallistumistaan ja jopa esityksissään suositteli opiskelujensa aloittaneita seuraamaan aktiivisesti koulutustarjontaamme. Vilpitön kiitos!", toteaa CADMATICin Customer Service Director Timo Riisiö.

CADMATIC-ohjelmistot ovat joko yhtenä tai pääasiallisena opetusvälineenä käytännössä kaikissa tekniikan opetusta antavissa yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, toisen asteen ammatillisessa- sekä aikuiskoulutuksessa. Opiskelija-asiakkaita on tällä hetkellä n. 6000, joista 60 % on sähkötekniikan opiskelijoita taloteknisen- ja automaatiosähkön suunnittelun sekä muun sähkön käytön toimialoille. Rakennus- ja LVIA-suunnittelu jakavat suunnilleen puoliksi jäljelle jäävän 40 %:ia

"Oppilaitosyhteistyö on osa CADMATICin sekä kumppaneidemme sosiaalista vastuunkantoa, haluamme olla tarjoamassa yhdessä oppilaitosten kanssa koulutustarjontaa rikastuttavia, opiskelijoiden työelämävalmiuksia kohottavia sekä alan toimijoiden kanssa verkostoitumista edistäviä kokonaisuuksia. Toteutuksissa simuloimme rakentamisen kokonaisprosessia eri suunnittelualojen mutta myös, kuten TUNIssa käynnissä olevassa toteutuksessa, eri suunnittelujärjestelmien välisen yhteistoiminnan kautta. Näin luomme kumppaniverkostomme kanssa tuleville ammattilaisille mahdollisimman kattavan kuvan ympäristöstä jossa suuri osa heistä tulee tulevaisuudessa toimimaan ja osaltaan myös toimialojensa prosesseja kehittämään."

CADMATIC kehittää koko ajan myös  omia prosessejaan sekä laajentaa niitä ulottumaan myös aiempaa syvemmälle, esim. teollisuuden suunnittelutarpeisiin sekä suunnittelutiedon hallintaan. Digital Twin -malli on teollisuudesta tuttu, sen soveltamista rakentamisen toimialalle tutkitaan useammassa projektissa. Mielenkiintoinen kysymys on esimerkiksi tietomallintamisen ja kohteen toteutuksen välinen tiedonhallinta, voisiko kohteen 3D-malli toimia käyttöliittymänä kaikkeen suunnittelun, toteutuksen ja ylläpidon dokumentaatioon formaatista riippumatta.

CADMATIC toteuttaa yhteistyössä TAMKin ja muiden suunnittelualalla toimivien yritysten kanssa opiskelijaprojektin, jossa opiskelijat pääsevät tutustumaan eri suunnittelualojen yhteistoimintaan, suunnittelutyökaluihin ja projektin mentoreina oleviin alan yrityksiin. Suunnitteluprojekti kattaa rakentamisen suunnitteluprosessin annettujen lähtötietojen perusteella ja ulottuu myös kohteen ylläpidon suunnitteluun. 

"Jatkamme siis vahvaa työtä kumppaneinemme taas yhtä kokemusta (tässä Covid19:n vaikutukset) rikkaampana. Kun paluu muuttuneeseen arkeen jossain vaiheessa tapahtuu, me olemme siihen valmiita koska emme missään vaiheessa poistuneet pelistä."