Uusi, entistä parempi CADMATIC 2022T3 on julkaistu

CADMATIC-ohjelmistojen uudet 2022T3-versiot on julkaistu. Uusi julkaisu on entistä käyttäjäystävällisempi uusien ominaisuuksien, uudistettujen toiminnallisuuksien sekä tuotteistusten myötä. Tutustu tarkemmin uusiin ominaisuuksiin.

Suunnitteluohjelmistomme

Sähkö- ja automaatiosuunnittelu - CADMATIC Electrical

 • Cabinet Layoutissa on otettu SLEHTI-tekniikka käyttöön. Tämän ansiosta eri objektityyppejä ei enää tarvitse sijoittaa eri tasoille, vaan kaikki lehden/keskuksen objektit ovat kätevästi samalla SLEHTI-tasolla. Asennuslevyjen ja ovien piirtäminen rinnakkain on helpompaa, ja se on myös yleisin tapa piirtää ne. Kokeile uutta piirtotapaa, ja anna meille palautetta siitä!
 • Olemme optimoineet tietokantaa entisestään – uudessa versiossa kaikkien dialogien avaaminen, tallentaminen ja sulkeminen on nopeampaa kuin koskaan aikaisemmin.

Rakennus- ja rakennesuunnittelu - CADMATIC Building

 • Betonilaattatyökalun laattavalikoimaan on lisätty Pielisen Betoni Oy:n ontelo- ja kuorilaatat ja ne ovat käytettävissä samaan tapaan kuin muidenkin valmistajien laatat.
 • Raudoitetoimintoja on paranneltu huomattavasti, Voit nyt muuntaa raudoitteiden jakoalueen yksittäisiksi  sekä määrittää raudoitekokoonpanoja. Tämä selkeyttää raudoitteiden hallintaa etenkin IFC-mallissa,
 • I, HI- ja THQ-palkeille määritetään aiempaa tarkempia tietoja, jonka vuoksi ne ovat nyt tietomalliyhteensopivia.
 • Betonielementtipilarille konsoliraudoitus, automaattitoiminnallisuus betonielementtipilarin konsolin raudoittamiseen.

LVIA-suunnittelu - CADMATIC HVAC

 • Olemme uudistaneet Merkinnät-toimintoa ja samaan merkintään on nyt helpompi valita useampi päällekkäinen osa. Lisäksi voit tarvittaessa yhdistää samoja merkintöjä ja lisätä merkintään myös vapaata tekstiä.
 • Haarojen kopiointi nopeuttaa työskentelyä ja niitä voit myös kiertää haluttuun kulmaan liitoksen yhteydessä.
 • Mitoitusten tuloksien esitystä on parannettu.

Varustelu- ja putkistosuunnittelu - CADMATIC Outfitting ja CADMATIC 3D Plant Design

 • Putkiin liitettävien erityyppisten osien, kuten venttiilien, instrumenttiliitäntöjen ja putkikannakkeiden lisääminen on nyt entistä helpompaa, sillä ne kaikki hoituvat saman komennon kautta.
 • Putkien kallistusta on helppo säätää, ja automaattisen tarkistuksen ansiosta puuttuva tai riittämätön kallistus voidaan havaita ajoissa.
 • Isometrien uusi tarkistustoiminto varmistaa, että suunniteltu putkisto voidaan myös valmistaa ja asentaa paikoilleen. Tarkistettavaksi voidaan valita putkiston törmäykset muihin objekteihin, enimmäispituus kuljetuksessa, vaatimusmäärittelyjen mukaisuus, hitsauskohteiden tilantarve, putkitaivutusten onnistuminen ja vaadittavat kallistukset. Ihastutte varmasti siihen, miten tämä parantaa suunnittelun laatua ja nopeuttaa asentamista, samalla kun se auttaa meitä toimimaan luonnon hyväksi vähentämällä hukkamateriaalin syntymistä.
 • Kaaviosuunnittelu on nyt entistä sujuvampaa! P&ID-sovelluksen uusi teknologia-alusta helpottaa suuresti 2D-piirtämistä ja piirto-objektien sijoittelua.
 • Parannettu automatiikka helpottaa kaaviosymboleihin liitettävän tiedon tuomista muista suunnittelu- ja PLM-järjestelmistä, ja esimerkiksi EDM-objektin ominaisuuksissa voi nyt olla mukana myös sen sijainti ja transformaatio. Lisäksi integraatio-objektien yhteistä hallintadialogia on parannettu mm. hakutoimintojen osalta.

Laitossuunnittelu - CADMATIC P&ID

 • Leikkauspiirustusten tekemistä nopeuttaa huomattavasti uusi työkalu, jonka avulla suunnittelija pystyy luomaan leikkausmaiseman samalla kun lisää leikkausmerkinnät kaaviopiirustukseen.

Runko- ja rakennesuunnittelu - CADMATIC Hull

 • Olemme lisänneet uuden runkolinjatyypin runkoryhmien yhtymäkohtiin. Tämän ansiosta voit liittää eri runkoryhmissä sijaitsevia putkia toisiinsa ja luoda runkolevyjä, joilla on relaatioita toisissa runkoryhmissä sijaitseviin runkolevyihin.
 • Työvaihepiirustuksiin tehdyt lisäominaisuudet tekevät kokoonpanosta helpompaa joka työvaiheessa. Saat halutessasi kaikkien aiempien työvaiheiden hitsauslinjat näkyviin määrittelemälläsi piirtokynällä. Saat myös halutessasi merkittyä kunkin työvaiheen piirustukseen sen osan painopisteen, joka juuri tässä työvaiheessa lisätään kokoonpanoon.

Information Management - CADMATIC eShare

 • Uuden eShare-käyttöliittymän karttanäkymä on entistäkin parempi. Parannettujen toiminnallisuuksien joukossa ovat mm. kameran helpompi lisäys ja käyttö kartalla, Smart Point -informaatiopisteiden ja merkintöjen tehokkaampi suodatus ja katselu, sekä mallin rajauksen helpompi hallinta karttanäkymässä. Kokeile itse!

Lue lisää julkaisutiedotteista

Julkaisutiedote 2022T3