Sumitomo SHI FW (SFW) ottaa käyttöön Cadmaticin ohjelmistot – tavoitteena edistää digitaalisaatiota, dataohjattua suunnittelua ja projektin hallintaa

Posted on October 18, 2021

Suomen suurin CAD-ohjelmistotalo Cadmatic on solminut sopimuksen teknologiayritys Sumitomo SHI FW:n kanssa. Sopimuksen mukaan Cadmaticin 3D-suunnitteluohjelmistoja ja tiedonhallintaratkaisuja tullaan käyttämään SFW:n suunnitteluprojekteissa Suomessa, Puolassa, Intiassa ja Kiinassa.

Sumitomo SHI FW on maailmanlaajuisesti toimiva energia- ja ympäristöteknologioiden ja -palveluiden sekä energian varastointiteknologioiden toimittaja. Yhtiö on tehnyt sopimuksen Cadmaticin 3D-suunnitteluohjelmistojen ja tiedonhallinnan ratkaisujen käyttämisestä yhtiön suunnitteluprojekteissa Suomessa, Puolassa, Intiassa ja Kiinassa.

Investoinnin tavoite on lyhentää suunnittelu- ja rakennusprojektien läpimenoaikoja, parantaa suunnittelun laatua ja harmonisoida työtapoja SFW:n kansainvälisen toimipiste- ja alihankkijaverkoston välillä.

Cadmaticin ohjelmistot tehostavat prosesseja ja mahdollistavat hajautetun työskentelyn

Voimalaitosten suunnittelu on erittäin monimutkainen prosessi, joka vaatii erilaisten suunnittelu-, insinööri- ja rakennusalan osaamisten integroimista ja useiden palveluntarjoajien ammattitaitoa. Cadmaticin ohjelmistot ovat tärkeä osa prosessien tehostamista ja sujuvoittamista aina suunnittelusta rakentamiseen ja tuotantoon. Ne mahdollistavat myös työn hajauttamisen saumattomasti eri tekijöiden kesken.

Edistyneet 3D-suunnittelu- ja visualisointiominaisuudet sekä mahdollisuus työn jakamiseen ja tehokkaaseen tiedonhallintaan olivat avainasemassa, kun SFW valitsi Cadmaticin. Valinta tukee SFW:n digitalisaatiotavoitteita ja tuoteportfolion laajentamista.

– Cadmaticin ohjelmistot tehostavat tuotteidemme digitalisointia ja antavat meille mahdollisuuden tarjota asiakkaillemme uusia palveluja. Yhteistyömme on alkanut hyvin, ja odotamme sen myös jatkuvan tuloksellisena, sanoo Kari Asikainen, Sumitomo SHI FW Vice President, Engineering Development.

–SFW:n kanssa tehty sopimus on jälleen osoitus siitä, että integroidut, dataohjatut ratkaisumme antavat energia- ja prosessiteollisuuden avainyrityksille merkittävää kilpailuetua. Olemme iloisia saadessamme olla osa sitä kehitystyötä, jota SFW tekee laajan, kansainvälisen suunnitteluverkostonsa kanssa, sanoo Cadmaticin toimitusjohtaja Jukka Rantala.


CADMATICin toimitusjohtaja Jukka Rantala on tyytyväinen, että Sumitomo on valinnut CADMATICin tehostaakseen suunnittelua ja rakentamista.