Koulutusyhteistyön elementit hyötykäyttöön

Toteutimme yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun ja A-Insinöörien kanssa betonielementtien suunnittelukurssin. Opiskelijat saivat tietoa elementtisuunnittelusta, suunnittelutyökaluista ja prosesseista, jotka liittyvät rakennesuunnitteluun liiketoimintana.

Posted on April 28, 2020

Toteutimme viime syksynä Tampereen ammattikorkeakoulun ja A-Insinöörien kanssa yhteistyössä toteutetun betonielementtien suunnittelukurssin. Kurssi sisälsi lähiopetuksena yhteensä neljä päivää tiukkaa tietoa elementtisuunnittelun käytännöistä. Ensimmäiset kaksi päivää keskityttiin silloisen CADS Housen, eli nykyisen CADMATIC Buildingin elementtisuunnittelutoimintoihin, mallinnus mukaan lukien. Kahden viimeisen päivän aikana A-Insinöörit johti opiskelijat edelleen syvemmälle elementtisuunnittelun maailmaan, ja samalla opiskelijat saivat tietoa suunnittelualan tilanteesta Tampereen seudulla sekä A-Insinöörien suunnittelemista kohteista. Kurssille osallistui 19 rakennustekniikan kolmannen lukuvuoden opiskelijaa, jotka suuntautuvat rakennesuunnitteluun.

Palautteissa pelkkää plussaa

Kolmannen päivän jälkeen osallistujilta kerättiin nimettömänä palautetta kurssin siihen asti käydystä sisällöstä. Niistä ilmeni vahva kiinnostus vastaavanlaisia yhteistyössä toteutettuja koulutuksia kohtaan. A-Insinöörien mukanaolo sai erikseen kiitosta, ja onhan kesätöihinkin hakeminen helpompaa, kun naamat ovat tuttuja ja osaamistaso tiedossa. 

Työelämän mukaan tuominen tuo uutta syvyyttä myös ohjelmiston opetteluun. Ohjelmisto-osuutta pidettiin helposti seurattavana ja hyödyllisenä. Ohjelmistoihin liittyviä koulutuksia toivottiin lisää ja käytännönläheistä lähestymistapaa kiiteltiin. 

Vaikka elämmekin niin sanottua paperitonta aikakautta, myös fyysisistä käyttöohjeista tuli kiitosta ja kehitysehdotuksia. Varsinkin pikatoiminnoista kaivattiin erillistä lappua, jonka voi laittaa vaikka seinälle ja sellainen myös tehtiin. Tietysti nykyaikaan liittyen myös opetusvideot mainittiin. Onneksi myCADS -palvelustamme löytyy videoita opiskelijoidenkin tarpeisiin, toteaa CADMATICin Customer Service Director Timo Riisiö.

Yhteistyö on osaamisen yhdistämistä

Yhteistyö on hyödyllistä kaikille osapuolille. Tällä kurssilla opiskelijat saivat monipuolisesti tietoa ennen kaikkea elementtisuunnittelusta, suunnittelussa käytettävistä työkaluista sekä prosesseista, jotka liittyvät rakennesuunnitteluun liiketoimintana. Samalla kaikki osallistujat pääsivät luontevasti esittelemään itsensä ja verkostoitumaan keskenään mahdollista yhteistä ammatillista tulevaisuutta varten. Kurssin jälkeen opiskelijat kävivät vielä vierailemassa A-Insinöörien Tampereen toimistolla ja tutustuivat näin käytännössä millaisissa olosuhteissa suunnitelmat syntyvät.

Kaiken kaikkiaan yhteistyöstä jäi hyvä maku kaikille. Opiskelijaryhmä oli asiasta kiinnostunut ja suunnittelutaidoiltaan tasainen, joten koulutuksessa eteneminen tapahtui samaa tahtia. Koulutukseen osallistuminen nostaa taatusti opiskelijoiden pisteitä tulevien työnantajien silmissä.

Elementtisuunnittelukurssin parissa tapaamme jälleen uudet opiskelijat syksyllä 2020, oppilaitosyhteistyö toki on paljon muutakin. CADMATIC-ohjelmistojen parissa teemme yhteistyötä kaikissa ammattikorkeakouluissa rakentamisen ja talo- sekä sähkötekniikan opiskelijoiden parissa.