Cadmatic aktiivisesti mukana tuotetietojen vakiointiprosessissa

buildingSMART Finlandin käynnistämä tuotetietojen vakiointiprosessi etenee hyvää vauhtia. Prosessin tarkoituksena on vakioida tuotteiden tietokentät ja arvot niin, että käytetystä suunnitteluohjelmistosta riippumatta tiedot ovat luotettavasti hyödynnettävissä rakennusprojektin eri vaiheissa, aina Digital Twiniin saakka. Keskiössä on tietojen koneluettavuus, joka mahdollistaa tulevaisuudessa esimerkiksi automaattisen rakennuslupaprosessin.

KiraHUB järjesti webinaarin 28.10.2021, jossa käytiin läpi vakiointiprosessin tilaa ja jossa kuultiin myös eri ohjelmistovalmistajien ajatuksia ja valmiutta prosessin tuloksien hyödyntämiseen. 

Katso tästä YTV2020: Talotekniikan ja rakennesuunnittelun aineistojen koekäytön tilannekatsaus -webinaari

Cadmaticissä tuotetietojen vakiointi on hyvällä mallilla

Cadmaticissä on erittäin hyvä tilanne tuotetietojen vakiointien osalta. Tuotetietojen vakiointiin liittyy kiinteästi myös meneillään oleva yleisten tietomallintamisvaatimusten YTV2020-uudistustyö, johon liittyy myös IFC4-tuki. 

CADMATIC-ohjelmistojen 2021T3-versiossa  (CADMATIC Electrical, CADMATIC HVAC ja CADMATIC Building) julkaistiin IFC4 Import -tuki, joka tarkoittaa, että ohjelmistoihin voidaan lukea IFC4-tiedostoja. 2022T1-versiossa julkaisemme myös Export-toiminnallisuuden, jolloin ohjelmistomme pystyvät myös tuottamaan IFC4-standardin mukaisia IFC-malleja.