Viimeisimmät uudistukset

Kehitämme tuotteitamme jatkuvasti, jotta sinulla olisi aina käytössäsi uusimmat ratkaisut ja tehokkaimmat työkalut suunnittelusi tukena. Tutustu ohjelmistoihimme tulleisiin viimeisimpiin uudistuksiin. Tarkemmat tiedot uudistuksista löydät kunkin version julkaisutiedotteesta.

CADMATIC Draw

Helppokäyttöinen CAD-ohjelmisto monipuolisilla perustoiminnoilla. Aidosti yhteensopiva ja suomenkielinen.

 • CADMATIC Draw 2022T2 -versiossa on parannettu PDF-viitekuvien käytettävyyttä sekä tehostettu symbolinrajaustoiminnon (XCLIP) suorituskykyä. Uuden teknologian ansiosta PDF-viitekuvien käsittely on aiempaa visuaalisempaa, minkä lisäksi PDF-viitekuvia voi käyttää useiden piirtotoimintojen kanssa.
 • CADMATIC Draw 2022T1 sisältää monia uudistuksia, kuten esimerkiksi uuden Datan vienti -työkalun.
 • CADMATIC Draw 2021T3:ssa on keskitytty käyttäjäkokemuksen parantamiseen versiossa sekä parempaan yhteensopivuuteen IFC-tietomallien osalta.
 • CADMATIC Draw 2021T2:ssa voi perinteisten näyttöikkunoiden lisäksi käyttää myös kelluvaa näyttöikkunaa, jonka sijainti ei rajoitu piirtoalueelle, vaan sitä voidaan käyttää esimerkiksi toisella näytöllä. Visualisointi-ikkuna on tarkoitettu erityisesti 3D-geometrian visualisointiin.
 • CADMATIC Draw'n 2021T1 -versiossa on tehty monia uudistuksia, joiden myötä ohjelmiston käytettävyys on aivan uudella tasolla. Lisäksi 3D-työskentelyä on parannettu mm. uudistetun 3D-visualisoinnin avulla.
Tutustu tarkemmin CADMATIC Draw'hon

CADMATIC Electrical

CADMATIC Electrical on markkinoiden laajin tietomallipohjainen BIM-ohjelmisto sähkö- ja automaatioalan vaativiin suunnittelu- ja dokumentointitarpeisiin: rakennussähköistys (BIM), teollisuussähkö- ja automaatio, keskusten layout-suunnittelu kuin myös jakeluverkkojen suunnittelu.

 • CADMATIC Electricalin 2022T2 -versiossa käyttäjäkokemus on nostettu uudelle tasolle täysin uudistetun, käyttäjäystävällisen ryhmien ja lähtöjen käsittelyn myötä. Lukuisia teknisiä ominaisuuksia on uusittu. Kaikkien uudistusten keskiössä on parannukset DB-työkalussa ja sen integroimisessa sovelluksien työkaluihin.
  • Johdotuksen uusi käyttöliittymä mahdollistaa erilaisten johdintyyppien piirtämisen keskitetysti. Lisäksi Schematics-sovelluksessa voi nyt helposti luoda ja hallita johdotuspaketteja tässä samassa käyttöliittymässä.
 • CADMATIC Electricalin versio 2021T3 toi mukanaan pieniä parannuksia ja korjauksia useisiin toimintoihinTietokantojen rakenne on päivittynyt, mutta tietokannat säilyvät taaksepäin yhteensopivina.
  • Modulaariseen generointiin on lisätty tuki blokki- ja liuskakuville.
 • CADMATIC Electricalin 2021T2-versiossa on keskitytty aikaisemmin julkaistujen toimintojen jatkokehittämiseen ja käytettävyyden parantamiseen mm. asiakkailta tulleiden palautteiden kautta. Lisäksi versiossa on mukana useita pieniä parannuksia ja korjauksia.
 • CADMATIC Electricalin 2021T1 -version uudistukset näkyvät käyttäjälle monessa kohtaa parempana käytettävyytenä, joka tekee suunnittelusta sujuvaa ja tehokasta. I/O-hallinta, Import- ja 3D-toiminnot sekä kerrosasetukset ovat uudistuneet.
Tutustu tarkemmin CADMATIC Electricaliin

CADMATIC HVAC

CADMATIC HVAC on markkinoiden laajin tietomallipohjainen BIM-ohjelmisto kaikkeen LVIA-suunnitteluun, sisältäen työkalut myös rakennusautomaatiosuunnitteluun, määrä- ja energialaskentaan. 

 • HVAC 2022T2:ssa on mukana mm. uudistettu projektipuu ja elementtien valinta. Viiteteksteihin on lisätty omien vakiotekstien tallennusmahdollisuus. Lisäksi merkintöjen lisääminen kuvaan on entistä nopeampaa ja teksteissä käytettävien asetuspakettien asetuksiin on lisätty mahdollisuus määrittää käytettävä väri.
 • HVACin 2022T1:ssä on mukana uusi Leikkaus-toiminto. Linjan laadun ja koon muokkaus -toiminto on uudistettu ja se on käytettävissä sekä putkille että kanaville. Patteri toimintoon on lisätty enemmän tietoja näkyviin ja samalla on lisätty mahdollisuus käyttää patterille lukittua vakiovirtaamaa. Merkintöjen käytettävyyttä ja muokattavuutta on parannettu lisäämällä asetuksia viemärin Kaatomerkintä ja Kaivon merkinnät -toimintoihin. Lisäksi Viitetyyleihin on lisätty uusi asetus lukujen esitystarkkuudesta. Versioon on lisätty myös uusia tuotteistuksia.
 • CADMATIC HVAC 2021T3:ssa on tehty paljon käyttäjäkokemusta parantavia uudistuksia, kuten viemärin piirron automaattiset viisteytykset sekä putkilajin muokkaukset jo piirretyille putkille. Lisäksi revisiossa on mukana uusia tuotteistuksia ja muutamia uusia toiminnallisuuksia, kuten viemärien virtausnuolet ja tulostuksen arkkitulostus.
 • CADMATIC HVAC 2021T2:n uudet putkitoiminnot käyttävät samaa modernia teknologiaa, joka on tuttu jo 18.0-versiossa julkaistusta kanavauudistuksesta. Uusi teknologia tuo myös putkipuolelle erittäin käyttäjäystävällisen ja havainnollisen tavan työskennellä. Suunnittelua voidaan tehdä 2D- tai 3D-mallissa kulloisenkin tarpeen mukaan. Uudistus sisältää niin varsinaiset putkitoiminnot (myös viemärit kaadolla tai ilman) kuin kaikki putkiosatkin, kuten radiaattorit, venttiilit, pumput jne. Toiminnallisuus eroaa kanavapuolesta vain siinä, että putkitoiminnot mahdollistavat usean putken suunnittelun yhdellä kertaa, ns. samalla vedolla. Putkien ja putkiosien muokkaustoiminnot noudattavat samaa, erittäin havainnollista, tapaa, joka on kanavapuolelta jo tullut tutuksi. Valittujen osien tiedot tulevat automaattisesti käyttöliittymään ja muuttamalla tietoja käyttöliittymässä tapahtuvat muutokset saman tien myös mallissa.
 • CADMATIC HVAC 2021T1:ssä on julkaistu täysin uudistetut putkityökalut. Käyttäjäystävällisyyteen on panostettu ja työskentely HVACilla on entistä havainnollisempaa ja luotettavampaa. Lisäksi kerrostoiminnot on uudistettu.
Tutustu tarkemmin CADMATIC HVACiin

CADMATIC Building

CADMATIC Building on helppokäyttöinen ja kustannustehokas tietomallinnusohjelmisto, jolla tuotat tehokkaasti myös kaikki piirustukset ja luettelot. Automatisoitujen toimintojen avulla pääset eroon aikaa vievistä rutiinitöistä.

 • CADMATIC Building 2022T2 sisältää suuren määrän parannuksia ja laajennuksia elementtityökaluihin sekä 3D-mallin käsittelyyn. Kokonaan uutena työkaluna julkaisu sisältää reikäkierto-tiedostojen tuottamisen.
 • CADMATIC Building 2022T1 tuo käyttäjälle suuren määrän parannuksia IFC-tietomallin tuottamiseen, projektityökaluihin sekä 3D-työskentelyyn. Kokonaan uusina asioina julkaisu sisältää työkalut CLT-elementtirakenteiden suunnitteluun.
 • CADMATIC Building 2021T3 tuo käyttäjälle merkittäviä parannuksia IFC-tietomallin tuottamiseen sekä betonielementtityökaluihin. Myös monia perustustoimintoja on laajennettu ja liimapuu-palkkien määritys uudistettu tietomallikelpoiseksi.
 • CADMATIC Building 2021T2:ssa kattotyökalut on uudistettu kokonaisuudessaan. Uusi käyttöliittymä mahdollistaa useiden erilaisten kattomuotojen määrittämisen, kuten harja- ja aumakatot sekä murretut pulpettikatot. Uusilla toiminnoilla voi mallintaa kattomuotoja täysin vapaasti.
 • CADMATIC Buildingin 2021T1:ssä on tehty merkittäviä parannuksia käytettävyyteen. Käyttöliittymää on yksinkertaistettu. Valikkouudistus ja projektipuu tuovat sujuvuutta ja tehokkuutta työskentelyyn. 3D-toimintoihin on panostettu ja reaaliaikainen 3D-suunnittelu on nyt aidosti mahdollista.
Tutustu tarkemmin CADMATIC Buildingiin