Julkaisutiedote 4.10.2019

Tiivistelmä

CADS-tuotteista julkaistiin uudet revisiot 4.10.2019.

 • CADS Electric 18 -version kuudennessa revisiossa uudistettiin tietokannan rakennetta, mutta muutokset ovat yhteensopivia vanhempien revisioiden kanssa. Perinteiset mdb-projektit siis päivittyvät automaattisesti, mutta niitä voi tarvittaessa käsitellä myös vanhemmilla revisioilla.
 • CADS Hepacista 18.0.9-revisio sisälsi tällä kertaa useita tuotepäivityksiä, muutamia käyttöä helpottavia toimintojen parannuksia sekä käytössä esille tulleiden ongelmatilanteiden ratkaisuja.
 • CADS Housen 18.0.7-revisio sisälsi runsaasti muutoksia ja uusia ominaisuuksia. Esimerkiksi Prodlib-tuotekirjasto tuo arkkitehtien ja rakennesuunnittelijoiden käyttöön entistä kattavamman tuotteen. Se sisältää mm. tuhansia valmiita BIM- ja CAD-malleja alan johtavien valmistajien tuotekirjastoista. Lisäksi on uudistettu mm. betoniseinäelementtien toimintoja ja työkaluja, korkojen merkintä -työkaluja sekä 3D- ja IFC-toiminnallisuuksia. Tutustu tarkemmin kaikkiin uudistuksiin.

Electrical

CADS Electric 18 -version kuudes revisio julkaistiin 4.10.2019. Revisiossa uudistettiin tietokannan rakennetta, mutta muutokset ovat yhteensopivia vanhempien revisioiden kanssa. Perinteiset mdb-projektit siis päivittyvät automaattisesti, mutta niitä voi tarvittaessa käsitellä myös vanhemmilla revisioilla.

Pääkäyttäjien on päivitettävä SQL-projektit SQL-projektien hallinta -työkalun päivitystoiminnolla. Huomioithan, että SQL-käytössä koko projektikanta päivittyy eli tämä tarkoittaa kaikkia siinä tietokannassa olevia projekteja.

CADS Electricin uusin revisio toi uudistuksia myös mm. keskusten ja ryhmien hallintaan, dynaamisen asiakastunnuksen käyttöön sekä kaapelikampauksen piirtoon.

Entistä parempi keskusten ja ryhmien hallinta

Keskusten ja ryhmien hallintaa on parannettu ja toimintoja on lisätty. Käyttöliittymä on selkeytynyt ja siihen on lisätty kokonaan uusia mahdollisuuksia käyttäjiltä saamamme palautteen pohjalta. Kehityksen taustalla on ajatus siitä, että keskusten ryhmiä pystyy hallitsemaan paremmin jo tässä dialogissa ja perinteisen keskuskaavion tuottamisen voi siirtää myöhäisempään vaiheeseen. Kun graafinen keskuskaaviodokumentti on jo tehty, on tämän jälkeen tulevat muutokset aina työläämpiä, koska ne aiheuttavat kuvaan myös graafista muutosta.

Tarpeita tässäkin vaiheessa varmasti tulee. Siinä vaiheessa on hyvä muistaa, että ryhmien keskuskaavion lähtösymboli voidaan vaihtaa myös DB-työkalun Ryhmät-taulussa. Graafinen muutos päivittyy kuviin, ja helpoimmillaan usean keskuskaavion muokkaus onnistuu muutamalla klikkauksella.

Kontekstivalikkoon on lisätty uusia toimintoja. Monivalintaan on lisätty mm. Kopioi- ja Numeroi juoksevasti -toiminnot. Nämä toiminnot lisäävät merkittävästi keskusten  ja ryhmien hallittavuutta. Uudistuksen myötä kokonainen keskus ryhmineen on helppo kopioida. Usean ryhmän kopiointi ja automaattisesti käynnistyvä juokseva numerointi sujuvoittavat keskuksen rakentamista ja tästä syystä keskuskaaviodokumentin luonti voidaan jättää myöhäisempään ajankohtaan. Aiemmin nämä toimenpiteet pystyi tekemään vain keskuskaavion omilla toiminnoilla.

Ryhmien siirto- ja vaihtotoiminnot siirtävät ryhmät keskuksesta toiseen, mutta ne eivät siirrä jo kuvaan sijoitettua esiintymää, eli jo luotu keskuskaavio ei muutu graafisesti. Tällaiset väärän keskuksen esiintymät kuvassa indikoidaan Ilmoitukset-välilehdellä, mutta fyysinen siirto kuvasta toiseen jää käyttäjän tehtäväksi.

Keskusten tuontia toisesta projektista on parannettu. Voit nyt valita tuotavat keskukset projektin keskusten joukosta ja hyödyntää tehokkaasti aikaisemmissa projekteissa syntyneitä keskuksia ryhmineen .

Projektin tietokannasta ajettaviin DB-luetteloihin on lisätty kyselyt ja raporttipohjat keskuslähtöluetteloille. Luettelopohjathan ovat esimerkkejä ja moni varmasti käyttääkin omia pohjia, mutta esimerkkipohja on laadittu keskuksittain ryhmiteltyä raporttia silmällä pitäen, jolloin luettelon alkuosaan on koottu keskuksen tietoja.

Kauan kaivattu SFS käsikirja 640 mukainen keskuskaavion kansilehti toteutettiin myös tässä yhteydessä.

IFC Property Set määrittää IFC-tiedostoon vietävät tiedot

CADS Electric -revisiossa julkaistiin toiminto, jonka avulla käyttäjä voi määritellä, miten tietoja objekteilta viedään IFC-tiedostoon - tai oikeastaan, miten mikäkin tieto mallissa näkyy. Tämä mahdollisuus lisää entisestään CADSin ratkaisuja tuottaa juuri projektissa kaivattu IFC-tiedosto oikealla tietosisällöllä.

Alkuvaiheessa mukana on Ruotsin ja Viron kansalliset määritykset. Suomessa kansalliset määritykset ovat vasta valmisteilla ja ne lisätään ohjelmaan, kun ne julkistetaan. Toiminnallisuus perustuukin pitkälti muiden määrittelemien settien julkaisuun, mutta mahdollistaa myös omien Property Settien määrittämisen aina yksittäisiä tietoja myöten. Näiden tarpeiden takia ohjelmiston lisätietomäärityksiä on myös lisätty, jotta IFC-tietomalliin saadaan kaikki tarvittavat tiedot. 

Dynaaminen asiakastunnus laajempaan käyttöön

Asiakastunnus-toiminnallisuutta on laajennettu. Revision 18.0.6 myötä dynaamisia asiakastunnuksia voi määrittää useimmille objekteille. Nyt julkaistussa revisiossa tuki on Laitteille, Sijainneille, Piireille, Kaapeleille ja I/O:lle.

Asiakastunnus on tarkoitettu tilanteeseen, jossa suunnittelutyön aikana halutaan käyttää normaalia tunnusmaailmaa, mutta asiakaskuvat täytyy toimittaa loppuasiakkaan käyttämän käytännön mukaisesti. Dynaamisella asiakastunnuksella voi luoda sääntöjä, joissa tunnus muodostetaan objektin tietojen pohjalta. Tämä luotava tunnus saa pitää sisällään myös normaalin CADS-tunnuslogiikan kanssa kiellettyjä merkkejä, kuten esim. miinusmerkin osana keskustunnusta.

Dynaamisuus helpottaa huomattavasti asiakastunnusten ylläpitämistä. Lisäksi sääntöjä voi luoda monipuolisesti omalla toiminnollaan. Asiakastunnus säilyy kuitenkin ominaisuutena ja on näistä määräävämpi. Eli jos dynaaminen asiakastunnus ja sen määrittely ei taivu johonkin tarpeeseen, voi aina syöttää minkä tahansa arvon Asiakastunnus-kentän kautta. 

Kaapelikampauksen piirto uudistui

Kaapelikampauksen piirron tekniikka uudistettiin jo edellisessä revisiossa, jolloin mahdollistui mm. kytkevä kaapelikampaus. Tässä revisiossa uudistimme dialogin asettelua saamamme asiakaspalautteen perusteella, jotta kaapelin luonti on helpompaa myös kaapelikampausta piirrettäessä. Samalla dialogi näyttää nyt kaapelin tietoja, jos kuvaan piirretään jo aikaisemmin projektiin synnytettyä kaapelia.

HVAC

CADS Hepacista julkaistiin 18.0.9-revisio 4.10.2019. Tavoitteemme on ollut parantaa CADS Hepacin käyttökokemusta entisestään. Revisio sisälsi tällä kertaa useita tuotepäivityksiä, muutamia käyttöä helpottavia toimintojen parannuksia sekä käytössä esille tulleiden ongelmatilanteiden ratkaisuja. Tutustu keskeisimpiin uudistuksiin sekä kätevään käyttövinkkiin, jonka avulla teet nopeasti erilaisia muokkauksia.

1. Tuotteistukset

Revision pääroolissa olivat tuotteistukset. Climeconin, Fläkt Woodsin ja Vilpen tuotteiden päätelaitteet saivat uusia päivityksiä. Lisäksi päivitimme Gustavsbergin vesikalusteita ja ETS Nordin palopeltejä.

2. Uudet ja parannetut ominaisuudet CADS Hepacissa

 1. Viiteteksteihin voit tarvittaessa lisätä useamman viiteviivan.
   
 2. Kanavapiirron kerrosvaihto osaa nyt paremmin ehdottaa oikeaa kerrosta valitun piirtosuunnan mukaisesti.
   
 3. Ilmavirtaluettelon voit jatkossa tehdä myös valituista tiloista aiempien kerros ja projektikohtaisten valintojen lisäksi. Näin voit siis luetteloida vaikka asuntokohtaiset ilmamäärät.
   
 4. Tasokuvan aloituksessa voit käyttää myös mallikuvaa. 

  Tämä tarkoittaa sitä, että voit esimerkiksi tehdä useampia erilaisia mallikuvia, joissa on määritelty esimerkiksi erilaisia mitoitus- ja tekstityylejä. Kuvan luonti -vaiheessa voit helposti valita, millaista mallikuvaa kulloinkin haluat käyttää. Eli tällöin sinun ei tarvitse käydä CADSin asetuksissa muuttamassa käytettävää pohjakuvaa, vaan voit aina kuvakohtaisesti valita käytettävän mallikuvan.

3. Kätevä käyttövinkki

Lopuksi vielä näppäinyhdistelmä-vinkki. Kun sinun tarvitsee muokata koko verkostoa, esimerkiksi lisätä koko verkostoon eristys, voit valita koko verkoston kaikki osat helposti näppäinyhdistelmällä Ctrl + Shift + A. Näppäinyhdistelmä toimii siten, että  valitset verkostosta yhden osan, jonka jälkeen painat kerran näppäinyhdistelmää. Tällöin kaikki samaan verkostoon kuuluvat osat tulevat valituksi ja voit muokata kaikkia koko verkoston osia samalla kertaa, esim. lukita kaikki osat.

Valinnan jälkeen voit myös suodattaa valintaa, esim. valita kaikki kanavaosat ja muokata esimerkiksi eristeitä. 

Building

CADS House -revisio 18.0.7 on julkaistu 3.10.2019 ja se sisälsi runsaasti muutoksia ja uusia ominaisuuksia. Esimerkiksi Prodlib-tuotekirjasto tuo arkkitehtien ja rakennesuunnittelijoiden käyttöön entistä kattavamman tuotteen. Se sisältää mm. tuhansia valmiita BIM- ja CAD-malleja alan johtavien valmistajien tuotekirjastoista. Lisäksi on uudistettu mm. betoniseinäelementtien toimintoja ja työkaluja, korkojen merkintä -työkaluja sekä 3D- ja IFC-toiminnallisuuksia. Tutustu tarkemmin kaikkiin uudistuksiin.

Betoniseinäelementin sähköistys (Pro)

Betoniseinäelementtitoimintoja on laajennettu elementin sähköistys -toiminnallisuudella. Toiminnoilla voit määrittää elementin sähkötarvikkeet (kuten rasiat, varaukset ja holkit) ja sähköputkitukset. Määritys tehdään elementtilomakkeella. Sähkötarvikkeet ja putkitukset kirjautuvat myös IFC-malliin.

Monikulmioreikä betoniseinä- ja betonilaattaelementtiin

Betoniseinä- ja betonilaattaelementtien reikätyökaluja on laajennettu tukemaan suorakulmion ja pyöreän reiän lisäksi myös monikulmioreikää. Reikä osoitetaan seinään tai laattaan pisteosoituksena. Monikulmioreikä huomioidaan leikkauksissa, raudoituksissa, massojen laskennassa, 3D:ssä sekä IFC-mallissa.

Betoniseinäelementtiin mahdollisuus määrittää laattapintamerkintä

Betoniseinätyökaluihin on lisätty laattapinnan merkintätoiminto. Toiminnon avulla voit määrittää laatan ja sauman koot, limityksen sekä merkinnän sijoituspinnan. Merkinnällä voidaan esittää, esimerkiksi pienellä alueella, minkälaista laatoitusta elementtiin on tulossa. Myös laattakuvio voidaan mitoittaa.

Raudoitteet 3D-malliin

Betoniraudoitteet ovat jo aiemmin kirjautuneet IFC-malliin, mutta CADS-kuvaan ne eivät ole aiemmin 3D:nä generoituneet. Nyt raudoitteet saadaan myös CADSin omaan 3D-malliin. Raudoitteiden generoituminen malliin on käyttäjän valittavissa 3D-generoinnin asetuksissa.

Siporex-laatat 3D- ja IFC-malliin

3D-generointi ja IFC-vienti tukee nyt myös Siporex-laattoja. Siporex-laattojen generoitumista malleihin ohjataan samalla asetuksella kuin muitakin betonilaattoja.

Laajennuksia IFC-toimintoihin (Pro)

CADS Housen IFC-vientiä on laajennettu tukemaan uusia osia. Laajennukset koskevat pääasiassa arkkitehtisuunnittelua. Laajennuksen ansiosta myös arkkitehtipuolen suunnitelma voidaan viedä IFC-malliin lähes samassa laajuudessa kuin sille voidaan tuottaa 3D-mallikin CADS-ohjelmistossa. Malliin menevät nyt esimerkiksi kaikki kalusteet, aidat ja kaiteet, hormit ja tulisijat. Myös hirsiseinät menevät nyt IFC-malliin, kun aiemmin vain normaalit rakenteelliset seinät on voitu viedä malliin.

IFC-tyypitys (Pro)

CADS Housen IFC-työkaluihin on lisätty uusi toiminnallisuus, IFC-tyypitys. Toiminnon avulla voit laajentaa House-suunnitelman rakennusosien tietoja IFC-mallia varten tai lisätä IFC-tietoja itse mallinnetulle tai esimerkiksi ProdLibin kautta ladatulle 3D-osalle. Tyypitys toimii siis kaikille Housen tuottamille IFC-kelpoisille osille tietojen laajennuksessa ja kaikille 3D-grafiikkaa sisältäville symboleille sekä 3D-verkkopinnoille IFC-tietojen lisäämisessä. Nämä tiedot mahdollistavat myös tällaisen osan viennin CADS Housen tuottamaan IFC-malliin.

Korkojen merkintään myös absoluuttinen korko

Korkojen merkintöihin on lisätty mahdollisuus näyttää kerrokseen suhteellisen koron lisäksi myös absoluuttinen korko. Absoluuttinen korko määräytyy kerrosasetuksissa määritettyjen kerrostietojen mukaan. Absoluuttisen koron merkintä määrätään House-asetusten asetuksella.

Yleinen korkomerkintä

Merkintätyökaluihin on lisätty toiminto, jolla voit merkitä minkä tahansa CADS House -sovelluksen korkotiedollisen osan korkoviitteenä kuvaan. Korkomerkintä noudattaa House-asetuksissa korkomerkinnöille määrättyä yksikköä ja esitystapaa.

Valmiit rakennetyypit

Seinärakenteen ja tasorakenteen määritykseen on lisätty mahdollisuus käyttää rakenteen pohjana RT-kortiston mukaisia mallirakenteita. Mallirakennetta ei käytetä suoraan suunnitelmassa, vaan sen tiedot tuodaan rakenteen määritysikkunaan, jossa voit tarvittaessa vielä muokata rakennetta ja määrittää itse rakenteelle nimen suunnitelmaa varten.

Näin otat ProdLib-ohjelmiston käyttöön

CADS Houseen on lisätty tuki ProdLib-tuotevalitsin -ohjelmistolle. Toteutus on tehty yhteistyössä ProdLibin kanssa ja mahdollistaa kaikkien ProdLibissä olevien tuotteiden, joille on olemassa dwg tai dxf -kuvia, käyttämisen CADS House -suunnitelmassa. Ominaisuuden käyttäminen edellyttää ProdLib-ohjelmiston käyttöönottamista.

 1. Lataa ilmainen ProdLib ja rekisteröidy osoitteessa https://www.prodlib.com/library/download
 2. Lataa tarvitsemiesi valmistajien kirjastot koneellesi käyttäen asennuksen yhteydessä koneellesi asentunutta ProdLib Manager -työkalua.
 3. Avaa ProdLib-ohjelma CADS House -ohjelmistosta joko House-alasvetovalikosta tai työkalurivistä
 4. Valitse valmistaja CADS House -ohjelmistossa
 5. Valitse tuote ja haluttu tuotekuva (DXF tai DWG) ProdLib-ohjelmistossa
 6. Valitse symbolin sijoituksessa tehtävät toimenpiteet CADS-ohjelmistossa
 7. Sijoita tuotekuva symbolina kuvaan
 • Voit tyypittää 3D-grafiikkaa sisältävät symbolit IFC-tiedoilla, jolloin ne kirjautuvat myös suunnitelmasta toteutettuun IFC-malliin.
 • Voit luetteloida CADS-suunnitelmaan lisätyt tuotesymbolit CADS Housen osaluettelointi -toiminnolla.