Julkaisutiedote 2024T2

Tutustu uuteen CADMATIC 2024T2 -versioon

CADMATIC Building

 • Valintanauhaan perustuva käyttöliittymä eli Ribbon: Kuvakkeet on päivitetty yhtenäisemmän ja selkeämmän käyttäjäkokemuksen varmistamiseksi.
 • Hitsaussaumojen piirto: Uusi toiminto, jonka ansiosta piirretyt saumat ovat tietomallikelpoisia, ja niistä voi luoda myös luetteloita.
 • Profiilien piirto ja muokkaus: Erilaisia profiilien muokkaustoimintoja on uudistettu ja yhtenäistetty.

CADMATIC Electrical

 • Symbolit-ikkuna CADMATIC Electrical Lite -tasolle: Käyttäjät voivat nyt valita, lisätä ja muokata symboleja Symbolit-ikkunassa, mikä sujuvoittaa työnkulkua entisestään! Lisäksi suosikkisymbolien käyttö tuo tärkeimmät symbolit vain yhden klikkauksen päähän.
 • Symbolin valinta suojalaitteille: Lähtödialogissa voi nyt lisätä symboleja suoraan suojalaitteille. Nämä symbolit ovat dynaamisia, eli niiden ulkonäkö päivittyy tarvittaessa automaattisesti.
 • Johdotusviittaukset ja tietojen lisäys: Käyttäjät voivat nyt lisätä johdotusviittaukselle esimerkiksi laitteen kuvauksen ja tunnuksen ja sijoittaa tiedot kuvaan. Tiedot ovat lisäksi saatavilla DB-työkalussa, mikä mahdollistaa suurempien tietomäärien helpon muokkaamisen yhdessä näkymässä!

CADMATIC HVAC

 • IV-koneen osat: Uudella IV-koneen osat -toiminnolla on helppo määrittää erilaisia isoja IV-koneita.
 • Kerrosten kopiointi: Kerrosasetuksiin on lisätty uusi toiminnallisuus, jolla voidaan kopioida rakennuksen valmiita kerroksia.
 • Kohdistuskuutio: Uutena toimintona on mahdollista sijoittaa projektille kohdistuskuutio, jonka avulla on helpompi kohdistaa tietomallit.

Outfitting/3D Plant Design

 • Kaavionäkymä 3D-suunnittelijoille: putkistosuunnittelijat voivat nyt katsoa mallia kaaviosuunnittelijan näkökulmasta sekä lisätä kaaviossa määritetyn venttiilin tai laitteen suoraan 3D-malliin. Myös putken reitittämisen voi aloittaa kaavionäkymästä, joka näyttää selkeästi mitä mallissa jo on.
 • Rungon eristeiden visualisointi: 3D-malli näyttää nyt myös laivan rungon eristeet, joten varustelusuunnittelijat voivat helpommin ottaa ne huomioon omassa suunnittelussaan.
 • Tietoturvaparannuksia: COS-palvelimen käytäntöasetuksissa voi nyt määritellä millä käyttäjäryhmillä on oikeus siirtää tietoja CX-tiedostoja käyttäen ja millä käyttäjäryhmillä on oikeus muokata projektin kirjastoa.

P&ID

 • Instrumenttien tiedot sähkösuunnitteluun: CADMATIC Electrical -sovelluksen uusi tietokenttien yhdistämistoiminto mahdollistaa prosessikaaviossa määriteltyjen instrumenttitietojen helpon siirtämisen sähkösuunnittelijan saataville niin, että vain sähkösuunnittelun kannalta tarpeelliset tiedot tuodaan kaaviosta.

Hull

 • Eristyssuunnittelu: Esittelemme uuden eristysominaisuuden, jonka avulla käyttäjät voivat suunnitella ja optimoida laivarakenteiden lämpö- ja äänieristyksen. Tämä parannus auttaa vähentämään energiankulutusta, parantamaan mukavuutta laivalla ja varmistamaan määräystenmukaisuuden.
 • WBD Shop Manager: Uusi WBD Shop Manager -toimintomme mahdollistaa tuotantoprosessin kokonaisvaltaisen suunnittelun ja kattavan seurannan. Toiminnolla voi yhdistää työpajan työpisteiden sijainnin työnositushaarojen nimiin, jolloin jokainen osa ja kokoonpano seuraa oikeaa tuotantopolkua oikeassa järjestyksessä, mikä parantaa tehokkuutta, laatua ja jäljitettävyyttä.

Information Management

 • Dokumenttimerkinnät eSharessa: eSharen yhteistyöominaisuuksien vahvistamiseksi voit nyt lisätä dokumenttimerkintöjä mihin tahansa eSharessa tarkasteltuun dokumenttiin. Dokumenttimerkinnät voivat sisältää muotoja, viivoja, nuolia, tekstiä ja korostuksia dokumentin osien korostamiseksi, ja ne voidaan sitten jakaa projektin muiden jäsenten kanssa, jotka voivat tarkastella, muokata tai lisätä dokumenttimerkintöjä.
 • Kosketustuki eSharessa Selaimessa käytettävä eShare tarjoaa nyt tuen kosketusohjainten käytölle tableteissa ja muissa kosketusohjattavissa laitteissa. Kosketustuki mahdollistaa eSharen käytön missä tahansa: työmaalla, tehtaalla - milloin vain.

CADMATIC Building

CADMATIC Building -ohjelmiston 2024T2 -julkaisussa esitellään useita parannuksia, kuten uusia toiminnallisuuksia suunnittelijoiden käyttöön sekä Ribbon-käyttöliittymän kuvakkeiden uudistus.

Uudet kuvakkeet

Ribbon-käyttöliittymän kuvakkeet on uudistettu yhtenäisemmän käyttäjäkokemuksen saavuttamiseksi. Myös grip-valikoiden kuvakkeet on päivitetty uuden teeman mukaiseksi.

 

Hitsaussaumojen piirto

CADMATIC Buildingiin on lisätty uusi toiminto hitsaussaumojen piirtoa varten ja samalla uudistettiin täysin myös vanha Hitsausmerkintöjen piirto -toiminto. Hitsaussaumojen piirtotoiminnolla piirretyt saumat ovat tietomallikelpoisia, ja niistä voi luoda myös luetteloita.

Suuri määrä parannuksia ja laajennuksia toimintoihin

Profiilien yhtenäiset muokkaustoiminnot

Erilaisia profiilien muokkaustoimintoja on laajennettu yhtenäisyyden vuoksi, mikä mahdollistaa esimerkiksi DELTABEAM- ja THQ-profiilien yhdistämisen toimintojen avulla.

Profiilien piirtoihin parannuksia

Profiilien osoitukseen on lisätty mahdollisuus osoittaa alku- ja loppupään ylitys profiilia piirrettäessä. Tämä helpottaa profiilien piirtoa, jos halutaan esimerkiksi jatkaa profiilia tuelle halutun verran. Ominaisuus on lisätty profiilipiirron lisäksi I- ja HI-palkeille sekä THQ-palkeille.

CADMATIC Building

CADMATIC Electrical

Symbolit-ikkuna Lite-tasolla

CADMATIC Electrical Lite -sovellustasolla on nyt käytettävissä Symbolit-ikkuna, jonka kautta käyttäjät voivat helposti valita, sijoittaa ja muokata symboleja. Vanhat symbolivalikot ovat kuitenkin edelleen käytettävissä, jotta käyttäjillä on aikaa totutella uuteen ikkunaan.

Uudessa ikkunassa symbolit voidaan valita Electrical-kirjastosta tai aktiivisesta dokumentista. Tehokkuuden parantamiseksi käyttäjät voivat myös merkitä suosikkisymbolinsa tai valita symboleita suljetusta dokumentista.


Lähtödialogin parannukset

Tähän asti käyttäjät ovat voineet valita lähdölle symbolin – nyt olemme mahdollistaneet symbolin lisäämisen myös suojalaitteelle Single-line- ja Schematics-toimintokokonaisuuksissa. Suojalaitteen symboli on dynaaminen ja muuttaa ulkonäköään esimerkiksi napojen lukumäärän perusteella. Uudet suojalaitesymbolit näkyvät edelleen tietokannassa, ja käyttäjät voivat päivittää tietoja tarpeen mukaan.


Parannuksia kerroksiin ja tiloihin

IFC-viennissä ja muissa 3D-toiminnoissa on käytetty älykkäitä kerrosmäärityksiä jo vuosia. Tästä julkaisusta alkaen kerrosmäärityksiä voi hyödyntää pääkaavioissa näyttämään, missä kerroksessa ja tilassa lähtö sijaitsee.

Kerrokset ja tilat voidaan määrittää tuomalla IFC-tiedosto tai lukemalla tilat viitetiedostoista (.drw- ja .dwg-tiedostot). Tilatietojen tuontia viitetiedostoista on parannettu myös tässä julkaisussa.

Laitteen ominaisuudet

Aiemmin symbolit määritettiin sijoittamalla ne Symbolit-ikkunan kautta ja antamalla laitteen tunnus. Nyt laitesymbolit voidaan määrittää laitteen ominaisuuksissa jo ennen esiintymien luomista.


Johdotustiedot kuvissa ja DB-työkalussa

Projektiasetusten ja johdotusviitteiden muodon muuttaminen on tuttua jo aiemmista julkaisuista. 2024T2-julkaisun myötä käyttäjät voivat viimeistellä johdotusviitteet laitekuvauksilla, laitetunnuksilla, pinneillä ja muilla halutuilla tiedoilla. Myös DB-työkaluun on tehty päivityksiä: viitetietoja voi päivittää uudella Viittaukset-välilehdellä.


Käyttöliittymä ja kielet

Aiemmin julkaistua valintanauhaan perustuvaa käyttöliittymää on parannettu. Esimerkiksi integraatioon liittyvät kuvakkeet on päivitetty vastaamaan muiden kuvakkeiden ulkoasua. Luonnollisesti kehitystä jatketaan myös tulevaisuudessa.

Myös suunnittelukieliä on päivitetty. Yhä kasvavaan luetteloon on nyt lisätty kiina, italia, korea, portugali ja romania. Esimerkiksi symbolien kuvaukset voidaan siis nyt näyttää näillä kielillä.

Integraatiot

CADMATIC Electricalin ja muiden Cadmatic-sovellusten välisiä integraatioita parannetaan jatkuvasti. Cable Router -integraatiossa on esimerkiksi muutettu kaapelin poiston logiikkaa: kaapeliesiintymien poistamisen sijaan kuvasta voi valita uudet esiintymät.

Lisäksi parannettu CADMATIC P&ID:n ja CADMATIC Electricalin välinen mäppäys mahdollistaa saumattoman integroinnin ja varmistaa, että sähkösuunnittelijoilla on helppo pääsy tarvittaviin tietoihin.

Nämä toiminnot vaikuttavat vain niihin käyttäjiin, jotka ovat ottaneet integraation käyttöön.

Pienemmät päivitykset – kiva tietää

 • Tuotemallit: Tuotemallin saa nyt kopioitua Electrical-ikkunan kautta – projektin tuotemalliluetteloa ei siis tämän vuoksi tarvitse avata.
 • Lähtöjen numerointi: Lähdöt voi nyt numeroida ryhmien hallinnassa. Aiemmin massamuokkaus oli mahdollista vain DB-työkalussa.
 • Valitse samanlainen: Tällä toiminnolla kuvasta on helppo löytää CAD-objektit (esimerkiksi samantyyppiset symbolit), joilla on samat ominaisuudet.

 

CADMATIC Electrical

CADMATIC HVAC

CADMATIC HVAC 2024T2:n suurimmat parannukset ovat uudistettu IV-koneen osat -toiminto sekä uusi Kohdistuskuutio-toiminto. Lisäksi ohjelmistosta löytyy muutamia pienempiä uudistuksia, korjauksia ja tuotteistuksia.

Uusi IV-koneen osat -toiminto

Uudella IV-koneen osat -toiminnolla on helppo määrittää erilaisia isoja IV-koneita. Koneita voi tallentaa omaan kirjastoon, josta niitä on helppo käyttää uudelleen vastaavissa projekteissa. IV-koneeseen määritetään myös lähdöt, mikä helpottaa liitosten tekemistä kanavistoihin.

Toiminto löytyy Ilmanvaihto-välilehden Kanavatuotteet-ryhmästä (IV-koneen osat).

 

Uusi Kohdistuskuutio-toiminto

Projektille voi sijoittaa kohdistuskuution, jonka avulla tietomallien kohdistaminen on helpompaa. Kohdistuskuutiolle voi määrittää mitat, värin, kommentin ja sijainnin maailmankoordinaatistossa. IFC-viennissä kohdistuskuutiolle lisätään Rava3Pro-hankkeen mukaiset ominaisuusryhmät.

Toiminto löytyy HVAC-välilehden IFC-ryhmästä (Kohdistuskuutio).

 

Havainnolliset verkostojen värit

Lämmitys- ja ilmanvaihtoverkostoille voi määrittää verkostokohtaiset värit uusille, nykyisille ja purettaville putkille ja kanaville. Värit määritetään verkostoasetuksissa ja kun osa saa verkostotiedon mitoituksessa, osien värit määräytyvät näiden asetusten mukaisesti.

 

Sivusuuntainen kerrosvaihto 

Putken ja kanavan piirron kerroksen vaihtoon on lisätty mahdollisuus vaakasuuntaisen kerrosvaihdon tekemiseen. Tämä on erityisen hyödyllistä erilaisissa IV-konehuoneiden mallinnuksissa, joissa kanavistot lähtevät konehuoneesta vaakasuuntaan ja jatkuvat toisen kerroksen kuvassa. Uudistuksen myötä kerrosvaihdot onnistuvat nyt normaalilla kanavan/putken piirrolla.

 

Kerrosten kopiointi tehostaa työskentelyä

Kerrosasetuksiin on lisätty uusi toiminnallisuus, jonka avulla voi kopioida rakennuksen valmiita kerroksia. Tämä on hyödyllinen toiminto esimerkiksi asuinkerrostaloissa, joissa on usein identtisiä kerroksia. Kun yksi kerros on suunniteltu valmiiksi, rakennukseen voi kopioida tarvittavan määrän kerroksia kerrosasetuksissa. Kopioinnin jälkeen rakennus on mitoitettava ja tasapainotettava uudelleen, mutta näin työskentely tehostuu huomattavasti.

Kerrokset-toiminto löytyy HVAC-välilehden Projektin asetukset -ryhmästä sekä Projektipuusta (Kerrokset).

 

Lämmitystehon merkintään uusi toiminto

Alueen ilmamäärät -toimintoa on laajennettu siten, että nyt kuvaan voi merkitä samalla toiminnolla alueen patterit ja niiden yhteistehon.

Toiminto löytyy Lämpö- ja jäähdytys -välilehden Merkinnät-ryhmästä (Lämmitystehot) sekä Ilmanvaihto-välilehden Merkinnät-ryhmästä (Ilmamäärät).

 

Tuotteistuksia

 • Climeconin ja Vieserin tuotteet on päivitetty.
 • Idolta on lisätty uusi wc-kaluste.

 

CADMATIC HVAC