Julkaisutiedote 2024T1

Tutustu uuteen CADMATIC 2024T1 -versioon

Tässä versiossa meillä on ilo esitellä CADMATIC Buildingin, CADMATIC Draw'n, CADMATIC Electricalin ja CADMATIC HVACin kaikkien aikojen suurin käyttöliittymäuudistus, joka mullistaa käyttäjäkokemuksen! Uuden valintanauhaan perustuvan käyttöliittymän ja ulkoasun lisäksi olemme tuoneet ohjelmistoihin myös muita hyödyllisiä uudistuksia.

CADMATIC Building

 • Asetustoiminnallisuuden uudistuksen myötä käyttäjä voi nyt hallita projektin kaikkia asetuksia yhdessä paikassa ja aiempaa laajemmin.
 • Uudistettu betoniraudoitelaatujen käsittely mahdollistaa tarkemmat määritykset projektissa käytetyille raudoitelaaduille, laatujen luettelotunnisteille sekä laatuihin perustuville pyöristyssäteille.

CADMATIC Electrical

 • Uudistetun valintanauhaan perustuvan käyttöliittymän lisäksi ikoneja ja termejä on yhtenäistetty muiden Cadmatic-sovellusten kanssa. Siirtymä valintanauhaan tuo tullessaan myös lukuisia muita parannuksia, jotka vaikuttavat käytettävyyteen merkittävästi.

CADMATIC HVAC

 • Toiminnot on jaettu valintanauhaan loogisesti suunnittelualojen mukaan, mikä helpottaa olennaisesti toimintojen löytymistä ja käyttöä.
 • Ohjelmistoon on lisätty RT-ohjekortti 103684:n mukaiset asetustiedostot ja tulostustyylit.
 • Jokainen CADMATIC HVACin osa saa nyt automaattisesti Rava3Pro-hankkeen mukaiset LVI-tuoteosa- ja LVI-järjestelmätiedot. Ohjelmistosta löytyy valmiina myös hankkeen mukaiset tietosisällöt, joita käyttäjä voi myös muokata ja määritellä itse.

CADMATIC Draw

 • Näkymäkuutio parantaa näkymien ja visualisointiasetusten hallintaa.
 • Uuden kohdistusviivatoiminnon (xviiva) avulla käyttäjä voi piirtää äärettömän pitkiä viivaelementtejä, jotka auttavat erityyppisissä kohdistustoiminnoissa.

Outfitting/3D Plant Design

 • 3D-mallin muuttuessa putkistojen isometripiirustuksia on mahdollista päivittää ilman jo tehtyjen 2D-annotaatioiden menettämistä.
 • Isometripiirustusten asetuksissa on esikatselunäkymä, jonka avulla ylläpitäjän on helpompi löytää sopivat asetukset piirustusten ulkoasulle.
 • Putkien reitittäminen on entistä helpompaa, sillä nyt myös putken pään kvadranttipisteisiin voi navigoida ja uusi putki voidaan reitittää automaattisesti jonkin olemassa olevan putken reittiä seuraten.

Web API

 • Integraatiokehittäjien työn helpottamiseksi on Web APIssa nyt mahdollista tehdä dynaamisia mallikyselyitä sekä suodattaa erilaisten kyselyiden tuloksia mm. säännöllisten lausekkeiden (regular expressions) ja joukko-operaatioiden avulla.

Hull

 • Parannettu työnosituksen kuvaus: Parannettu työnosituksen kuvaus tarjoaa joustavan ja selkeän näkymän kokoonpanoon digitaalisessa muodossa, jopa reaaliaikaisesti työnkulun aikana CADMATIC eSharen avulla.
 • Kehittyneempi kuorilevysuunnittelu: Suunnittele edistyneet kuorilevysi suoraan 3D-ympäristössä. Voit tehdä ideoistasi totta saumattomalla tarkkuudella hyödyntämällä tehostettuja suunnitteluominaisuuksiamme.

Information Management

 • eShare-selainversion skaalautuvuus: 2023T2-versiossa esitelty ominaisuus, jossa malli voidaan jakaa osamalleihin on nyt laajennettu myös eSharen selainversioon. Lisäksi kokeellinen 64-bittinen muistin käyttö mahdollistaa jopa 16 Gt:n mallit. Voit käsitellä erittäin suuria eShare-malleja selaimessa entistä helpommin ja tehokkaammin.

CADMATIC Building

CADMATIC Building 2024T1 esittelee uuden valintanauhaan perustuvan käyttöliittymän eli ribbonin. Uudistus tarjoaa käyttäjille entistä helpomman ja selkeämmän käyttäjäkokemuksen. Samalla on toteutettu myös asetustoiminnallisuuden uudistus laajennettuine projektiasetuksineen, mikä helpottaa ja selkeyttää projektien käsittelyä entisestään.

Uusi Ribbon-käyttöliittymä

Cadmatic Building -ohjelmiston käyttöliittymä on uudistettu Ribbon-tyyppiseksi. Toiminnot on ryhmitelty loogisella tavalla valintanauhaan, mikä helpottaa niiden löytämistä ja käyttöä. Selkeä  ja helppokäyttöinen käyttöliittymä mahdollistaa entistä tehokkaamman suunnittelun ja miellyttävämmän käyttäjäkokemuksen. Lisäksi ohjelmiston käyttöönotto on nyt aiempaa helpompaa.

Uuden käyttöliittymän myötä tarjoamme käyttäjälle mahdollisuuden valita kaksi erilaista teeman välillä, vaalean ja tumman. Kaikki muut ruudulle telakoituvat käyttöliittymäkomponentit noudattavat myös valittua teemaa.

CADMATIC Buildingin ribbon-käyttöliittymän vaalea teema.
CADMATIC Buildingin ribbon-käyttöliittymän tumma teema.

Ribbonin Etsintä-toiminto auttaa käyttöön siirtymisessä ja toimintojen löytymisessä. 

CADMATIC Buildingin Ribbon-käyttöliittymän Etsi-toiminto.

 

Täysin uudistunut asetustoiminnallisuus

Cadmatic Building -ohjelmiston asetustoiminnallisuus on täysin uudistunut. Käyttöliittymäuudistuksen lisäksi projektia koskevat asetukset on eriytetty selkeästi omiksi asetusosioikseen. Näiden muutosten myötä projektin kaikki asetukset ovat hallittavissa yhdessä paikassa ja aiempaa laajemmin.

Uudistettu käyttöliittymä

Asetustoiminnon käyttöliittymä on uudistettu. Muuttuneen ulkoasun lisäksi käyttöliittymän sisältö on ryhmitelty uudelleen, jotta tarvittavien asetusten löytäminen on helpompaa. Asetukset on myös jaettu aiempaa selkeämmin käyttäjän ja projektin asetuksiin.

Projektin asetukset CADMATIC Building -ohjelmistossa.

Laajennetut projektiasetukset

Projektikohtaisia asetuksia on laajennettu merkittävästi. Aiemmin monet asetukset olivat toimintokohtaisissa käyttöliittymissä, toistuen esimerkiksi julkisivu- ja 3D-generoinnissa. Uudistuksessa kaikki asetukset on yhdistetty yhteen käyttöliittymään ja ne ohjaavat kaikkia niitä toimintoja, joissa kyseistä asetusta tarvitaan. Tämä koskee myös projektissa käytettäviä värejä viivoituskuvioita, jotka voidaan nyt siis asettaa projektille helposti yhdessä paikassa. Myös kohdetiedot, ID-tunnukset ja projektin korkomääritykset löytyvät nyt samasta asetustyökalusta.

Nyt kaikki asetukset on yhdistetty yhteen käyttöliittymään ja ne ohjaavat kaikkia niitä toimintoja, joissa kyseistä asetusta tarvitaan. Tämä koskee myös projektissa käytettäviä värejä ja viivoituskuvioita, jotka voi nyt asettaa projektille helposti yhdessä paikassa. Myös kohdetiedot, ID-tunnukset ja projektin korkomääritykset löytyvät nyt samasta asetustyökalusta. Tämä on suuri parannus siihen, että aAiemmin monet asetukset olivat toimintokohtaisissa käyttöliittymissä, toistuen esimerkiksi julkisivu- ja 3D-generoinnissa.

ID-tunnukset CADMATIC Building -ohjelmistossa.

 

Raudoituslaatujen käsittely uudistettu

Betoniraudoitelaatujen käsittely on uudistettu. Käyttäjä pystyy nyt määrittämään aiempaa selkeämmin projektissa käytetyt raudoitelaadut, laatujen luettelotunnisteet sekä laatuihin perustuvat pyöristyssäteet. Kaikki raudoitelaatuja hyödyntävät toiminnot on laajennettu tukemaan uuden raudoitelaatujen määrityksen mukaisia raudoitelaatuja. Tämän lisäksi tuki on säilytetty myös aiemmilla versioilla tehtyjen suunnitelmien raudoitelaaduille, jotta aiemmalla versiolla aloitetun projektin jatkaminen 2024T1-versiolla on mahdollista.

Raudoitelaadut CADMATIC Building -ohjelmistossa.

 

Lukuisia parannuksia ja laajennuksia eri toimintoihin

Käyttöliittymä- ja asetusuudistusten lisäksi toimintoihin on tehty parannuksia ja laajennuksia.

Sähkövarausura- ja viemäröintiuramerkinnät

Ontelolaattatyökaluihin on lisätty SUR/VUR-merkintätyökalut.

SUR-VUR-merkintätyökalut CADMATIC Building -ohjelmistossa.

Betonilaattojen venytykseen tukileveyden huomiointi

Betonilaattojen venytykseen on lisätty mahdollisuus syöttää päädyn siirtymä, jotta laatta saadaan jatkumaan helposti oikean mitan verran tuelle, silloin kun venytyspiste on helpointa osoittaa tuen reunaa.

Reikien käsittely profiileissa

Profiilien 3D-generointiin ja IFC-mallin tuottamiseen on lisätty tuki reikämerkinnöille. Nyt CADMATIC Buildingin reikätoiminnolla tehdyt reiät huomioidaan myös profiilien osalta.

Raudoitteiden määritykseen käyttäjän omat suosikit

Raudoitteiden määritys -toimintoon on lisätty käyttäjän Omat suosikit -osio. Käyttäjä voi tallentaa toistuvasti tarvitsemiaan raudoitemuotoja ja käyttää niitä jatkossa yhdessä klikkauksella.

Omat suosikit CADMATIC Buildingin radoitteiden määrityksessä.

Viivamaisiin materiaalimerkintöihin parannuksia

Viivamaisten materiaalimerkintöjen piirtotekniikkaa on parannettu, etenkin paksumpien materiaalien esitystapojen osalta. Nyt hyvin paksua materiaalia kuvaava merkintä jaetaan ohuempiin osiin, jolloin merkinnästä tulee selkeämmän näköinen. Samalla lisätty osaan materiaalimerkinnöistä mahdollisuus käyttää merkinnässä taustaväriä tai peittoa.

Viivamaiset materiaalimerkinnät on siirretty käyttöliittymäuudistuksen myötä Symbolivalinta-työkaluun omalle välilehdelleen.

Ainemerkinnät CADMATIC Building -ohjelmistossa.

 

CADMATIC Building

CADMATIC Draw

CADMATIC Draw’n 2024T1-julkaisussa on keskitty ennen kaikkea nostamaan käyttäjäkokemus uudelle tasolle useilla käytettävyyteen liittyvillä muutoksilla.

Pääkäyttöliittymä on uudistettu täysin. Uusi valintanauhaan perustuva käyttöliittymä tarjoaa entistä selkeämmän tavan käyttää ohjelman toimintoja. Kuvakkeet on modernisoitu ja yhtenäistetty läpi kaikkien sovellusten, minkä lisäksi ohjelman teemat on uudistettu; valittavissa on nyt vaalea tai tumma teema. Toimintojen löytämisen helpottamiseksi olemme myös lisänneet ohjelmaan kätevän hakutoiminnon.

Myös komentorivi on uudistettu. Uudistuksen myötä piirtoalueen koko saadaan maksimoitua hyötykäyttöön.

Käyttöliittymäuudistuksen ohella olemme lisänneet täysin uusia toimintoja:

 • Näkymäkuutio parantaa näkymien ja visualisointiasetusten hallintaa. Piirtoalueen oikeassa yläkulmassa olevasta näkymäkuutiosta on helppo vaihtaa näkymän suuntaa tai esimerkiksi varjostustilaa.
 • Uuden kohdistusviivatoiminnon (xviiva) avulla voidaan piirtää äärettömän pitkiä viivaelementtejä, jotka auttavat erityyppisissä kohdistustoiminnoissa.
CADMATIC Draw

CADMATIC Electrical

CADMATIC Electricalin 2024T1-julkaisu on yksi merkittävimmistä käyttöliittymäparannuksista historiassamme. Tässä julkaisussa esittelemme ylpeinä täysin uuden, valintanauhaan perustuvan käyttöliittymän. Uudistetun käyttöliittymän lisäksi halusimme yhtenäistää kuvakkeet ja termit ohjelmistovalikoimassamme – siirtyminen valintanauhaan tarjosi mahdollisuuden toteuttaa nämä muutokset samanaikaisesti.

2024T1-version voi ottaa käyttöön tuotantoon ja arviointiin 2023-version rinnalle. Ottaen huomioon tekemämme merkittävät muutokset suosittelemme käyttäjiä tutustumaan uuteen käyttöliittymään huolellisesti ennen sen käyttöä kaupallisissa projekteissa.

Tässä julkaisutiedotteessa esitellään seuraavat parannukset:

 • valintanauhaan perustuva käyttöliittymä
 • täysin uusi Single-line-toimintokokonaisuus.

Valintanauhaan perustuva käyttöliittymä

Aiemmin työkaluriveiltä löytyneet toiminnot on järjestetty valintanauhalle loogisiin välilehtiin ja ryhmiin. Tämä varmistaa helpon pääsyn keskeisimpiin toimintoihin, joista jokainen on selkeästi nimetty. 

Valintanauha eli ribbon CADMATIC Electricalissa.

Miksi valintanauha?

Uuden käyttöliittymän ensisijainen tavoite on tehdä ohjelmistosta intuitiivisempi. Ryhmittelemällä ominaisuudet dokumenttityyppien mukaan käyttäjät saavat aina kyseisten dokumenttien suunnitteluun tarkoitetut toiminnot käyttöönsä, mikä vähentää oikean komennon etsimiseen käytettyä aikaa. Lisäksi tarjolla on kerralla laajempi valikoima toimintoja, mikä mahdollistaa seuraavaksi tarvittavien toimintojen löytämisen helpommin.

Uuden käyttöliittymän ulkoasu tekee ohjelmiston oppimisesta ja käytöstä helpompaa, ja informatiiviset vihjeet kertovat kustakin ominaisuudesta lisää. Toimintojen löytämisen helpottamiseksi olemme myös lisänneet ohjelmaan hakutoiminnon, jonka avulla voi etsiä mitä tahansa ominaisuutta ja pyytää ohjelmaa joko osoittamaan toiminnon sijainnin tai käynnistämään sen.

Hakutoiminnnot CADMATIC Electricalissa.

 

Single-line

Käytettävyyden parantamiseksi olemme lisänneet uuden toimintokokonaisuuden nimeltä Single-line, joka sisältää myös aiemmin Distribution Board -sovellukseen sisältyneet toiminnot. Single-line-toiminnoilla käyttäjät voivat luoda erilaisia single-line-dokumentteja (single-line-kaavioita, pääkaavioita ja keskuskaavioita). Asiakkaat, joilla oli aiemmin vain Schematics-sovellus, saavat Single-linen ja kaikki sen toiminnot automaattisesti käyttöönsä. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki aiemmin Schematics-sovelluksessa olleet single-line-toiminnot sekä myös uudet ominaisuudet, kuten uusi symbolikirjasto, löytyvät nyt Single-linesta.

Single-line-toiminto CADMATIC Electricalissa.

 

Muut parannukset

Suurin osa muista 2024T1-julkaisuun sisältyvistä parannuksista palvelee yllä kuvattuja ominaisuuksia. Olemme esimerkiksi parantaneet kaapelipaketteja tukeaksemme paremmin single-line-toimintoja ja yksinkertaistaaksemme useiden rinnakkaisten kaapeleiden samanaikaista luomista. Lisätietoja muista parannuksista löydät versiotiedoista.

Mitä seuraavaksi

Haluamme korostaa CADMATIC Electricalin merkittäviä päivityksiä tässä julkaisussa. Käyttöliittymä on täysin uusi, ja siksi suosittelemme kaikkia käyttäjiä tutustumaan siihen ennen sen ottamista käyttöön kaupallisissa projekteissa. Tämä ennakoiva lähestymistapa varmistaa saumattoman siirtymisen päivitettyyn käyttöliittymään ja mahdollistaa keskeytymättömän käytön.

Tarjoamme käyttäjillemme kattavaa tukea CADMATIC Electricalin uuden version käyttöönoton yhteydessä. Tästä syystä tarjoamme kaikille asiakkaillemme mahdollisuuden osallistua veloituksetta kevään 2024 koulutuksiin. Tutustu koulutuskalenteriimme.

Lisäksi luomme jatkuvasti lisää koulutusvideoita ja lyhyitä ohjeita, suunnittelemme uusia webinaareja ja päivitämme nykyisiä sähköisiä oppimateriaalejamme jakaaksemme tietoa uudesta käyttöliittymästä ja auttaaksemme sinua menestymään sen kanssa! Voit aina ottaa yhteyttä meihin kohdatessasi haasteita ohjelmiston käytössä. Jos et ole vielä katsonut webinaareja, joissa taustoitamme käyttöliittymäuudistusta, se on hyvä tapa lähteä liikkeelle päivitetyn ohjelmiston kanssa.

 

CADMATIC Electrical

CADMATIC HVAC

CADMATIC HVAC 2024T1 tuo mukanaan huomattavia parannuksia, joista merkittävin on täysin uudistettu käyttöliittymä. Uuden käyttöliittymän myötä ohjelmistolla työskentely on entistä sujuvampaa, tehokkaampaa ja intuitiivisempaa. Lisäksi ohjelmistoon on myös lisätty uusia ja paranneltuja ominaisuuksia.

Uusi käyttöliittymä

Käyttöliittymän suurin uudistus on toimintojen uudenlainen sijoittelu. Kaikki toiminnot on nyt koottu yläreunassa olevaan valintanauhaan eli Ribboniin. Toiminnot on ryhmitelty loogisiksi kokonaisuuksiksi, joka selkeyttää ohjelmiston käyttöä. Esimerkiksi HVAC Layout -sovelluksessa toiminnot on jaoteltu suunnittelualojen mukaan omille välilehdilleen. Jokaiselle välilehdelle on koottu toisiinsa liittyviä toimintokokonaisuuksia, jotka on vielä jaoteltu selkeyden vuoksi pienempiin ryhmiin. Ryhmissä on pääasiassa suoria toimintoja (painikkeita), mutta myös muutamia valikoita, joista löytyy lisää käyttäjien harvemmin tarvitsemia toimintoja.

Uuden käyttöliittymän myötä käyttäjä voi myös valita ohjelmistolle vaalean tai tumman teeman.

Valintanauhaan perustuva käyttöliittymä (ribbon) CADMATIC HVACissa.

Tartuntatoiminnot

Uudet tartuntatoiminnot tehostavat ohjelmistolla työskentelyä. Valitun elementin viereen ilmestyy siihen liittyvät toimintopainikkeet, mikä sujuvoittaa huomattavasti kyseiseen elementtiin liittyvien toimintojen käyttöä.

Tartuntamuokkaus CADMATIC HVACissa.

Haku-toiminto

Uusi Haku-toiminto auttaa löytämään vanhat tutut toiminnot uusilta paikoilta. Kirjoittamalla haku-kenttään etsittävään toimintoon liittyvän hakusanan, esim. kanava, käyttäjä saa listan hakusanaan liittyvistä toiminnoista, Käyttäjä voi käynnistää haluamansa toiminnon listan Aja-komennolla tai etsiä sitä valintanauhasta.

Hakutoiminnot CADMATIC HVACissa.

Näkymäkuutio

Näkymäkuutio on työkalu, jonka avulla kuvaa voi kääntää ilman erillisiä 3D-työkaluja. Kuutiosta näkee kätevästi kuvan näkymän asennon. Kuution tahoja voi klikata, vinonäkymiin pääsee helposti kuutiota pyörittämällä tai kuution kulmaa klikkaamalla. Kuvaa voi edelleen pyörittää myös komennolla Ctrl + hiiren vasen -painike, mutta tällöin kuvan varjostuksen on oltava päällä. Varjostuksen saa nopeasti päälle ja pois myös näkymäkuution yläpuolella olevista painikkeista, kuten myös näkymän rajauksen ja zoomauksen.

Näkymäkuutio CADMATIC HVACissa.

 

Uudistunut RT-ohjekortti

Viime joulukuussa julkaistiin uusi RT-ohjekortti 103684 (LVIA- ja sammutuslaitteistojen piirrosmerkit), jonka myötä ohjelmaan on lisätty uusi asetustiedosto ja tulostustyyli. Lisäksi Putken ja Viemärin piirto -toimintoihin on lisätty uusia putkilajeja (kondenssiviemäri, hengitysilma ja maalämpöputki).

Uuden RT-kortin mukaan nimetty asetustiedosto tulee uuden 2024T1-version mukana ja se asentuu oletustiedostoksi. Mikäli asetuksia kuitenkin kopioidaan vanhasta versiosta, on uusi asetustiedosto otettava manuaalisesti käyttöön (HVAC-välilehti, Asetukset ryhmästä Asetustiedostot).

Asetustiedostojen hallinta CADMATIC HVACissa.

Myös uusi tulostustyyli asentuu uuden version asennuksen mukana ja se on myös nimetty uuden ohjekortin mukaisesti, RT 103684:

Tulostustyyli CADMATIC HVACissa.

 

RAVA3Pro-hanke

Yksi Rava3Pro-hankkeen päätarkoituksista oli vakioida rakennushankkeiden materiaaleja. Hankkeen tuloksena saatiin määriteltyä mm. talotekniikan kattavat kansalliset tuoteosa- ja järjestelmäkoodistot sekä IFC-tietomallien tietosisältömääritykset.

Jokainen CADMATIC HVACin osa saa nyt automaattisesti Rava3Pro-hankkeen mukaisen LVI-tuoteosa- ja LVI-järjestelmätiedon. Nämä näkyvät osan elementti-infossa ja muokkausikkunoissa. Tarvittaessa tietoja voi myös muokata normaaleilla muokkaustoiminnoilla. Eli valitsemalla muokattava tai muokattavat osat voidaan muokkausikkunassa määrittää koodeille uudet arvot:

TATE-koodistot CADMATIC HVACissa

Uudessa CADMATIC HVACissa käyttäjä voi valita osille Rava3Pro-hankkeen mukaiset IFC-tietomallien tietosisällöt. Tämä parantaa mallien talotekniikan tuoteosien tunnistettavuutta ja mahdollistaa esimerkiksi koneluettavat tarkastukset, toisin kuin pelkka IFC-version määritys.

Tietosisällöllä tarkoitetaan käytännössä osille lisättäviä ominaisuusryhmiä ja ominaisuuksia (Propertysetit ja propertyt). Rava3Pro-hankkeen dokumenteissa on esitetty talotekniikan tuoteosaperusteiset tietosisällöt, jotka löytyvät nyt myös uusimmasta CADMATIC HVACista. Kun IFC-viennissä valitaan IFC4-formaatti ja ohjelman asennuksen mukana tuleva RAVA IFC –propertysetit ver 1.0 ominaisuusryhmien määrittelytaulukko, saadaan CADMATIC HVACilla tehdyistä IFC-malleista tietosisällöltään vakioituja malleja. Esimerkiksi malleja, joissa linjasäätöventtiilillä on vakioidut tiedot, oikeat arvot oikeassa muuttujassa ja oikeassa yksikössä.

Ominaisuusryhmien määrittelytaulukoita voi määritellä helposti myös itse Excel-taulukon avulla.


CADMATIC HVAC