Julkaisutiedote 2023T3

Tutustu uuteen CADMATIC 2023T3 -versioon

CADMATIC Building

 • Uusi havainnollisempi esitystapa sokkelipalkeille.
 • Perusmuurin näkyvän grafiikan muokkaus nyt myös tasokuvassa.
 • Symbolimaiset liittimet helpottavat symbolivalintoja.

CADMATIC Electrical

 • Schematics-sovelluksessa voi nyt luoda pääkaavioita, jotka sisältävät mm. suojalaitteen ja kaapelin tietoja sekä syöttävän kiskoston.
 • Viitekuviin voi nyt lisätä lisätietoja. Viitekuvan kautta käytettävä lisätietorajaus on erityisen hyödyllinen monikäyttäjäympäristöissä, kun samat rajaukset tarvitaan useampaan kuvaan.

CADMATIC HVAC

 • Uusi Tulppa-toiminto mahdollistaa usean tulpan lisäämisen kanaviin tai putkiin samalla kertaa.
 • Käytä asennusväliä minimietäisyytenä -asetus mahdollistaa entistä nopeamman lattialämmitysputkiston piirron.
 • Viemärin piirtoon lisätty taipuisat putket.  

Outfitting/3D Plant Design

 • Isometripiirustuksia voi nyt tehdä monella eri tyylillä piirustusten käyttötarkoituksen mukaan. Isometriryhmät luodaan kullekin tyylille erikseen, ja eri tyyleille voi antaa mm. erilaiset sivukoko- ja annotaatioasetukset.
 • Uusitut Isometric Dimension Style -määritykset mahdollistavat entistä tarkemman määrittelyn sille, mitä mittatietoja isometripiirustuksissa näytetään.
 • Putkistojen haarakappaleita voi nyt helposti pyörittää ja liu’uttaa eri kohtaan. Kokeile näitä uusia toimintoja ja kerro mitä pidit niistä!

P&ID

 • Kaavio-objektien tietojen muokkaaminen on entistä helpompaa ja tehokkaampaa, ja päivitetyt tiedot näkyvät kaavioissa välittömästi. Uusi muokkaustyökalu näyttää aktiivisen kaavion objektien tiedot taulukkomuodossa, ja valitsemalla taulukosta useita objekteja käyttäjä voi muokata niitä kaikkia samalla kertaa. Myös tietojen päivittäminen sovellusten välillä on nyt helpompaa, sillä kaavio-objektien tietoja voi viedä ja tuoda Excel-muodossa.

Hull

 • Olemme ylpeitä voidessamme ilmoittaa, että OCX-mallimme on valmis käytettäväksi luokkahyväksyntöihin. Elämme jännittäviä aikoja, kun olemme siirtymässä perinteisten 2D-piirustusten toimittamisesta suoraan 3D-mallien toimittamiseen.
 • Olemme parantaneet kokoamisrakennetta niin, että kokoonpano on entistä sujuvampaa. Nyt kaikista paneeleista, joilla on sama osanumero, luodaan vain yksi kokoonpanokaavio, ja mallien koko kaaviossa säätyy automaattisesti niin, että osamerkinnät näkyvät selvästi. Kokoopanokaavioiden luominen on nopeampaa, ja järjestelmä varoittaa käyttäjiä jos he ovat luomassa tarpeettomia kokoonpanokaavioita.

Information Management

 • CADMATIC eShare tarjoaa täysin uudistetun käyttöliittymän. 2023T1-versiossa käyttäjän käyttöliittymä uudistui täysin, ja nyt myös ylläpitäjän käyttöliittymä on uudistettu. Olemme myös ottaneet käyttöön widgetit käyttäjän käyttöliittymässä, jotta voit helposti muokata projektia tarpeidesi mukaisesti.
 • Olemme lisänneet jaetun näytön ominaisuuden CADMATIC eShareen. Voit nyt nähdä mallin muiden projektinäkymien rinnalla malli-kartta-, malli-dokumentti- ja malli-haku-yhdistelmillä.
 • Olemme lisänneet CADMATIC eShareen monitasoiset dynaamiset hierarkiat. Voit helposti järjestää mallipuun useampien dynaamisten kategorisointien, kuten tilojen tai tietolähteiden perusteella ja yhdistää ne mallin hierarkiatasoihin.

CADMATIC Building

CADMATIC Building 2023T3 -version pääpaino on aiemmin julkaistujen toimintojen parannuksissa, mutta myös perustoiminnallisuuksia on laajennettu sekä symbolivalintaan on tuotu kiinnikesymboliikkaa.

Uusi esitystapa sokkelipalkeille

Sokkelipalkeille on lisätty uusi esitystapa, jossa tasopiirustuksessa esitetään sokkelipalkissa olevat porrastukset. Tämän lisäksi perusmuurien esitystapaan viivoitettuna on lisätty mahdollisuus valita viivoituskuvio.

Perusmuurien muokkaustoiminnallisuus

Perusmuureille on lisätty aikaisemmin anturoissa käytetyt geometrian muokkaustoiminnot nk. grippi-valikkoon. Tämän avulla käyttäjän on mahdollista muokata tasokuvassa perusmuurin näkyvää grafiikkaa.

Symbolivalintaan symbolimaiset liittimet

Uuden kiinniketoiminnon lisäksi sovelluksen symbolivalintaan on nyt lisätty aikaisemminkin ohjelmasta löytyneet kuusioruuvien, vaarnaruuvien sekä kierretankojen piirtotoiminnot. Vaikka nämä toiminnot eivät toimi tietomallinnuksessa, on niistä suuri apu lisättäessä kiinnikkeitä erilaisiin leikkauksiin ja detaljeihin.

CADMATIC Building

CADMATIC Electrical

2023T3-julkaisussa on pääasiassa keskitytty jo aiemmin julkaistujen ominaisuuksien jatkokehitykseen. CADMATIC Electricalia on kehitetty laaja-alaisesti, ja tulevaisuuden kehitystarpeet on huomioitu jo nyt esiteltävissä uudistuksissa.

Osa parannuksista koskee vain tiettyjä sovellustasoja (Premium/Basic/Lite).

Pääkaaviot piirikaaviosovelluksessa

Keskuksen lähdöt on esitetty pitkään perinteisen pääkaavion avulla. Edellisissä julkaisuissamme onkin jo tullut pieniä uudistuksia Schematics-sovellukseen ja sen ryhmätoimintoihin, ja nyt kokonaisen keskuksen pääkaavion luonti on mahdollista.

Schematics-sovelluksella tehty pääkaavio sisältää kaikki samat tiedot kuin Distribution Board -sovelluksella tehty. Lisäksi siihen on tuotu mm. suojalaitteen tieto, kaapelin tieto sekä syöttävä kisko. Kaavion ulkonäkö myös poikkeaa suomalaisen suunnittelijan silmään perinteisestä.

 

Lisätietorajaukset viitekuvasta

Lisätietojen käyttö on lisääntynyt valtavasti, ja käyttökohteita on yhä enemmän. Nyt lisätietoja voi lisätä myös viitekuvaan.

Viitekuva voi olla perinteisesti omassa hakemistossaan, jolloin esimerkiksi tilaan määritelty IP-lisätietorajaus syntyy laitteelle ja sitä voi jälkikäteen muokata laitekohtaisesti. Mikäli kuvatiedosto on lisätty projektiin (esimerkiksi jokin toinen projektin kuvatiedosto), saadaan käyttöön kaikki projektille määritellyt lisätiedot, joita voidaan muokata kuten mitä tahansa laitteelle määritettyä lisätietoa.

Viitekuvien kautta käytettävä lisätietorajaus helpottaa etenkin monikäyttäjäympäristön työtä, mikäli samoja rajauksia täytyy tehdä useampaan kuvaan. IP-aluerajaukset voivat esimerkiksi vaikuttaa useaan eri järjestelmään (audio- ja sähkölaitteet).

Tuotemallit

Premium-sovellustasolla on tehty parannuksia tuotemallien käyttöön. Nyt tulostustilan kontekstivalikossa on samat toiminnot kuin suunnittelutilassa. Laitteiden sijoitus tehdään luonnollisesti suunnittelutilassa.

Tuotemalleissa voi hyödyntää tuotetietoja, joita voi lisätä joko yleisistä tai käyttäjän itse luomista tietokannoista. Eri tuotetietokannat voivat sisältää samoja tuotetietoja samoilla nimikkeillä, mutta tietokantojen viitteet ovat erilaiset (projektin tietokanta ja jaettu tietokanta). Nyt tuotetietoja voidaan korvata toisesta tuotetietokannasta, mikäli niiden nimike on sama. Toiminto korvaa myös viittaukset sekä tarkastaa useamman saman nimikkeen tuotetiedot poistaen ylimääräiset.

Johdotus- ja kaapelointitoiminnot

Layout-sovelluksen johdotustoiminnossa voi nyt lisätä oman juoksutettavan kaapelitunnuksen. Kaapelitunnusta juoksutetaan, mikäli käyttäjä on valinnut johdotustietojen liittämisen aktiiviseksi ja antanut itse ensimmäisen tunnuksen.

Schematics-sovelluksessa puolestaan on parannettu johdotustoimintojen käytettävyyttä. Käyttäjän valitsemat johdotustoiminnon asetukset jäävät ohjelman muistiin ja palautuvat, kun johdotustyökalu käynnistetään uudelleen.

Distribution Board

Distribution Board -sovelluksen Linkitä grafiikka keskuskaavioriveihin -aputoiminto on lisätty myös kontekstivalikkoon. Näin käyttäjä voi tehdä rivien linkityksen huomattavasti nopeammin.

 

DB-luettelot ja DB-työkalu

Tietokannasta tehtäviin raporttikyselyihin on tehty muutoksia. Seuraaviin luettelotyyppeihin on lisätty Tiedostonimi- ja Lehti-sarakkeet:

 • Sisäisten johtimien luettelo
 • Johdinsarjojen luettelo
 • Johdotusluettelo laitteittain
 • Riviliittimien kytkentäluettelo
 • Kaikki erilliset johdotukset

Raportteihin on lisätty uudeksi vientityypiksi XML, jonka myötä tietoja voi siirtää helpommin CADMATIC Electricalin ja tuotannonohjausjärjestelmän välillä. XML-raportteja varten on luotu myös uusia raporttipohjia. XML-tyyppisen raportin voi tallentaa myös projektille, jolloin sille voi antaa nimiö- ja lisätietoja DB:n Dokumentit-välilehdellä. Myös raportin päivittäminen onnistuu muiden raporttien tapaan.

DB-työkalussa on lisätty kuvavalintaan Käyttäjän valintalista, jonka voi nyt valita alasvetovalikosta. Aiemmin valintalista on ollut valittavissa vain projektipuussa alimpana.

Lisäksi DB-työkalussa on parannettu suodatustoimintoja sekä korjattu puun avaukseen ja muistamiseen liittyvää logiikkaa.

CADMATIC Electrical

CADMATIC HVAC

CADMATIC HVACin uusi 2023T3-versio sisältää uusia ja paranneltuja ominaisuuksia sekä muutamia tuotepäivityksiä.

Uusi Tulppa-toiminto

Uusi Tulppa-toiminto mahdollistaa usean tulpan lisäämisen kanaviin tai putkiin samalla kertaa. Eli aiemman kontekstivalikon toiminnon lisäksi työkaluriville on lisätty oma uusi Tulppa -toiminto.

 

Lattialämmityksen piirtoon uusi asetus

Lattialämmityksen piirtoon on lisätty uusi Käytä asennusväliä minimietäisyytenä -asetus. Asetus nopeuttaa huomattavasti lattialämmitysputkiston piirtoa, kun esimerkiksi käännös saadaan aina tällä asetuksella asennusvälin mittaiseksi.


Viemärin piirtoon lisätty taipuisat putket

Viemäripiirron lisäys mahdollistaa esimerkiksi paineviemärien piirron, eli viemärin piirrossa on nyt sama Taipuisa putki -asetus kuin mitä muissa putkissa on jo aiemmin ollut.


Viiteteksti-toiminto Schematics-sovelluksessa

Viiteteksti-toimintoon lisätty Schematics-sovelluksen lehti-tasot, mikä mahdollistaa Viiteteksti-toiminnon tehokkaamman käytön myös kaavioissa.

Tuotteistuksia

 • Vesikalusteita on päivitetty Grohen ja Oraksen uusilla tuotteilla. 
 • Oraksen linjasäätöventtiilien arvot on päivitetty valmistajan viimeisimpien tietojen mukaisiksi.
 • Kojan huippuimurit ja IV-koneet on päivitetty. 
 • Valoxin IV-koneet listauksesta löytyy nyt uusimmat laitteet. 
 • Velcon korvausilmaventtiili on lisätty uutena tuotteena tuotekantaan.
CADMATIC HVAC