Julkaisutiedote 2023T1

Tutustu uudistuneeseen CADMATIC 2023T1 -versioon

CADMATIC Electrical

 • Uusi, kätevä symbolinvalintatyökalu tekee symbolien sijoittamisesta entistä helpompaa. Voit esimerkiksi valita tarkasteltavaksi kaikki ohjelman symbolit, kaikki avoimen tiedoston symbolit tai kaikki projektin symbolit.
 • CADMATIC Electrical Lite -sovellustaso on uudistettu. Parempi yhteensopivuus muiden Electrical-sovellustasojen kanssa mahdollistaa eri sovellustason käyttäjien (esimerkiksi suunnittelijan ja urakoitsijan) yhteistyön.

CADMATIC Building

 • Uutena toiminnallisuutena yksilöllisten ID-tunnusten määrittely ja hallinta, jota hyödynnetään tällä hetkellä projektipuussa sekä IFC-mallissa.
 • Liittimien tietoja voi nyt määrittää tarkemmin, mikä mahdollistaa liittimien 3D-mallinnuksen ja generoimisen IFC-malliin.
 • Uudistunut Tila-toimintojen käyttöliittymä mahdollistaa tilan geometrian tarkastelun jo määritysvaiheessa ja yhtenäisten seinälinjojen tietojen muuttamisen koko seinälinjalle yhdellä kertaa. Lisäksi tilat on muutettu symboleiksi ja tilan muoto voi olla myös harjallinen. Uudistuksista on hyötyä erityisesti tilojen laskennassa ja määrittelyssä.
 • Reaaliaikaisen 3D:n sekä Kerros-3D:n värien määritys on uudistettu.

CADMATIC HVAC

 • Uudistettu vesikalustetunnuksien aluetoiminto mahdollistaa tunnuksien lisäämisen siististi rivitettynä koko alueelta, esimerkiksi asunnosta. 
 • Projektipuuhun on lisätty uusi 3D-malli -välilehti, jonka avulla voidaan tarkastella verkoston rakennetta koko rakennuksen 3D-mallista.
 • Tila-käyttöliittymä on uudistettu, mikä mahdollistaa mm. tilan geometrian tarkastelun määritysvaiheessa ja yhtenäisten seinälinjojen muuttamisen yhdellä kertaa. 
 • Viiteteksteille on lisätty uusi Etsi ja korvaa -toiminto, joka helpottaa tiettyjen tekstien etsimistä kuvista sekä niiden korvaamista hallitusti.

Outfitting/3D Plant Design

 • Putkien automaattiseen reitittämiseen lisätyt toiminnot tekevät reitittämisestä entistä helpompaa ja nopeampaa. Automaattinen reititys pystyy tekemään matkalla useita käännöksiä ja lisäämään putkeen supistuksen, mikäli putken halkaisija ei ole yhteensopiva kohteen halkaisijan kanssa.
 • Käyttöliittymäparannuksiin sisältyy mm. objektin siirron suunnan ja etäisyyden näyttäminen, mikä tekee objektien siirtämisestä ja kopioinnista entistä havainnollisempaa.
 • Uusi isometrityökalu näyttää putkiryhmien esikatselun nyt myös isometripiirustuksena, jolloin käyttäjä pystyy helposti jakamaan putkiosat eri piirustuksille.

P&ID

 • Kaaviosovelluksen käyttöliittymäuudistuksissa on vuorossa uusi Properties-sivupaneeli, joka voidaan kiinnittää sovellusikkunan reunaan tai siirtää vaikkapa toiselle näytölle. Paneeli näyttää kulloinkin valittuna olevan kaavio-objektin tiedot, jolloin objektin tietokantanäkymää ei tarvitse erikseen avata nähdäkseen objektin tiedot

Hull

 • Olemme tehostaneet rakenneosien käsittelyä tuotantotietoja generoitaessa, ja siksi voit tuottaa tuotantotiedot jopa 40 % nopeammin kuin aiemmin. Jos lohkossa on paljon pieniä standardiosia kuten korvakkeita ja kulmalevyjä, aikaa säästyy jopa enemmän!
 • Julkaisemme nyt ensimmäisen version OCX Import -toiminnosta, jolla voit tuoda CADMATIC Hulliin dataa OCX-formaatissa. Voit tuoda rakennedataa muista CAD-järjestelmistä ja mittadataa aluksen mittoja laskevista järjestelmistä. Tuotu data on täysin topologista ja voit käyttää sitä CADMATIC Hullissa ilman rajoituksia.

Information Management

 • eSharen uusi käyttöliittymä on otettu nyt käyttöön oletuskäyttöliittymänä ja sitä voi käyttää kaikissa eSharen toiminnoissa eShare Appissa ja selaimessa.
 • eSharen käyttö selaimessa on mahdollista ilman erillisten 3D-komponenttien asentamista.
 • Mallinäkymän linkkejä on parannettu entisestään - nyt saat halutessasi dokumenttien metatiedot näkyviin dokumentin nimen viereen ja metatietoja voi hyödyntää dokumenttilinkkien luokitteluun.
 • eShare-kartat ovat nyt käytettävissä eGossa ja ne voi myös synkronoida offline-käyttöä varten. Oikean tiedon löytäminen on vielä entistäkin helpompaa ja nopeampaa.
 • Lisenssiryhmien määrittely on nyt mahdollista eSharessa. Lisenssiryhmien avulla voit perustaa erillisen lisenssipalvelimen yhdelle tai useammalle käyttäjäryhmälle. Voit esimerkiksi määrittää alihankkijoiden tai asiakkaiden käyttöön erillisen lisenssipoolin omalta lisenssipalvelimeltasi.

  CADMATIC Building

  CADMATIC Building 2023T1 sisältää suuren joukon parannuksia, niin käyttöliittymiin kuin toiminnallisuuksiinkin. Täysin uusina ominaisuuksina tarjotaan mahdollisuus kaikkien osien yksilöllisten tunnisteiden käyttämiseen ja liitinosien vientiin IFC-tietomalliin.

  Tunnustoiminnallisuus

  ID:t muotoilu CADMATIC Buildingin projektipuunäkymässä.

  CADMATIC Buildingiin on lisätty uusi ominaisuus yksilöllisten ID-tunnusten määrittelyyn ja hallintaan. Käyttäjä voi vaihtoehtoisesti käyttää automaattisia tunnuksia tai tehdä tunnukset kaikille tai valituille osille haluamanaan ajankohtana. Yksilöllinen tunnus tarkoittaa sitä, että mikään toinen osa kuvassa ei voi saada samaa tunnistetta. Osat numeroidaan osatyypeittäin ja kerroksittain, siten, että kukin osa saa yksilöllisen numeron. Numeron lisäksi tunnisteeseen voidaan liittää monenlaista tietoa, kuten kerrosnumero, rajausten tunniste, tilan tietoja ja tietenkin osatyyppiin liittyviä tietoja. Ohjelmiston mukana tulevat oletusmuotoilut kaikille eri osatyypeille, mutta käyttäjä voi, esimerkiksi projektikohtaisesti, määrittää tunnisteiden muotoilun tarvitsemallaan tavalla. Muotoilujen määritystä varten on toteutettu erillinen työkalu.

  ID-tunnisteiden automatiikan käyttö on käyttäjän valittavissa. Ominaisuuden voi kytkeä päälle ohjelmiston asetuksista. Kun automaattitunnukset ovat käytössä, osat saavat yksilölliset tunnisteet jo siinä vaiheessa, kun osa lisätään kuvaan. Tunnisteet myös päivittyvät automaattisesti, jos osan tai sitä rajaavan rajauksen sijainti tai tiedot muuttuvat.

  ID-tunnuksia hyödynnetään tällä hetkellä projektipuussa sekä IFC-mallissa. IFC-mallin osalta uusien tunnusten kirjaaminen malliin on käyttäjän valittavissa. Jos uudet tunnukset kirjataan IFC-malliin, kirjautuvat ne kunkin osan Reference-propertyyn.

  Elementtien ID:n muotoilu CADMATIC Buildingissä.

   

  Symbolivalinta

  Symbolien valinta CADMATIC Buildingissä.

  Building-symboliikka on siirretty käytettäväksi uuden Symbolivalinta-työkalun kautta. Aiemmin symboliikka löytyy useista erityyppisistä valikoista. Nyt toteutetun uuden toiminnallisuuden ansiosta, kaikki symboliikka löytyy yhdestä käyttöliittymästä, puumaisen hierarkian avulla. Uudessa käyttöliittymässä voidaan asettaa symbolin sijoituksen yhteydessä myös korko ja valita symbolin esitystapa (viivamainen, väritäytetty tai taustapeitollinen). Myös kaikki tuotekirjastot sekä ProdLib-työkalu on siirretty työkaluriviltä tähän uuteen käyttöliittymään.

  Uusi käyttöliittymä on ominaisuusikkunan yhteyteen telakoituva, joten se voidaan pitää ruudulla koko työskentelyn ajan.

   

   

   

   

   


    

  Liittimet tietomalliyhteensopiviksi

  Mekaanisten liittimien, kuten pultit, määritystyökalu on uudistettu. Liittimien tiedot on nyt mahdollista määrittää aiempaa yksityiskohtaisemmin ja tämä mahdollistaa liittimien 3D:n tuottamisen sekä kirjaamisen myös IFC-malliin.

  Liittimien määritystyökalu CADMATIC Buildingissä.
  3D-liitin CADMATIC Buildingissä.

   

  Tilatoiminnallisuus uudistettu

  Uusi Tila-käyttöliittymä

  Tilan määritys -toiminnallisuus on uudistettu. Täysin uusi käyttöliittymä tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden tarkastella tilan geometriaa jo määritysvaiheessa ja asettaa myös esimerkiksi tilaa reunustavien seinien tietoja. Uusi käyttöliittymä parantaa ja helpottaa myös tilan muokkausta, koska esimerkiksi yhtenäisten seinälinjojen tietojen muuttaminen voidaan nyt tehdä käyttöliittymässä koko seinälinjalle yhdellä kertaa.

  Tilat muutettu symboleiksi

  Myös tilaobjektissa käytetty teknologia on uudistettu. Aiemmin tilaobjektit esitettiin kuvissa ryhminä, jotka sisälsivät kaikki tilaan kuuluvat osat. Uudistuksen myötä tilaobjekti on yksi symboli, jonka sisällä kaikki tilan osat ovat. Tämä muutos helpottaa tilojen hallintaa kuvassa. Uudistuksesta on hyötyä myös silloin, jos kuvaa on tarvetta käsitellä suunnittelun aikana jollakin kolmannen osapuolen ohjelmistolla, joka ei tue ryhmäteknologiaa. Toiminallisuus tukee yhä myös ryhmätekniikalla toteutettuja tiloja, mutta uudet tilat syntyvät automaattisesti symbolitekniikan mukaisesti.

  Harjallinen muoto

  Aiemmin tila on voinut olla tasakorkea tai vinolla tasolla yläreunastaan rajattu. Uudistuksen myötä tilan muoto voi olla myös harjallinen, eli kahdella vinolla lappeella rajattu. Uudistus helpottaa tilanteita, joissa tilaa hyödynnetään laskennoissa, esimerkiksi lämpöhäviölaskennassa tai määrien laskennassa, kun harjallista tilaa ei tarvitse enää jakaa kahdeksi eri tilaksi.

  Tila-toiminto CADMATIC Buildingissä.

   

  Inforuutu

  Uudistettu inforuutu CADMATIC Buildingissä.

  Suunnitelman osille, hiiren ollessa osan päällä, näytettävä inforuutu on uudistettu. Inforuudun ulkoasu on muutettu selkeämmin luettavaksi ja osille näytettävien sisältöjen muotoilua on parannettu siten, että tiedot ovat aina kahdessa sarakkeessa.

  Samalla on laajennettu myös inforuudun sisältöjä, nyt kaikille pohjakuvan osille näytetään myös detaljointitiedot inforuudussa.

   

  3D-värit

  Reaaliaikaisen 3D:n sekä Kerros-3D:n värien määritystä on laajennettu. Toiminnallisuuksissa on nyt valmiina 3 erilaista väriteemaa. Näiden lisäksi käyttäjä voi edelleen määrittää väritykset entiseen tapaan täysin vapaasti ja tallentaa omia määrityksiään, käytettäväksi myös muissa projekteissa. Kerros-3D-toiminnallisuuteen on lisäksi toteutettu työkalu, jolla värit saa helposti samoiksi kuin reaaliaikaisessa 3D:ssä on kulloinkin käytössä. Näitä värejä voi lisäksi helposti vaalentaa, jotta rakennuksen muiden kerrosten 3D näkyy samalla värisävyllä, mutta vaaleampana kuin käsiteltävä kerros.

  Rakennusten 3D-värit CADMATIC Buildingissä.

   

  CADMATIC Building

  CADMATIC Draw

  CADMATIC Draw 2023T1 sisältää uudistetun revisiopilvitoiminnon sekä täysin uuden työkalun symbolien ominaisuuksien massamuokkaukseen. Revisiopilvitoiminnolla halutut muutokset voidaan korostaa pilvenmallisella suorakaiteella tai monikulmiolla aikaisemman vapaan pilvikuvion lisäksi. Symbolien ominaisuuksien muokkaustyökalulla voidaan helposti vaihtaa, siirtää tai poistaa symboleja useista kuvatiedostoista sekä muokata symbolien ominaisuuksia, kuten attribuutteja.

  CADMATIC Draw

  CADMATIC Electrical

  CADMATIC Electricalin 2023T1-julkaisussa käyttäjille tarjoillaan runsaasti uutta. Käyttöliittymiin on esimerkiksi tuotu uusi symbolinvalintatyökalu, ja inforuudun ulkoasua ja sisältöä on parannettu. Kaapelipaketteja (ent. johdotuspaketti) on muokattu suuresti viimeisimmissä julkaisuissa, eikä tässä julkaisussa tehdä tähän poikkeusta.

  Osa parannuksista koskee vain tiettyjä sovellustasoja (Premium/Basic/Lite).

  Katso webinaari uusista ominaisuuksista

  Symbolin valinta

  CADMATIC Electricalin symbolin valintatyökalu

  Symbolin valintaan on tehty täysin uusi työkalu, jonka avulla näet symbolit kolmella tasolla:

  - kaikki ohjelman käytössä olevat symbolit

  - kaikki avoinna olevassa tiedostossa olevat symbolit

  - kaikki projektissa olevat symbolit.

  Symbolien sijoitustoiminnot ovat ennallaan, mutta niiden käyttöä on helpotettu huomattavasti; kaikki toiminnot löytyvät nyt suoraan symbolinvalintatyökalusta. Sijoitustavan, koron ja järjestelmän voi määrittää yhden käyttöliittymän kautta sijoituksen yhteydessä. Symbolinvalintatyökalun voi lisäksi telakoida ominaisuusikkunan tapaan, joten sen voi pitää näytöllä koko työskentelyn ajan.

  Aiemmin käytössä olleita symbolivalikoita voi toistaiseksi käyttää uuden työkalun rinnalla.
   

  Inforuutu

  Inforuutu, joka näkyy käyttäjälle osoittimen ollessa jonkin suunnitelman osan yllä, on uudistettu. Uudistuksessa on ulkoasun lisäksi kiinnitetty huomiota näytettävien tietojen luettavuuteen ja järjestykseen.

  CADMATIC Electricalin inforuutu


  Kaapelipaketit (ent. johdotuspaketit)

  Käyttöliittymiin on vaihdettu johdotuspaketti-termin tilalle uusi termi kaapelipaketti, ja samalla toimintoja on parannettu. Esimerkiksi kontekstivalikoissa on uusia kaapelipakettien sijoitus- ja muokkaustoimintoja.

  Kaapelipaketilla on oma dialoginsa, jossa voidaan hallita yksittäisiä paketteja. Dialogissa on helppo lisätä, poistaa ja nimetä kaapeleita, minkä lisäksi kaapelipaketille voidaan määrittää lisätietoja, tuotetietoja ja kilpiä.

  Kaapelipakettimääritykselle on mahdollista antaa positio. Tällöin kaapelimerkinnät merkitään seliteosaan, ja kuvaan merkitään vain kaapelipaketin positio – tämä parantaa kuvan luettavuutta.

  Kaapelipaketit CADMATIC Electricalissa

   

  Johdotustoiminnot ja kaapelointi

  Electrical-asetukset CADMATIC Electricalissa

  Johdotustoimintojen kehitystä on jatkettu edellisestä julkaisusta.

  Schematics-sovelluksessa johdotukselle on lisätty asetuksia. Käyttäjä voi nyt päättää, käynnistetäänkö johdotustyökalu, kun kuvasta valitaan johdin. Lisäksi käyttäjä voi valita lähin-snapin oletusarvoisesti käyttöön piirrettäessä johdinta, kaapelia tai kaapelipakettia.

  Uuteen projektin kaapelimerkintäasetukseen voi määritellä oletusarvoisesti käytettävän kaapelimerkintäsymbolin. Tällöin käyttäjän ei tarvitse valita käytettävää symbolia erikseen jokaisen merkinnän kohdalla.

  Layout-sovellukseen on lisätty mahdollisuus määrittää johdotuksen pituus kuvasta osoittamalla. Tämä helpottaa kiinteän pituuden määritystä esimerkiksi sähköteknistä laskentaa varten.

  Tietokanta

  Uuden 23-version myötä käyttäjän on luotava uusi SQL-tietokanta tai päivitettävä vanha käytössä ollut tietokanta. Tämä on aiemmista versioista tuttua.

  SQL-tietokantojen kopiointia on parannettu. Nyt käyttäjä voi kopioida esimerkiksi 22-versiolla toteutetun projektin SQL-projektitietokannan suoraan uuteen 23-version SQL-tietokantaan.

  Tilat

  Tilojen määritystä on päivitetty. Tiloista luodaan nyt symboleita, mikä helpottaa tilojen hallintaa ja muokkausta. Uusi symboleihin perustuva toiminnallisuus tukee yhä myös ryhmätekniikalla toteutettuja tiloja, mutta uudet tilat syntyvät automaattisesti symbolitekniikan mukaisesti.

  Käyttäjän näkökulmasta suurin muutos on käyttöliittymän uudistus, sillä muutoin toiminnot ovat samat kuin aiemmissa versioissa.

  CADMATIC Electrical Lite uudistui

  CADMATIC Electricalin Lite -sovellustaso on uudistettu. Parempi yhteensopivuus muiden Electrical-sovellustasojen kanssa mahdollistaa eri sovellustason käyttäjien (esimerkiksi suunnittelijan ja urakoitsijan) yhteistyön.

  Keskeisimmät uudistukset:

  • Valikot vastaavat muiden sovellustasojen valikoita.
    
  • Layout-sovelluksessa johdotustoiminto on päivitetty Basic- ja Premium-tason kaltaiseksi. Käyttäjä voi piirtää johdotusta kaarevana tai moniviivajohdotuksena sekä valita, piirtääkö johdotuksen yksittäisenä johdotuksena, jatkuvana johdotuksena vai tähtipistejohdotuksena.
    
  • CADMATIC Electrical Liten johdotustoiminto tekee kaikissa sovelluksissa määrittämätöntä johdinta/kaapelia.
    
  • Ryhmämerkit ovat samoja eri sovellustasojen välillä. Vanhat ryhmämerkit löytyvät edelleen sovelluksen hakemistosta.
    
  • Määrälaskenta on eriytetty omaksi työkalukseen, ja toimintoon on lisätty positioiden laskenta.
    
  • Riviliitinten piirto- ja sijoitustoiminnot vastaavat muita sovellustasoja.
  CADMATIC Electrical

  CADMATIC HVAC

  Kalustetunnukset alueittain ja vaihtoehtoinen esitystapa

  Kalustetunnuksien lisäykseen on tehty uusi aluetoiminto, jolla saa esimerkiksi määriteltyä koko kuvan kaikki kalustetunnukset kerralla siistiin riviin. Toiminnon avulla voit osoittaa suunnitelmasta alueen, esim. asunto, josta etsitään kaikki vesikalusteet ja kirjataan tunnukset asetuksien mukaisesti rivitettynä.

  Kalustetunnukset CADMATIC HVACissa.

   

  Koko rakennuksen 3D-malli

  Projektipuuhun on lisätty uusi 3D-malli -välilehti, jonka avulla voi esimerkiksi tarkastella verkoston rakennetta ja varmistaa, että nousut jatkuvat läpi rakennuksen suunnitelmien mukaisesti. Välilehdellä voit tuoda näkyviin kuvan rakennuksen kaikki elementit. Mallista voi piilottaa kerroksia tai käyttää normaalisti projektipuun asetusryhmiä. Myös elementti-info näyttää tiedot muiden kerrosten osista.

  3D-malli CADMATIC HVACin projektipuussa.

   

  Tilat uudistettu

  Uusi Tila-käyttöliittymä

  Tilan määritys -toiminnallisuus on uudistettu. Uusittu käyttöliittymä tarjoaa mahdollisuuden tarkastella tilan geometriaa jo määritysvaiheessa. Lisäksi se asettaa esimerkiksi tilaa reunustavien seinien tietoja. Uusi käyttöliittymä parantaa ja helpottaa myös tilan muokkausta, koska esimerkiksi yhtenäisten seinälinjojen tietojen muuttamisen voi nyt tehdä käyttöliittymässä yhdellä kertaa koko seinälinjalle.

  Uudistettu Tilan määritys -toiminnallisuus CADMATIC HVACissa.

    

  Tilat muutettu symboleiksi

  Tilaobjektissa käytetty teknologia on uudistettu. Aiemmin tilaobjektit esitettiin kuvissa ryhminä, jotka sisälsivät kaikki tilaan kuuluvat osat. Uudistuksen myötä tilaobjekti on nyt yksi symboli, jonka sisällä kaikki tilan osat ovat. Tämä muutos helpottaa tilojen hallintaa kuvassa. Uudistettu toiminallisuus tukee yhä myös vanhoja ryhmätekniikalla toteutettuja tiloja, mutta uudet tilat syntyvät automaattisesti uuden symbolitekniikan mukaisesti.

  Harjallinen muoto

  Uudistuksen myötä tilan muoto voi olla myös harjallinen eli rajattu kahdella vinolla lappeella. Aiemmin tila on voinut olla tasakorkea tai vinolla tasolla yläreunastaan rajattu. Uudistus helpottaa tilanteita, joissa tilaa hyödynnetään laskennoissa, esimerkiksi lämpöhäviölaskennassa tai määrien laskennassa, kun harjallista tilaa ei enää tarvitse jakaa kahdeksi eri tilaksi.

  IFC-käyttöliittymän uudistus

  IFC-viennin käyttöliittymää on uudistettu ja samalla toimintoon on lisätty mahdollisuus jättää osia pois mallista.

  Uudistettu Urakkarajamerkintä -toiminto CADMATIC HVACissa.

  Urakkarajamerkintä

  Urakkarajamerkintä -toiminto on uudistettu käyttämään samaa tekniikka kuin muutkin merkinnät. Rajauksien lisäykset ja muokkaukset ovat nyt tuttuja ja selkeitä.

   

  Viiteteksteille uudistettu Etsi ja korvaa -toiminto

  Viitetekstien Etsi ja korvaa -toimintoon on lisätty uusia ominaisuuksia. Nämä helpottavat tiettyjen tekstien etsimistä kuvista sekä mahdollistavat niiden korvaamisen hallitusti teksti kerrallaan tarpeen mukaan. Myös koko kuvan tai projektin kaikkien kuvien tekstien korvaus on mahdollista

  Viitetekstien Etsi ja korvaa -toiminto CADMATIC HVACissa.

   

  Omat putket

  CADMATIC HVACiin on lisätty mahdollisuus määrittää omia putkia Omat tuotteet -toiminnossa. Toimintoon on jatkossa tulossa muitakin omia tuotteita. Omia putkilaatuja voi määrittää joko kopioimalla olemassa olevia tai lisäämällä täysin uusia putkilaatuja. Laadut tallennetaan käyttäjän koneelle, mutta projektille määritetyt putkilaadut tallennetaan aina myös projektille, jossa niitä halutaan käyttää. Tämä mahdollistaa sen, että projektin muilla käyttäjillä on myös samat tuotetiedot käytössä. Omia putkilaatuja hallitaan omassa toiminnossa. Lisäksi uudelle projektille lisättävät putkilaadut voi määrittää myös HVAC-asetuksissa.

  Omien putkien määritys CADMATIC HVACissa.

   

  Schematics-sovelluksen kokonaisuudet

  Schematics-sovelluksen Kokonaisuudet-toimintoon on lisätty eri mittakaavojen huomiointi. Uudistuksen myötä kokonaisuudet toimivat paremmin myös eri mittakaavoilla tehdyissä kaavioissa.

  CADMATIC HVAC