Julkaisutiedote 2022T3

Uusi, entistä parempi CADMATIC 2022T3

- tässä poiminta parhaista paloista!

CADMATIC Electrical

 • Cabinet Layoutissa on otettu SLEHTI-tekniikka käyttöön. Tämän ansiosta eri objektityyppejä ei enää tarvitse sijoittaa eri tasoille, vaan kaikki lehden/keskuksen objektit ovat kätevästi samalla SLEHTI-tasolla. Asennuslevyjen ja ovien piirtäminen rinnakkain on helpompaa, ja se on myös yleisin tapa piirtää ne. Kokeile uutta piirtotapaa, ja anna meille palautetta siitä!
 • Olemme optimoineet tietokantaa entisestään – uudessa versiossa kaikkien dialogien avaaminen, tallentaminen ja sulkeminen on nopeampaa kuin koskaan aikaisemmin.

CADMATIC Building

 • Betonilaattatyökalun laattavalikoimaan on lisätty Pielisen Betoni Oy:n ontelo- ja kuorilaatat ja ne ovat käytettävissä samaan tapaan kuin muidenkin valmistajien laatat.
 • Raudoitetoimintoja on paranneltu huomattavasti, Voit nyt muuntaa raudoitteiden jakoalueen yksittäisiksi  sekä määrittää raudoitekokoonpanoja. Tämä selkeyttää raudoitteiden hallintaa etenkin IFC-mallissa,
 • I, HI- ja THQ-palkeille määritetään aiempaa tarkempia tietoja, jonka vuoksi ne ovat nyt tietomalliyhteensopivia.
 • Betonielementtipilarille konsoliraudoitus, automaattitoiminnallisuus betonielementtipilarin konsolin raudoittamiseen.

CADMATIC HVAC

 • Olemme uudistaneet Merkinnät-toimintoa ja samaan merkintään on nyt helpompi valita useampi päällekkäinen osa. Lisäksi voit tarvittaessa yhdistää samoja merkintöjä ja lisätä merkintään myös vapaata tekstiä.
 • Haarojen kopiointi nopeuttaa työskentelyä ja niitä voit myös kiertää haluttuun kulmaan liitoksen yhteydessä.
 • Mitoitusten tuloksien esitystä on parannettu.

Outfitting/3D Plant Design

 • Putkiin liitettävien erityyppisten osien, kuten venttiilien, instrumenttiliitäntöjen ja putkikannakkeiden lisääminen on nyt entistä helpompaa, sillä ne kaikki hoituvat saman komennon kautta.
 • Putkien kallistusta on helppo säätää, ja automaattisen tarkistuksen ansiosta puuttuva tai riittämätön kallistus voidaan havaita ajoissa.
 • Isometrien uusi tarkistustoiminto varmistaa, että suunniteltu putkisto voidaan myös valmistaa ja asentaa paikoilleen. Tarkistettavaksi voidaan valita putkiston törmäykset muihin objekteihin, enimmäispituus kuljetuksessa, vaatimusmäärittelyjen mukaisuus, hitsauskohteiden tilantarve, putkitaivutusten onnistuminen ja vaadittavat kallistukset. Ihastutte varmasti siihen, miten tämä parantaa suunnittelun laatua ja nopeuttaa asentamista, samalla kun se auttaa meitä toimimaan luonnon hyväksi vähentämällä hukkamateriaalin syntymistä.
 • Kaaviosuunnittelu on nyt entistä sujuvampaa! P&ID-sovelluksen uusi teknologia-alusta helpottaa suuresti 2D-piirtämistä ja piirto-objektien sijoittelua.
 • Parannettu automatiikka helpottaa kaaviosymboleihin liitettävän tiedon tuomista muista suunnittelu- ja PLM-järjestelmistä, ja esimerkiksi EDM-objektin ominaisuuksissa voi nyt olla mukana myös sen sijainti ja transformaatio. Lisäksi integraatio-objektien yhteistä hallintadialogia on parannettu mm. hakutoimintojen osalta.

P&ID

 • Leikkauspiirustusten tekemistä nopeuttaa huomattavasti uusi työkalu, jonka avulla suunnittelija pystyy luomaan leikkausmaiseman samalla kun lisää leikkausmerkinnät kaaviopiirustukseen.

Hull

 • Olemme lisänneet uuden runkolinjatyypin runkoryhmien yhtymäkohtiin. Tämän ansiosta voit liittää eri runkoryhmissä sijaitsevia putkia toisiinsa ja luoda runkolevyjä, joilla on relaatioita toisissa runkoryhmissä sijaitseviin runkolevyihin.
 • Työvaihepiirustuksiin tehdyt lisäominaisuudet tekevät kokoonpanosta helpompaa joka työvaiheessa. Saat halutessasi kaikkien aiempien työvaiheiden hitsauslinjat näkyviin määrittelemälläsi piirtokynällä. Saat myös halutessasi merkittyä kunkin työvaiheen piirustukseen sen osan painopisteen, joka juuri tässä työvaiheessa lisätään kokoonpanoon.

Information Management

 • Uuden eShare-käyttöliittymän karttanäkymä on entistäkin parempi. Parannettujen toiminnallisuuksien joukossa ovat mm. kameran helpompi lisäys ja käyttö kartalla, Smart Point -informaatiopisteiden ja merkintöjen tehokkaampi suodatus ja katselu, sekä mallin rajauksen helpompi hallinta karttanäkymässä. Kokeile itse!

  CADMATIC Building

  Building 2022T3 sisältää suuren määrän parannuksia ja laajennuksia elementtityökaluihin, projektityökaluihin sekä 3D-mallin käsittelyyn.

  Pielisen Betoni Oy:n betonilaatat lisätty laattavalikoimaan

  Betonilaattatyökalun laattavalikoimaan on lisätty Pielisen Betoni Oy:n ontelo- ja kuorilaatat. Pielisen Betoni Oy:n laatat ovat käytettävissä samaan tapaan kuin muidenkin valmistajien laatat. Kaikista laatoista on mahdollista tuottaa poikkileikkauksia, määrittää laatastoja tasokuvaan, näyttää laatastot 3D/IFC mallissa sekä tuottaa laattojen mittalomakkeet automaattisesti tasokuvan suunnitelman pohjalta.

  Grip-työkaluriviin lisätty koron muokkaus

  Osien muokkaukseen tarkoitetut grip-työkalurivit on uudistettu ja niihin on lisätty mahdollisuus muuttaa osan korkoa. Grip-työkalurivejä voidaan nyt siirtää tarttumalla työkalurivin otsikkonauhaan, aiemmin grip-työkalurivien sijoituspiste oli aina sidottu osoituspisteeseen. Merkittävin uudistus on kuitenkin mahdollisuus muokata osan korkoa suoraan grip-työkalurivistä, joko 2D-esiintymästä tai 3D-esiintymästä käsin. Mallin korkomaailman hallinta yhdessä reaaliaikaisen 3D:n kanssa on entistäkin helpompaa.

  Korkoedit

  Projektipuuhun parannuksia

  Projektipuu

  Projektipuun ryhmittelyjä ja 3D:n käsittelytyökaluja on parannettu. Projektipuuhun on lisätty ryhmittely osatyyppien mukaisesti. Tämä uusi ominaisuus, joka on kytkettävissä päälle tai pois asetuksista, parantaa osien löytämistä projektipuusta, etenkin suurien projektin tapauksissa, jolloin osia on suuri määrä.

  Kokonaan uusina osina projektipuussa näytetään nyt myös määräluettelot. Lisäksi sivunumerollisten lomakkeiden, esimerkiksi betonielementtilomakkeet, sivunumerot näytetään nyt myös tietona projektipuussa. Samaan lomakeryhmään kuuluvat lomakkeet ovat puussa nyt myös peräkkäin, jotta ne ovat helpommin hallittavissa. Myös uudet tietomallirakenneosat, I- ja HI-palkit sekä THQ-palkit näytetään nyt projektipuussa.

  Tuotesymbolit, esimerkiksi ProdLibistä tuodut symbolit, näytetään nyt myös projektipuussa. Jos osatyypeittäin tehtävä ryhmittely on päällä, löytyvät nämä osat kansion Tuotesymbolit alta.

  Lisäksi on parannettu projektipuun päivitystä siten, että puusta avatut haarat säilyvät nyt avoimina myös käyttäjän pakottaman päivityksen jälkeen.

  Projektipuu-ikkunasta löytyviä 3D-toiminnallisuuksia on laajennettu

  Projektipuu on mahdollistanut jo aiemmin 3D-osien näkyvyyden hallinnan (ns. silmätoiminnot). Nyt projektipuu-ikkunaan on lisätty myös mahdollisuus kytkeä reaaliaikainen 3D päälle ja pois. Aiemmin ominaisuus löytyi vain asetustoiminnosta. Päälle kytkeminen projektipuusta ei kysy asetuksia, vaan käyttää automaattisesti projektissa olevia asetuksia.

  Parannuksia raahauspiirtoihin

  Osien määritys- ja muokkaustoiminnoissa näytettävien, hiiren osoituksen mukaan muuttuvia, raahauspiirtoja on parannettu useiden toimintojen osalta, niin 2D- kuin 3D-mallissakin. Esimerkiksi raudoiteverkkojen raahauspiirrot on muutettu näyttämään verkkojakoja sekä käyttäjän niin halutessa myös 3D-mallia.

  Raudoitetoimintoihin laajennuksia

  Raudoitteiden jakoalueen muuntaminen yksittäisiksi raudoitteiksi

  Raudoitteet on mahdollisuus esittää suunnitelmassa joko yksittäisinä raudoitteina tai jakoaluemerkinnän avulla. Raudoitejakoaluemerkintä selkeyttää usein suunnitelmaa sellaisissa tilanteissa, että suunnitelmassa on useita samalla k-jaolla olevia samanlaisia raudoitteita. Jos kuitenkin on tarvetta muokata tällaisen alueen yksittäistä raudoitetta, se ei ole ollut aiemmin mahdollista. Nyt muokkaus on mahdollistettu uudella toiminnolla, joka purkaa raudoitejakoalueen yksittäisiksi raudoitteiksi.

  raudoitejako

  Raudoitekokoonpanot

  Raudoitetyökaluihin on lisätty toiminallisuus raudoitekokoonpanojen määrittämiseen. Työkalut mahdollistavat usean raudoitteen liittämisen yhteen kokoonpanoon, eli ryhmään. Kokoonpanolle voidaan antaa nimi. Kokoonpanoon kuuluvat raudoitteet ovat muokattavissa yksilöllisesti, mutta ne kirjautuvat IFC-malliin ryhmänä, joka saa nimensä kokoonpanolta. Raudoitekokoonpanot ovat muokattavissa, niihin voidaan lisätä ja niistä voidaan poistaa raudoitteita, raudoitekokoonpanoja voidaan kopioida, jolloin syntyy uusia kokoonpanoja jne.

  Raudoitekokoonpanot selkeyttävät raudoitteiden hallintaa, etenkin IFC-mallissa, kun yhden kokonaisuuden, esimerkiksi palkin, kaikki raudoitteet näkyvät mallin hierarkiassa saman ryhmän alla.

   
  Uusia rakenneosia tietomalliyhteensopiviksi

  I, HI- ja THQ-palkit on laajennettu tietomalliyhteensopiviksi. Palkeille määritetään aiempaa tarkemmat tiedot. Palkit generoituvat 3D:hen ja kirjautuvat IFC-malliin. I ja HI-palkeille on lisätty tuki myös määräluettelointia varten.

   
  Betonielementtipilarin konsoliraudoitus

  Betonielementtityökaluihin on lisätty uusi toiminnallisuus betonielementtipilareiden konsoleiden raudoittamista varten. Toiminto on käynnistettävissä betonielementtipilarin raudoitelomakkeesta käsin. Toiminnolla on mahdollisuus määrittää raudoitukset sekä vinolle, että suoralle pilariulokkeelle. Molemmille ulokemuodoille on toteutettu 2 erilaista perusraudoitusmallia.

  Toiminto tuottaa valitun raudoitusmallin raudoitelomakkeeseen yksittäisinä raudoitteina, joten tarvittaessa niitä voidaan muokata yksilöllisesti myös määrityksen jälkeenkin. Toiminnolla tuotetut raudoitteet luetteloituvat taivutusluetteloon ja kirjautuvat IFC-malliin.

   
  Katon räystästietojen muokkaukseen parannuksia

  Katon räystästietojen muokkaustoiminnallisuutta on laajennettu/parannettu. Räystään tyyppi, räystään pituus ja etäisyys seinään, voidaan muokata uudella visuaalisella käyttöliittymällä. Uusi toiminnallisuus helpottaa erikoisempien kattojen, joissa räystään pituudet vaihtelevat, määrityksen tekemistä.

   
  Laajennuksia useihin toimintoihin

  Pilari-/palkkielementille raudoitelomake

  Pilari-/palkkielementille on lisätty mahdollisuus määrittää raudoitteita varten erillinen lomake. Tekniikka on samanlainen kuin jo aiemmin ollut käytettävissä betoniseinäelementin ja betonilaattaelementin osalta. Jos raudoitelomake on lisätty, luetaan elementin raudoitteet mittalomakkeen sijaan tästä lomakkeesta ja ne kirjautuvat myös 3D-/IFC-malleihin.

   
  Laajennetun tasorakenteen parannus

  Laajennettu, eli rakenteen sisältävä, tasorakenne on ollut aiemmin mahdollista tehdä vain tasoon. Nyt myös rakenteellinen tasorakenne on mahdollista määrittää kallistettuna, samaan tapaan kuin rakenteeton tasorakenne on jo aiemmin ollut mahdollista. Tasorakenteeseen on lisätty myös mahdollisuus määrittää ala- ja/tai yläpintaan haluttu viivoituskuvio.

  <

  Uusi sokkelipalkki

  Perustustyökalujen sokkelipalkkivalikoimaan on lisätty uusi sokkelipalkkityyppi. Uudessa tyypissä on aiempiin tyyppeihin nähden enemmän mahdollisuuksia määrittää eristeiden vahvuuksia ja mittoja.

  Tietolohkoparannuksia

  Betonielementtilomakkeiden tietolohkojen tietoja on laajennettu. Nyt tietolohkoon voidaan määrittää myös palonkestoluokka, terästen mittapoikkeama sekä rakenteen U-arvo. U-arvo määritetään automaattisesti, jos elementin tiedot luetaan pohjakuvaseinältä.

  Tarvikkeet raudoituslomakkeeseen

  Betonielementin raudoitelomakkeen luontiin on lisätty mahdollisuus viedä myös tarvikkeet raudoitelomakkeelle. Ominaisuudesta on hyötyä esimerkiksi nostolenkkien tarvitseman lisäraudoituksen suunnittelussa.

  Laatan kallistus asteina

  Betonilaattojen, kuten ontelolaatat, määritykseen on lisätty mahdollisuus määrittää laattojen kaltevuus myös asteina. Aiemmin kaltevuus voitiin syöttää ainoastaan suhteella. Nyt molemmat vaihtoehdot ovat mahdollisia.

  CADMATIC Building

  CADMATIC Draw

  CADMATIC Draw 2022T3 -versiossa on parannettu 3D-kameran käytettävyyttä ja tehostettu varjostuksen suorituskykyä. Myös visualisointi-ikkunaa on kehitetty tuomalla uusia mahdollisuuksia siirtymiseen visualisointi-ikkunan ja suunnittelunäkymän välillä.

  CADMATIC Draw

  CADMATIC Electrical

  2022T3-julkaisussa on keskitytty aiempien 22-versiossa julkaistujen toimintojen jatkokehittämiseen ja käytettävyyden parantamiseen. Käytettävyyttä on parannettu sekä CADMATIC Electricalin asiantuntijoiden että asiakkaiden palautteen perusteella. Tässä julkaisussa kehitystyötä on tehty jokaisessa CADMATIC Electricalin sovelluksessa sekä ohjelman mukana asentuvassa malliprojektissa.

  Osa parannuksista koskee vain tiettyjä sovellustasoja (Premium/Basic/Lite).

  Johdotusuudistus

  Schematics-sovelluksen johdotustoimintoja uudistettiin edellisessä julkaisussa, ja nyt niitä on kehitetty entistä paremmiksi. Erityisesti johdotuspaketteihin liittyviä toimintoja on parannettu, mikä mahdollistaa johdotuspakettien luomisen ja käyttämisen halutuissa sovelluksissa.

  Parannuksia on tehty myös muissa johdotustoiminnoissa; kaapelinpiirrossa voi nyt esimerkiksi valita kaapelin Mistä-/Mihin-tiedon. Lisäksi johdotuksen väriä voi vaihtaa piirron aikana, minkä lisäksi johdotustoiminnosta pääsee helposti Electrical-asetuksiin muuttamaan johdotuksen oletusarvoisia värejä.

   

  Tietokantatoiminnot

  Tietokannan nopeutta on optimoitu, mikä näkyy käyttäjälle nopeampana dialogien avaamisena myös kuvasta käsin. Optimointien lisäksi on huomioitu käyttäjien tarpeet nähdä eri asioita tietokannassa. Esimerkiksi kaapeleille syntyvän Mistä-/Mihin-tiedon lisäksi voidaan näyttää Mistä-/Mihin-tilan nimitys.

  Toisinaan projektin asetuksia täytyy muokata, ja halusimme helpottaa tätä luomalla asetuksiin ”oikotien”. Uusi painike löytyy Electrical-välilehden yläosasta:

   

  Keskus- ja ryhmäuudistus

  Edellisen julkaisun keskus- ja ryhmäuudistusta on viety eteenpäin suunnitelmallisesti. Ryhmädialogeja on muokattu ja niiden toimintalogiikkaa parannettu. Käyttäjän edelliset valinnat jäävät nyt muistiin, ja esimerkiksi ryhmälle/lähdölle valittu tasokuvan 2D-symboli valitaan automaattisesti myös seuraavaa ryhmää/lähtöä luotaessa.

  Keskuksen ominaisuudet -dialogissa on voinut luoda useita kiskoja sekä lähtöjä, minkä lisäksi lähtöjen tiettyjä tietoja on voinut massamuokata. Nyt myös lähtöjen johdotusta voi muokata: käyttäjä voi valita kaapelityypin ja johdotuksen järjestelmän.


  Cabinet Layout

  Cabinet Layout -sovelluksessa on otettu käyttöön Schematics- ja Distribution Board -sovelluksista tuttu lehtitekniikka.

  Aiemmin eri objektityypit (laitteet, asennuskourut jne.) ovat olleet Cabinet Layout -sovelluksessa omilla tasoillaan. Kun käytetään lehtitekniikkaa, kaikki yhden lehden/keskuksen objektit ovat samalla SLEHTI-tasolla eivätkä päällekkäin eri tasoilla. Asennuslevyn ja oven piirtäminen vierekkäin on käyttäjälle helpompaa, ja se onkin yleisin tapa esittää keskuksen eri osat Cabinet Layout -kuvissa.

  Käyttäjä voi ottaa lehtitekniikan käyttöön uutta kuvaa luodessaan. Myös vanha esitystapa on edelleen käytettävissä.

  CADMATIC Electrical

  CADMATIC HVAC

  CADMATIC HVAC 2022T3-julkaisussa on mukana paljon uusia ja paranneltuja ominaisuuksia sekä muutamia tuotteistuksia.

  Merkinnät

  Merkinnät-toiminto on uudistunut ja samaan merkintään on nyt helpompi valita useampi päällekkäinen osa. Lisäksi samoja merkintöjä voi tarvittaessa yhdistää, kuten esimerkiksi lämpölinjojen meno ja paluulinjat voi laittaa samaan merkintään. Tämä onnistuu viitetyylin Piilota usean elementin samat tiedot -asetuksella.

  Merkintöihin on myös lisätty uusi asetettava teksti, jolla merkintään voi lisätä vapaata tekstiä 

  Haarakopiointi

  Kanavien kontekstivalikkoon (hiiren oikean painikkeen valikkoon) on lisätty Kopioi haara -toiminto. Toiminnon avulla voit kopioida ja liittää valitun haaran uuteen paikkaan. Kopioitavan haaran voi myös kiertää haluttuun kulmaan liitoksen yhteydessä.

   

  Mitoitukset

  Vesimitoituksen tuloksien Raportit osioon on lisätty suurimman ja pienimmän odotusajan kalusteen haut. Samalla tuloksiin on lisätty informaatiota kuten 70 % virtaamaan tarvittava painetaso sekä suurimmat painehäviöt 100 % virtaamalla.

  LVK-verkostoon on lisätty mahdollisuus määrittää useampia pattereita samaan haaraan.

  Mitoituksien virhe- ja varoitusilmoituksia on selkeytetty eli ilmoituksiin on lisätty tietoja arvoista, jotka ovat ylittäneet mitoituksen kriteerit.

  Mitoitustaulukot-toimintoon lisätty vesikalusteiden taulukointi.

   

  Kaivot

  Kaivo-toimintoon lisätty sakkapohja-vaihtoehdon lisäksi vakiokorkuisen kaivon lisäys. Vakiokorkuinen kaivo on aina annetun korkuinen, jolloin kaivoon on mahdollista liittyä myös kaivon pohjasta.

   

  Lattialämmitys

  Lattialämmityspiirien voi nyt määrittää itse värin. Lisäksi lattialämmitysjakotukille lisätty tasonvalinta, eli LL-jakotukit voi jatkossa esittää sekä LL- että lämpösuunnitelmissa.

  Tuotteistukset

  • Climecon: tuotteita päivitetty
  • Enerline: lisätty uusi lattialämmitysjakotukki
  • Geberit: lisätty uusi FlowFit-putkisarja.

  CADMATIC HVAC