Julkaisutiedote 2022T2

Tutustu nyt - Uusi, entistä parempi CADMATIC 2022T2!

CADMATIC Building

 • Building 2022T2 sisältää suuren määrän parannuksia ja laajennuksia elementtityökaluihin sekä 3D-mallin käsittelyyn. Kokonaan uutena työkaluna julkaisu sisältää reikäkierto-tiedostojen tuottamisen.

CADMATIC Draw

 • Draw 2022T2 -versiossa on parannettu PDF-viitekuvien käytettävyyttä sekä tehostettu symbolin rajaustoiminnon (XCLIP) suorituskykyä.

  CADMATIC Electrical

  • Electricalin 2022T2 -versiossa käyttäjäkokemus on nostettu uudelle tasolle täysin uudistetun, käyttäjäystävällisen ryhmien ja lähtöjen käsittelyn myötä. Olemme uusineet lukuisia teknisiä ominaisuuksia. Kaikkien uudistusten keskiössä on parannukset DB-työkalussa ja sen integroimisessa sovelluksien työkaluihin. Tätä muutosta on vaikea kuvailla sanoin - se on koettava itse
  • Johdotuksen uusi käyttöliittymä mahdollistaa erilaisten johdintyyppien piirtämisen keskitetysti. Johtimien tietojen muokkaaminen käy myös nopeasti samassa käyttöliittymässä. Muutokset (esim. johdinmerkinnät) päivitetään automaattisesti kaikkiin kuviin. Lisäksi Schematics-sovelluksessa voi nyt helposti luoda ja hallita johdotuspaketteja tässä samassa käyttöliittymässä.

  CADMATIC HVAC

  • HVAC 2022T2 -versiossa on mukana mm. uudistettu projektipuu ja elementtien valinta. Viiteteksteihin on lisätty omien vakiotekstien tallennusmahdollisuus. Lisäksi merkintöjen lisääminen kuvaan on entistä nopeampaa ja teksteissä käytettävien asetuspakettien asetuksiin on lisätty mahdollisuus määrittää käytettävä väri.

  Plant/Outfitting

  • Tavoitteemme on helpottaa suunnittelijoiden ja ylläpitäjien työtä, ja siksi olemmekin ottaneet käyttöön pulttien pituuksien automaattisen laskennan. Tämä kätevä ominaisuus vähentää manuaalista ylläpitotyötä ja parantaa suunnittelun laatua eliminoimalla mahdolliset inhimilliset virheet.
  • Isometrisiä putkipiirroksia voi nyt luoda entistä nopeammin. Hierarkkisen puun avulla on helppo hallita, sisällytetäänkö kaikki 3D-putket isometrisiin piirustuksiin. On myös erittäin helppoa nähdä, ovatko piirustukset ajan tasalla: jos suunnittelija muuttaa putkea 3D-mallissa, isometrisen piirustuksen tila päivittyy automaattisesti.
  • Kaapelireitittimen käytön aloittaminen on entistä helpompaa, sillä nyt reitittäminen on mahdollista myös ilman osastointia. Kaapelien törmäystarkastelu on laajennettu kattamaan kaapelin alku- ja loppupään hyppy laitteesta lähimpään reitityspisteeseen. Kaapelipiirustuksiin on helppo lisätä tietokantapohjaisia selitteitä reitityspisteessä olevista kaapeleista sekä kaapelikourun tai läpiviennin täyttöasteesta. Kokeile ja kerro meille mielipiteesi!

  Hull

  • Runkorakenteen levyjen suunnittelu on nyt entistä helpompaa ja nopeampaa. Levyjä voidaan luoda yhdellä napsautuksella paikkoihin, joissa muut levyt tai runkolinja muodostavat suljetun alueen. Järjestelmä luo tarvittavat relaatiot ympäröiviin levyihin tai runkolinjoihin automaattisesti, joten niitä ei enää tarvitse määritellä käsin.
  • Voit nyt viedä 3D-mallin järjestelmästä OCX-muotoon niin, että mallin rakenteellinen topologia säilyy täysin. Enää sinun ei tarvitse erikseen luoda lukuisia luokittelupiirustuksia, vaan voit toimittaa luokittelulaitokselle täydellisen 3D-mallin OCX-muodossa. Tämä vähentää työtäsi ja säästää aikaasi, ja olemme innoissamme, että voimme tarjota sinulle tämän mahdollisuuden.

  Information Management

  • Olemme tehneet kokonaan uuden käyttöliittymän eShareen. Versiossa 2022T2 se ei ole vielä ihan valmis, ja osa eSharen rakastetuimmista toiminnallisuuksista saadaan mukaan vasta myöhemmin, mutta haluamme silti tarjota maistiaisen jo nyt. Uusi käyttöliittymä tekee eSharen käyttämisestä helpompaa kuin koskaan aiemmin, koska sen myötä eSharea voi käyttää moderneilla selaimilla suoraan ilman erillisten selainlaajennusten asentamista.

  Web API

  • Web APIssa on uusia päätepisteitä kirjastoon tallennettujen osien käsittelyyn ja 3D-mallien tuontiin, ja käyttöohjeissa on nyt kattava rajapintadokumentaatio integraatiokehittäjille.

  CADMATIC Draw

  CADMATIC Draw 2022T2 -versiossa on parannettu PDF-viitekuvien käytettävyyttä sekä tehostettu symbolin rajaustoiminnon (XCLIP) suorituskykyä. Uuden teknologian ansiosta PDF-viitekuvien käsittely on aiempaa visuaalisempaa, minkä lisäksi PDF-viitekuvia voi käyttää useiden piirtotoimintojen kanssa.

  Tutustu tarkemmin CADMATIC Draw'hon

  CADMATIC Electrical

  Keskukset ja ryhmät

  Keskukset ja ryhmät on uudistettu. Uudistuksella tavoitellaan monimutkaisempien topologioiden luontia ja parempaa käyttäjäkokemusta. Uudistus on teknisestä ja suunnittelullisesta näkökulmasta katsoen suuri: käyttöliittymät on päivitetty, ja tarjolla on lukuisia uusia ja päivitettyjä toimintoja. Tämän vuoksi suosittelemme ottamaan uuden version käyttöön asteittain.

  Keskeisimmät parannukset ja uudet ominaisuudet: 

  • useiden lähtöjen luonti yhdelle sähköryhmälle 
  • useiden kiskostojen luonti yhteen keskukseen ja kiskostojen tietojen sisällyttäminen laitteille 
  • uusi, parempi käyttöliittymä keskusten ja lähtöjen käsittelyyn 
  • yhtä keskusta ja sen kiskostoja voi syöttää useampi lähtö 
  • uusia, tärkeitä tietokenttiä objekteille.
  Keskusten ja ryhmien uudistus CADMATIC Electricalissa.

  Uudistaminen jatkuu tämän version jälkeenkin, eli uusia ominaisuuksia ja parannuksia on luvassa seuraavissakin versioissa!

  Keskukset

  Aiemmin keskuksilla ja sijainneilla oli omat erilliset käyttöliittymänsä, vaikka keskukset olisivat toimineet myös sijainteina. Nyt käyttöliittymät on yhdistetty tietojen hallitsemisen helpottamiseksi. Kaikki tarvittavat tiedot voidaan syöttää yhdessä käyttöliittymässä, johon on myös lisätty uusia tietokenttiä. Lisäksi myös esimerkiksi kiskostojen tietoja voi muokata, ja tiedot päivitetään automaattisesti Layout- ja Schematics-kuviin.

  Keskukset CADMATIC Electricalissa

  Ryhmät (virtapiirit) ja lähdöt 

  Yksi uudistuksen keskeisimmistä muutoksista on uusi objektityyppi Lähtö. Yhdellä ryhmällä voi olla useita lähtöjä, joilla voi tarvittaessa olla omat kaapelinsa ja suojalaitteensa. Näin ollen päävirtapiirejä ja ohjausvirtapiirejä omine tietoineen voi olla samassa ryhmässä. Lisäksi lähdöt voidaan määritellä keskuksiin tuleviksi tai lähteviksi. 

  Lähtöjä voi käyttää vapaasti; niitä voi piirtää tasopiirustuksiin, kun niihin liittyviä objekteja on piirikaaviossa, tai ne voi määrittää tietokantaan hyödynnettäväksi vain raportoinnissa. Lisäksi on mahdollista valita, mitkä lähdöistä sisällytetään sähköteknisiin laskelmiin. 

  Uusi käyttöliittymä mahdollistaa kaikkien tietyn ryhmän lähtöjen ja niiden kaapeleiden/suojalaitteiden hallinnoinnin yhdessä ikkunassa, mikä helpottaa lähtöjen luomista ja muokkaamista merkittävästi. Objektit ja kentät ovat käytettävissä myös tietokannan puolella, mikä helpottaa massamuutosten tekemistä.

  Ryhmät CADMATIC Electricalissa

   

  Johdotusuudistus 

  Aiemmin useimmat Schematics-sovelluksen johdotustoiminnoista olivat erillisiä eikä varsinaista tukea johdotuspaketeille ollut. Nyt kaikki johdotus- ja kaapelointitoiminnot on yhdistetty yhteen ikkunaan, jonka avulla johdin- ja kaapeliobjekteja on helppo luoda ja muokata. 

  Keskeisimmät uudet ominaisuudet: 

  • Määrittämättömiä johtimia, sisäisiä johtimia, kiskoja, johdinsarjan johtimia ja kaapelin johtimia voi nyt piirtää ja muokata keskitetysti yhdessä käyttöliittymässä.
  • Johdotuspaketteja voi luoda ja muokata Schematics-sovelluksessa. 
  • Kaikki tarvittavat tiedot voi syöttää samassa käyttöliittymässä. 
  • Johdintyypin vaihtaminen johtimen piirtämisen jälkeen käy sujuvasti. 
  • Johdotustoiminnot-työkalurivi on uudistettu.

  Johdotuksen muutokset 

  Uusi johdotustoiminto korvaa vanhan toiminnon, jolla oli mahdollista piirtää vain määrittämättömiä johtimia. Nyt johdintyyppi on helposti valittavissa ja kaikki tarvittavat tiedot nopeasti määriteltävissä. Johtimen valitseminen kuvasta avaa saman käyttöliittymän, jossa johtimen tietoja tai jopa tyyppiä voi muuttaa. Kun muutokset on tehty, niihin liittyvät johdin- ja kaapelimerkinnät päivitetään automaattisesti.

  Johdotukset CADMATIC Electricalissa

   

  Johdotuspakettien parannukset

  Schematics-sovelluksessa voi nyt määritellä ja piirtää johdotuspaketteja. Eri kaapelityyppejä sisältäviä johdotuspaketteja voi määritellä joko tietokannassa tai uuden johdotuskäyttöliittymän kautta. Lisäksi paketteja voi myöhemmin muokata piirretyn johdotuspaketin kautta. Johdotuspaketin voi myös määritellä Schematicsissa ja piirtää esimerkiksi tasopiirustukseen – kun kaapeleita sitten muokataan, muutokset päivittyvät molempiin esiintymiin. Johdotuspakettiin sisältyvät kaapelit voi helposti nimetä halutuin tunnuksin, ja niitä on helppo myöhemmin muokata.

  Johdotuspaketit CADMATIC Electricalissa


  Johdotusviittausten parannukset

  Johdotusviittaus-dialogi ja viittausten paritus

  Aiemmin, kun johdotusta haluttiin jatkaa toisella lehdellä tai toisessa kuvassa, oli välttämätöntä tietää kohdelehti. Nyt kohdelehden voi etsiä nuolipainikkeilla selaamalla. Lisäksi toiminto listaa nyt vain käytettävissä olevat lehdet.

  Johdotusviittaukset CADMATIC Electricalissa

  Aiemmin parittomille viittauksille pystyi valitsemaan parin vain yksi kerrallaan. Nyt on mahdollista valita useita parittomia viittauksia ja parittaa ne kerralla kontekstivalikosta löytyvillä uusilla toiminnoilla.

  Parin valinta viittauksille CADMATIC Electricalissa

  Johdotusviittausten muotoilun parannukset

  Projektin johdotusviittausasetuksissa on paljon vaihtoehtoja, joilla voi määritellä, mitä tietoja johdotusviittauksissa näytetään. Asiakastunnukset kuitenkin generoitiin käyttäjän sääntöjen mukaan eikä niitä saanut osaksi viittausta. Nyt asiakastunnukset on lisätty projektin asetuksiin.

  Johdotusviittausten muotoilu CADMATIC Electricalissa

  Lisäksi kuvaustekstit voidaan nyt lisätä viittauksiin automaattisesti. Tiedot luetaan toisen pään objektista, ja ne päivitetään automaattisesti tietojen muuttuessa. Tämä lisää entisestään joustavuutta.

  Kuvaustekstien lisääminen viittauksiin CADMATIC Electricalissa

  Symbolikirjaston parannukset

  Symbolikirjastoja on parannettu ja uusia standardeja lisätty asteittain; edellisessä versiossa julkaistiin esimerkiksi Schematicsin ANSI-symbolit. 2022T2-versio sisältää myös ANSI-symbolit tasopiirustuksille, minkä ansiosta nyt sekä johdotus- että tasopiirustuksia voi suunnitella ANSI-symboleja käyttäen.

  CADMATIC Electrical sisältää ANSI-symbolit tasopiirustuksille, minkä ansiosta nyt sekä johdotus- että tasopiirustuksia voi suunnitella ANSI-symboleja käyttäen.

  IEC-symbolit on myös päivitetty, ja joitain paljon kysyttyjä symboleja on lisätty. Muutokset vaikuttavat lähinnä Schematics-sovellukseen, mutta joitain muutoksia on tehty myös Layoutissa.

  Päivitetyt IEC-symbolit CADMATIC Electricalissa

  Lisäksi Electricaliin on lisätty kiinalainen GB/T-standardi ja Custom-vaihtoehto. Kun projektiasetuksista valitaan standardi, symbolivalikot muuttuvat sen mukaisiksi.

  Electricaliin on lisätty kiinalainen GB/T-standardi ja Custom-vaihtoehto.

   

  Tutustu tarkemmin CADMATIC Electricaliin

  CADMATIC HVAC

  CADMATIC HVACin 2022T2-versiossa on mukana mm. uudistettu projektipuu ja elementtien valinta. Viiteteksteihin on lisätty mahdollisuus omia vakiotekstien tallentamiseen. Merkintöjen lisäykseen tehty uusi toiminto, jolla merkintöjen lisääminen kuvaan on entistä nopeampaa. Lisäksi teksteissä käytettävien asetuspakettien asetuksiin on lisätty mahdollisuus määrittää käytettävä väri. Julkaisussa on mukana myös uusia tuotteistuksia.

  Uudistettu projektipuu CADMATIC HVACissa.

  Uudistettu projektipuu

  Projektipuuhun on lisätty lämpö ja vesiverkostojen tiedot. Uudistetusta projektipuusta voit myös piilottaa verkostoja, jolloin kulloinkin työstettävän verkoston muokkaaminen on selkeämpää.

  CADMATIC HVACin viitteiden asetusten muokkaus.

  Asetuspaketteihin värin määritys

  Asetuspakettien muokkaukseen on lisätty tekstin värin määritys. Normaalisti tekstien väri määritetään asetustiedostoissa, mutta tämä valinta mahdollistaa tarvittaessa asetustiedoston väreistä poikkeamisen.

  Merkintöjen lisäykseen automatiikkaa

  Uuden Automaattinen viitemerkintä -toiminnon avulla voit lisätä nopeasti kuviin päätelaitteiden, säätöpeltien, patterien, venttiilien ja vesikalusteiden merkinnät verkostokohtaisesti. Samalla voit varmistua, ettei yksikään elementti jää ilman merkintää kuvassa. Toiminnossa valitset käytettävän asetuspaketin ja viitetyylin, jonka mukaiset merkinnät lisätään valitun verkoston valituille elementeille. Käyttäjän on osoitettava tekstin tarkka paikka kuvassa, mutta toiminto zoomaa automaattisesti elementteihin, joilta kyseinen merkintä vielä puuttuu.

  Automaattinen viitemerkintä CADMATIC HVACissa.

    

  Viiteteksti-toimintoon tekstien tallennus

  Viiteteksti-toimintoon on lisätty mahdollisuus tallentaa omia tekstejä. Tämä helpottaa entisestään toistuvien tekstien lisäämistä.

  Omien tekstien tallentaminen viitetekstiksi CADMATIC HVACissa.
  Suodatukset CADMATIC HVACissa.

  Suodatuksen valintamahdollisuudet

  CADMATIC HVACissa useat toiminnot perustuvat siihen, että kuvasta valitaan osia, joille tehdään jotain toimenpiteitä. Osien valinta on nyt uudistunut, jonka myötä voit suodattaa entistä helpommin kuvasta aluevalinnalla valittuja osia.

  Tuotteistukset

  • Flexit: IV-koneiden päivitys, lisätty Flexit ProNordic S220R ja Flexit ProNordic L190R
  • PipeLife: Lisätty uusia putkisarjoja
  Tutustu tarkemmin CADMATIC HVACiin

  CADMATIC Building

  Building 2022T2 sisältää suuren määrän parannuksia ja laajennuksia elementtityökaluihin sekä 3D-mallin käsittelyyn. Kokonaan uutena työkaluna julkaisu sisältää reikäkierto-tiedostojen tuottamisen.

  Elementointityökalut entistä laajemmat

  Elementointi- ja elementtityökaluihin on tehty runsaasti laajennuksia. Laajennukset mahdollistavat entistä helpomman tavan tehdä esisuunnittelu-/tarjousvaiheen elementointityötä sekä muodostaa elementtilomakkeita vielä aiempaakin automaattisemmin pohjakuvatietojen perusteella.

  Pohjakuvaseinille lisätty mahdollisuus määrittää detaljit, päätykierrot ja raudoitteet

  Seinän päätydetaljit ja -kierrot voit määrittää nyt myös pohjakuvaan. Pohjakuvaan määritetyt tiedot periytyvät automaattisesti seinästä muodostetulle betoniseinä- ja CLT-elementille. Pohjakuvan detaljeina käytetään samoja detaljeja kuin elementtityökaluissakin eli detaljia ei tarvitse määrittää kuin kerran ja se valitaan kirjastosta.

  Detaljien ja kiertojen lisäksi pohjakuvaseinän kerroksille on nyt mahdollista määrittää myös raudoitetiedot. Myös raudoitetiedot periytyvät automaattisesti seinästä tuotettuun betoniseinäelementtiin.

  Detaljien, kiertojen ja raudoitteiden määritys pohjaan mahdollistaa uudenlaisen työskentelyjärjestyksen, koska elementin rakenteen voi suunnitella entistä pidemmälle valmiiksi jo ennen varsinaisen elementin muodostusta. Aiempi tapa, eli em. tietojen määritys elementtityökalussa, on myös yhä käytettävissä.

  Seinän päätymuotojen muokkaus CADMATIC Buildingissä.
  Aukkodetaljit CADMATIC Buildingissä.

  Detaljit ja raudoitteet pohjakuvaikkunoille ja -oville

  Pohjakuvaseinien lisäksi myös ikkunoille ja oville on lisätty mahdollisuus määrittää aiempaa enemmän tietoja jo pohjakuvaan. Tällaisia tietoja ovat aukkojen reunadetaljit ja raudoitustiedot. Pohjakuvaan määritetyt tiedot periytyvät automaattisesti betoniseinä- ja CLT-elementille.

  Profiiliraudoitus CADMATIC Buildingissä.

  Elementtitiedot pohjakuvan betoniprofiileille

  Profiileille on lisätty mahdollisuus määrittää raudoitetiedot jo pohjakuvaan. Määritetyt tiedot periytyvät pohjakuvasta automaattisesti pilari-/palkkielementille.

  Betonilaatan elementointi CADMATIC Buildingissä.

  Elementtitiedot tasorakenteille

  Tasorakenteille on lisätty mahdollisuus määrittää elementtien muodostuksessa tarvittavia tietoja jo pohjakuvaan. Tällaisia tietoja ovat perusraudoitustiedot sekä suojabetoni. Määritetyt tiedot periytyvät pohjakuvasta automaattisesti laattaelementille.

  Elementtien jonoluonti

  Elementtien muodostukseen on toteutettu uusi tapa tuottaa elementtejä entistä automaattisemmin. Elementtien jonoluonti -työkalulla voidaan tuottaa yhdellä kertaa usean elementin mittalomake. Toiminto tukee seinäelementtejä, pilari-/palkkielementtejä ja laattaelementtejä.

  Elementtien jonomuodostus CADMATIC Buildingissä.

  Elementtien lomakkeet muodostetaan perustietojen ja geometrian osalta automaattisesti. Jonomuodostuksen suorittamisen jälkeen elementtilomakkeet ovat muokattavissa samaan tapaan kuin yksitellen tuotettujen elementtienkin lomakkeet.

  Elementtien julkisivukaavion jonoluonti

  Julkisivukaavion jonoluonti CADMATIC Buildingissä.

  Seinäelementtityökaluihin on lisätty uutena työkaluna usean elementin julkisivukaavion luonti. Aiemmin julkisivukaavio on pystytty tekemään ainoastaan yhdelle elementille kerrallaan, nyt kaavioita voi tuottaa useasta elementistä yhdellä kertaa. 

  Julkisivukaavioon tuotettavat elementit valitaan pohjakuvaesiintymistä. Tällä saavutetaan se, että elementtien julkisivukaaviot ovat automaattisesti myös sijainniltaan oikein toisiinsa nähden.

  Entistä laajemmat 3D-työkalut

  Koko rakennuksen 3D:n näyttäminen kerroskuvassa

  3D-työkaluihin on lisätty uusi kerros-3D-toiminnallisuus. Tämä toiminnallisuus mahdollistaa rakennuksen muiden (kaikkien tai valittujen) kerrosten 3D-mallin esittämisen yksittäisen kerroksen reaaliaikaisen 3D-mallin yhteydessä. Tätä ominaisuutta voidaan hyödyntää niin suunnittelutilassa, kuin visualisointi-ikkunassakin. Ominaisuus helpottaa eri kerrosten suunnitelmien välistä vertailua ja mahdollistaa helpon tavan havaita mahdolliset virheellisyydet suunnitelmissa. Kerros-3D-toiminnallisuutta voidaan käyttää sekä kerrostiedostollisissa, että kerrosrajausprojekteissa.

  3D-kerros CADMATIC Buidingissä.

  Muokkaustoimintoihin reaaliaikaisen 3D:n tuki

  Reaaliaikaista 3D:tä on kehitetty entisestään. Nyt myös osien muokkauksissa näytetään 3D-mallin muuttumista reaaliaikaisesti. Esimerkiksi erilaiset osien venytykset, kuten seinien venytykset, perustusten venytykset jne. näyttävät myös 3D-mallia raahauskuvassa venytyksen aikana.

  Osien venytys 3D:ssä CADMATIC Buildingissä.

  Reaaliaikaisen 3D:n osien piilotus

  Reaaliaikaisen 3D:n käytettävyyttä on parannettu Osien piilotus-toiminnallisuudella. Mikä tahansa yksittäinen osa tai kokonaisuus voidaan piilottaa projektipuusta käsin. Piilotus voidaan tehdä myös osatyyppikohtaisesti eli esimerkiksi kaikki seinät kerrallaan. 

  Reaaliaikainen 3D CADMATIC Buildingissä.

  Ristikkotoimintoon käyttäjän omat erikoisristikot

  Kattoristikkotyökaluja on laajennettu mahdollisuudella tuottaa täysin käyttäjän itsensä määrittämiä ristikkomuotoja, esimerkiksi erikoisristikkoja varten. Laajennus on toteutettu siten, että käyttäjä voi määrittää ristikon muodon vapaasti, osoittamalla geometrian pisteosoituksella. Ristikko määritetään ristikkolomakkeelle naamakuvana ja sille voidaan määrittää tarvittavat tiedot sekä osoittaa tukien paikat. Ristikon pohjakuvaesiintymien sijoittaminen käynnistetään lomakkeelta. Käyttäjän itse määrittämät ristikot kirjautuvat määräluetteloon, 3D-malliin sekä IFC-malliin.

  Käyttäjän määrittämä ristikko CADMATIC Buildingissä.
  Ristikot CADMATIC Buildingissä.


  Reikäkierto

  Reikien IFC-import

  Reikätoimintoihin on lisätty mahdollisuus tuoda reikävaraukset IFC-mallista. Toiminnallisuus on hyödyllinen etenkin rakennesuunnittelussa, koska talotekniikkasuunnittelun reikävaraukset saadaan rakennesuunnittelun pohjaksi talotekniikka-IFC-mallista automaattisesti.

  Reikä IFC:n tuonti CADMATIC Buildingissä.

  Reikäkiertotiedoston muodostus

  Reikäkierto-ominaisuuksia on parannettu. Nyt on mahdollista tuottaa reikäkiertotiedosto, jonka avulla rakennesuunnittelija pystyy palauttamaan tiedon reikäpyyntöjen mahdollisista muutostarpeista talotekniikkasuunnittelijalle. Käytännössä reikien kierrätys toimii siten, että rakennesuunnittelija lukee talotekniikkasuunnittelijan reikäpyynnöt omaan suunnitelmaansa IFC-mallista, tekee rakennesuunnittelua, kirjaa mahdolliset reikien muutostarpeet kommentteineen reikäkiertotiedostoon ja lähettää sen takaisin talotekniikkasuunnittelijalle. Reiät tunnistetaan suuntaan ja toiseen yksilöllisten tunnisteiden (eli Guidien) avulla, joten toimenpiteet on aina helppoa ja selkeää kohdistaa oikeisiin reikiin.

  Reikätietojen vienti CADMATIC Buildingissä.

  Betonielementtien raudoitelomakkeisiin leikkaukset

  Betoniseinäelementtitoimintoihin lisätty mahdollisuus generoida leikkaukset myös raudoitelomakkeisiin. Tämä tukee erityisesti erilaisia suunnittelukäytäntöjä. Aiemmin leikkaukset oli mahdollista tuottaa vain elementin mittalomakkeeseen. Raudoitelomakkeen leikkaus tehdään kuorikohtaisesti eli sisä- ja ulkokuorelle omat leikkauksensa. Leikkausten tuottaminen raudoitelomakkeelle käynnistetään lomakkeen gripistä ja toiminto toimii samaan tapaan kuin päälomakkeessakin eli osoittamalla leikkauslinja ja leikkauksen sijainti lomakkeella.

  Raudoiteleikkaukset CADMATIC Buildingissä.

  Ontelolaattoihin ontelon umpeen valu

  Ontelolaatoille on lisätty mahdollisuus määrittää onteloiden umpeen valuja. Umpeen valu määritetään laatan pohjakuvaesiintymälle. Umpeen valu mitoitetaan tilauslomakkeeseen automaattisesti ja se generoituu myös 3D- ja IFC-malleihin.

  Ontelovalu CADMATIC Buildingissä.

  Pohjakuvaseinälle käytettävyysparannuksia

  Pohjakuvaseinän grippejä on laajennettu. Nyt on mahdollista jatkaa seinän piirtoa seinän päädyssä olevasta gripistä. Seinän piirto käynnistyy automaattisesti valittuna olevan seinän rakenteella ja seinän alkupisteeksi määräytyy seinän päätepiste. Toiminto tekee myös seinien nurkan automaattisesti. Seinän grip-työkaluriviin on lisäksi lisätty ikkunoiden/ovien sijoitustoiminnon käynnistys.

  Pohjakuvaseinien muokkaus CADMATIC Buildingissä.

  Tasorakenteille uusia esitystapoja

  Tasorakenteille on lisätty mahdollisuus valita tasorakenteen alapinnalle eri väri kuin rakenteen yläpinnassa. Lisäksi tasorakenteeseen on nyt mahdollisuus määrittää viivoituskuviot, erikseen tasorakenteen ala- ja yläpintaan.

  Tasorakenteet CADMATIC Buildingissä.

  Luettelointeihin laajennuksia

  Määräluetteloiden päivitys

  Kuvaan tehtäville määräluetteloille on lisätty mahdollisuus päivittää luettelo. Tämä ominaisuus helpottaa luetteloiden pitämistä ajan tasalla, jos suunnitelma muuttuisi vielä luetteloinnin jälkeen. Päivityksen lisäksi on mahdollistettu myös kuvassa olevan luettelon tietojen kopiointi leikepöydälle tekstitaulukkomuodossa. Näin ollen myös päivitetyn luettelon tiedot saadaan siirrettyä esimerkiksi taulukkolaskentaan.

  Profiililuetteloihin yhteenveto

  Profiilien määräluettelointiin on lisätty mahdollisuus tuottaa myös profiilityyppikohtainen yhteenveto. Yhteenvetoon saadaan näkyviin profiilityypin yhteispituus, kokonaisala ja kokonaispaino.

  Profiililuettelot CADMATIC Buildingissä.

  Laajempi nostolenkkivalikoima

  Betonielementtien nostolenkkeihin on lisätty Celsan PN- ja RPN -nostolenkit sekä Peikon Wilja-nostolenkit. Uudet nostolenkit ovat käytettävissä nostolenkkien määritystyökalussa.

  Nostolenkkien määritys CADMATIC Buildingissä.
  Tutustu tarkemmin CADMATIC Buildingiin