Julkaisutiedote 2021T3

Tiivistelmä

CADMATIC Draw'sta, Electricalista, HVACista ja Buildingistä on julkaistu uudet 2021T3 -versiot. 

CADMATIC Draw

CADMATIC Draw 2021T3:ssa on keskitytty käyttäjäkokemuksen parantamiseen versiossa 2021T1 tulleiden uusien työkalujen osalta sekä parempaan yhteensopivuuteen IFC-tietomallien osalta.

CADMATIC Electrical

CADMATIC Plant Modeller -integraatiota on täydennetty mahdollisuudella synkronoida Plant Modellerissa tehdyt muutokset Electricaliin. Kun 3D-malliin on tehty muutoksia, synkronointi Electricaliin päivittää 2D-kuvat automaattisesti. Tämän kätevän ominaisuuden avulla säästyt siis manuaalisilta päivityksiltä.

Modulaariseen generointiin on tehty odotettu uudistus: tuki blokki- ja liuskakuville. Tämän myötä malleja tarvitaan vähemmän, mikä auttaa välttämään virheitä. Lisäksi pienten muutosten tekeminen ei enää edellytä mallien tekemistä tuplana.

  CADMATIC HVAC

  CADMATIC HVAC 2021T3:ssa on tehty paljon käyttäjäkokemusta parantavia uudistuksia, kuten viemärin piirron automaattiset viisteytykset sekä putkilajin muokkaukset jo piirretyille putkille. Lisäksi revisiossa on mukana uusia tuotteistuksia ja muutamia uusia toiminnallisuuksia, kuten viemärien virtausnuolet ja tulostuksen arkkitulostus.

  CADMATIC Building

  CADMATIC Building 2021T3 tuo käyttäjälle merkittäviä parannuksia IFC-tietomallin tuottamiseen sekä betonielementtityökaluihin. Myös monia perustustoimintoja on laajennettu ja liimapuu-palkkien määritys uudistettu tietomallikelpoiseksi.

  CADMATIC Draw

  CADMATIC Draw 2021T3:ssa on keskitytty käyttäjäkokemuksen parantamiseen versiossa 2021T1 tulleiden uusien työkalujen osalta sekä parempaan yhteensopivuuteen IFC-tietomallien osalta.

  • Uudistettu näkymän rajaus-työkalun käyttöliittymä
  • Viitekuvapuun ohitukset säilyvät viitekuvan sitomisen jälkeen
  • IFC-tuontiin tuki IFC4 uusille elementtityypeille

  CADMATIC Electrical

  Electricalin versio 2021T3 (sisäinen versionumero 19.0.3) tuo mukanaan pieniä parannuksia ja korjauksia useisiin toimintoihin. Revisiossa on jo aikaisemmin keskitytty julkaistujen toimintojen jatkokehittämiseen ja käytettävyyden parantamiseen mm. asiakkailta tulleiden palautteiden kautta.

  Tietokantojen rakenne päivittyy, mutta tietokannat säilyvät taaksepäin yhteensopivina. Projektit voi siis turvallisin mielin päivittää.

  Integraatiot muihin CADMATIC-sovelluksiin

  Laitteiden vienti Electricalista Plant Modellerin 3D-malliin on ollut mukana jo jonkin aikaa. Nyt integraatiota on täydennetty takaisinkytkennällä Plant Modellerista Electricaliin.

  Viennin jälkeen laitteita on usein tarpeen asemoida mallissa oikeaan tai parempaan paikkaan. Nyt nämä paikkatiedot voidaan synkronoida takaisin Electricaliin. Dialogi näyttää laitteet, joiden tiedot eroavat Electricalin ja mallin välillä. Laitteet on helppo paikantaa nykyisestä kuvasta, ja tiedot saa kätevästi päivitettyä vaikka kaikille laitteille kerralla.

  Electrical - Integration to other CADMATIC applications
  Electrical - Integration to other CADMATIC applications

  Myös itse laitteiden vientiä on parannettu. Nyt laitteet voidaan viedä käyttäen myös Electricalin Asiakastunnus-toiminnallisuutta. Tällä toiminnallisuudella on helppo luoda yhtenevä tunnusformaatti Electricalin ja mallin välille.

  SQL Server -projektien hallinta

  Projektien hallinnassa on parannettu projektin tietojen näyttämistä. Listaukseen luetaan myös projektin kohdetiedot, mikä helpottaa oikean projektin löytymistä. Näitä tietoja voi myös muokata, jolloin muutetut tiedot viedään projektille ja sitä kautta tarvittaessa aina kuviin asti.

  Projekteista voidaan luoda puumainen näkymä haluttujen tietojen perusteella. Mikäli käyttäjällä ei ole oikeutta johonkin projektiin, ilmaistaan se käyttöliittymässä punaisella värillä.

  Electrical - SQL Server project management


  ANSI-symboliikka

  Projektin asetuksiin voi nyt määritellä käytettävän standardin tai lokalisoinnin. Valittaessa käytettävä standardi saadaan ohjelman symbolivalikoihin kyseisen standardin mukaiset symbolit. Samalla on tehty nyt luotuun ANSI-standardiin liittyvät symbolit.

  Electrical - ANSI symbolics
  Electrical - ANSI symbolics


  Single-line-työkalut

  Single-line-kaavioiden tekoon liittyvät työkalut ovat aikaisemmin löytyneet hieman sekavasti eri puolilta ohjelmaa. Nyt näitä työkaluja on kerätty yhteen työkaluriviin, ja samalla on rakennettu uusia toimintoja symbolien luontiin. Lisäksi yleisimmistä symboleista on luotu valmiiksi symbolivalikot.

  Electrical - Single-line tools

  Modulaarinen generointi

  Modulaarinen generointi on kehittynyt lähes jokaisessa versiossa sen julkistamisen jälkeen. Tällä kerralla mukana on odotettu hieman suurempi parannus – generointiin on nimittäin luotu tuki blokki- ja liuskageneroinnille (block and strip).

  Moduulin koko voi olla tarvittaessa aiempaa yhden sivun moduulia pienempi. Käytännössä tämä mahdollistaa eri variaatioiden kasauksen pienemmällä moduulimäärällä.

  Moduuli voi siis jatkossa olla minkä kokoinen pala kuvaa tahansa. Tarvittavat offset-arvot ja sivunvaihdot määritetään Microsoft Excelin avulla, muuten generointi toimii kuten ennenkin.

  Electrical - Modular generation

  CADMATIC HVAC

  CADMATIC HVACiin on tehty paljon käyttäjäkokemusta parantavia uudistuksia, kuten viemärin piirron automaattiset viisteytykset sekä putkilajin muokkaukset jo piirretyille putkille. Lisäksi revisiossa on mukana uusia tuotteistuksia ja muutamia uusia toiminnallisuuksia, kuten viemärien virtausnuolet ja tulostuksen arkkitulostus.

  Putket ja viemärit


  Viemärin piirtoon on lisätty asetus, jonka avulla käyttäjä voi määritellä automaattisesti viisteytykset piirtoon ja liitoksiin. Lisäksi viemäreille voi lisätä virtausnuolet. Virtausnuolien toiminnot löytyvät sekä viemärin kontekstivalikosta että omana toimintona Merkinnöistä.

  Putkijärjestelmään on lisätty muokkaustoiminto, joka mahdollistaa järjestelmän vaihtamisen valituille osille jälkikäteen. Järjestelmän valinta on lisätty myös kaivoille, jotka saavat oletuksena järjestelmänsä liittyvistä viemäreistä. Uudistuksen myötä järjestelmän voi vaihtaa myös manuaalisesti.

  Tulostus

  HVAC-tulostus -toimintoon on lisätty uutena rajausvaihtoehtona Arkki. Näin tulostus tietylle arkkikoolle onnistuu näppärästi myös ilman raameja, vaikka suoraan suunnittelutilasta

  Esitystavat

  Projektin asetuksissa oleva viivatyyppien skaalaus on uudistettu. Viivatyypit voi skaalata automaattisesti niin, että myös lyhyillä osilla viivatyyppi näkyy selkeästi. Jakotukkikaapille ja IV-patterille on lisätty asetus, jonka mukaan määräytyy asetukset (tasot), joilla elementit kuvissa näkyvät.

  Kanavat

  IV-patterille on lisätty asetus, jonka avulla käyttäjä voi määritellä käytetäänkö mitoituksissa määräävänä tekijänä patterin tehoa vai virtaamaa.

  IV-päätelaitteiden muokkaus mahdollistaa jatkossa myös kytkentäkanavan koon muokkauksen päätelaitteen kytkentäkoon muuttuessa.

  Tekstit

  Viiteteksti-toimintoon on lisätty uusi/nykyinen/purettava -asetus. Valinta vaikuttaa mm. tekstin käyttämään tasoon sekä tulostuksessa tekstien väriin ja viivan paksuuteen.

  Uudet tuotteistukset

  Uudet ja päivitetyt IV-koneet:

  • Airfi: Model 250 ja Model 350
  • Heatco: Flexit ProNordic S100R, S140R ja S180R
  • Vallox: Pureo koneet TX500, TX900, TX1300 ja TX1800

  Uudet päätelaitteet:

  • Vallox: liesikuvut KTD A ja PTD EC
  • Vilpe: VILPE IO -ulkoilmaelementti

  Uudet ja päivitetyt vesikalusteet:

  • Damixa
  • FM Mattsson
  • Mora
  • Vieser

  CADMATIC Building

  Building 2021T3 tuo käyttäjälle merkittäviä parannuksia IFC-tietomallin tuottamiseen sekä betonielementtityökaluihin. Myös perustustoimintoja on laajennettu ja liimapuupalkkien määritys uudistettu tietomallikelpoiseksi.

  IFC-exportiin uusia ominaisuuksia

  Osan sijaintitieto propertyksi

  IFC-exportiin on lisätty uusi ominaisuus, joka mahdollistaa osien sijainnin kirjaamisen propertyksi. Käytännössä ominaisuus on automaattisesti käytössä, jos suunnitelmaan on lisätty Building-ohjelmistolla tuotettu modulilinjasto. IFC-export tutkii kunkin kirjattavan osan sijainnin modulilinjastolla ja kirjaa sijaintitiedon CADMATIC_Location-propertysetin Modulisijainti-propertyyn.

   BEC-tietojen optimointi

  Betonielementtirakenteiden IFC-exportissa rakenneosalle voi kirjata rakennustuoteteollisuuden edellyttämät BEC-tiedot. Aiemmin tietojen kirjaus tehtiin aina siten, että kaikki BEC-propertyt kirjattiin kaikille elementtiosille (elementit, tarvikkeet jne.). IFC-exportiin on nyt lisätty asetus, jonka avulla käyttäjä voi valita kirjataanko BEC-tiedot kaikille osille täydellisinä kuten ennenkin vai kirjataanko vain osatyypin mukaiset tiedot.

  Tämä ominaisuus mahdollistaa IFC-tietomallin koko-optimoinnin. Mallin kokoa saadaan pienennettyä, mikäli osille kirjataan vain ne tiedot, jotka koskettavat kyseistä osaa.

  Sammutettujen tasojen huomiointi IFC Exportissa

  IFC Exportiin on lisätty uusi asetus, joka mahdollistaa sammutetuilla tasoilla olevien osien huomioinnin tietojen kirjaamisessa. Jos asetus on päällä, IFC Export huomioi automaattisesti myös kaikki sammutetuilla tasoilla olevat osat. Jos asetus on pois päältä, ei sammutetuilla tasoilla olevia osia kirjata malliin.

  Asetus mahdollistaa malliin kirjattavien osien suodatuksen myös tasojen avulla. Asettamalla asetuksen päälle, käyttäjä voi lisäksi aina varmistaa, että kaikki suunnitelman osat tulevat varmasti kirjoitettavaan malliin.

  Perustustoimintoihin laajennuksia

  Uusia muokkaustyökaluja

  2021T2-versiossa julkaistuja uudistettuja perustustoimintoja on laajennettu uusilla muokkaustyökaluilla. Usean perusmuurin muokkaustoiminnolla on mahdollista muuttaa kaikkien valittujen perusmuurien tietoja yhdellä kertaa. Toiminto on erittäin hyödyllinen silloin, jos esimerkiksi tulee tarve muuttaa perustusratkaisua kokonaisuudessaan tai perustusten korkeus muuttuu.

  Lisäksi perusmuurin grip-työkaluriviin on lisätty toiminto, jonka avulla voi kopioida yhdelle perusmuurille määritetyn päätymuodon kaikkiin haluttuihin perusmuureihin. Toiminto nopeuttaa merkittävästi päätymuotojen määrittelyä monissa tapauksissa.

  Perustustoiminnon sokkelipalkkityyppeihin väliseinätyypit

  Perustustoiminnon sokkelipalkkien tyyppivalikoimaan on lisätty molemmin puolin eristetyt vaihtoehdot.

  Liimapuupalkit tietomalleihin

  Kattoristikko-toimintoa on laajennettu tukemaan myös liimapuupalkkeja. Tuettuja palkkityyppejä ovat harjapalkki, kiilapalkki, mahapalkki ja bumerangipalkki. Palkit määritetään samassa käyttöliittymässä kuin kattoristikotkin. 

  Myös kaikki muu toiminnallisuus noudattaa samoja periaatteita kuin kattoristikoidenkin osalta. Palkeista voi tuottaa pohjakuvaesiintymien lisäksi myös mittalomakkeet. Palkkeihin voi lisätä reikiä ja palkit kirjautuvat IFC-tietomalliin.

  Betonielementtitoimintoihin uusia ominaisuuksia

  Hakaraudoitteille jakomerkinnällinen esitystapa seinäelementteihin

  Hakaraudoitteet on aiemmin kuvattu elementin raudoituslomakkeessa yksittäisinä raudoitteina. Raudoitelomakkeen luontiin on lisätty mahdollisuus kuvata hakaraudoitteet, vaihtoehtoisesti myös käyttäen jakoaluemerkintää. Jakoaluemerkinnän käyttäminen selkeyttää monessa tilanteessa raudoitekuvaa, etenkin jos elementin kuoressa on myös paljon lisäraudoitteita.

  Palkkiraudoituksiin helpotusta parametrisesta raudoitetyökalusta

  Raudoitetyökaluja on laajennettu uudella parametrisella raudoitetoiminnolla. Toiminnolla avulla voi lisätä raudoitekokonaisuuksia betonielementtien raudoitelomakkeisiin, anturoihin tai vapaasti mihin tahansa raudoitesuunnitelmaan. Toiminnallisuus on erittäin kätevä ja tehokas esimerkiksi palkkiraudoitusten tekemiseen, vaikkapa seinäelementin sisäisen palkkiraudoituksen osalta. Toiminnossa määritetään alue, jolle raudoitus tehdään ja syötetään alueelle tarvittavat raudoitteet käyttöliittymässä. Raudoitteet voivat olla joko pitkittäisiä tai alueen pituussuunnassa k-jaollisia. Raudoitekokonaisuuksia voi tallentaa omaan kirjastoon, eli kerran määritettyä voi käyttää myös uudelleen.

  Suunnitelmaan toiminnolla tuotettu raudoitekokonaisuus koostuu yksittäisistä raudoitteista, eli niitä voi vielä tarvittaessa muokata samaan tapaan kuin muitakin yksittäisiä raudoitteita. Toiminnolla tehdyt raudoitteet luetteloituvat ja kirjatuvat IFC-malliin kuten muutkin raudoitteet.

  Betonielementtilaatalle eriste

  Betonielementtilaatan työkaluja on laajennettu tukemaan myös eristeen lisäystä elementtiin. Eristeen ja sen geometrian voi tuoda tasorakenteesta lukemisen yhteydessä, mikäli tasorakenne sisältää betonilaatan alapuolisen eristeen, tai sen voi määrittää laattalomakkeeseen erillisellä eristetyökalulla. Eriste huomioidaan automaattisesti leikkauksissa, 3D:ssä sekä IFC-viennissä.

  Ontelolaattojen eristyksiin mahdollisuus määrittää poistoalueita

  Eristettyjen ontelolaattojen eristettä voi leikata vapaamuotoisella alueella niin, että poisto tehdään vain eristeeseen. Poisto tehdään vapaamuotoisen reiän määritystyökalulla, johon on lisätty mahdollisuus kohdistaa reikä vain eristekerrokseen.

  TT ja HTT -laatoille lomakeluettelointi

  TT- ja HTT -laatoille on lisätty tuki lomakeluettelointitoimintoon. Luetteloinnin toimintaperiaate on samanlainen kuin ontelo- ja kuorilaatoilla. TT ja HTT -laattojen lomakkeet voi tulostaa Building-sovelluksen lomaketulostuksella.

   

  Leikkaustoiminnon laajennus

  Leikkaustoimintoa on laajennettu lisäämällä mahdollisuus poimia leikkaukseen myös varsinaisen leikkauslinjan ulkopuolella oleva osa/osia. Osien lisäyksen voi käynnistää leikkauskuvannon grip-painikkeesta. Toiminto pyytää osoittamaan leikkaukseen lisättävän osan sekä leikkauskohdan tästä osasta. Toiminnallisuus helpottaa leikkauksen tuottamista sellaisissa tapauksissa, että kaikki leikkaukseen haluttavat osat eivät ole saman linjan kohdalla.

  Projektipuuhun suodatusmahdollisuus

  Projektipuuhun on lisätty hakusanalla etsinnän lisäksi myös suodatusmahdollisuus. Käyttäjä voi syöttää hakukenttään etsittävän merkkijonon ja valita suodatuksen, jonka jälkeen projektipuussa näytetään vain merkkijonosuodatukseen osuvat osat. Suodatus eroaa etsinnästä siten, että etsinnässä näytetään kaikki puuhun kuuluvat osat ja aktivoidaan niitä yksitellen kun etsintäpainiketta painetaan, kun taas suodatuksessa näkyvät vain nämä suodatuksen mukaiset osat.

  Yleinen korkomuutostoiminto

  Aputoimintoihin on lisätty uusi toiminto, jonka avulla voi muuttaa minkä tahansa, yhden tai useamman, osan korkoa yhdellä kertaa. Uuden koron voi syöttää joko absoluuttisena arvona, jolloin kaikki valitut osat saavat tämän saman uuden koron, tai siirtymänä, jolloin kullekin osalle lasketaan uusi korko suhteessa osan alkuperäiseen korkoon. Käyttäjä voi siis helposti muuttaa vaikka koko suunnitelman korkoja tarvittaessa.