Julkaisutiedote 2021T2

Tiivistelmä

CADMATIC Draw'sta, Electricalista, HVACista ja Buildingistä on julkaistu uudet 2021T2 -versiot. 

CADMATIC Draw

Uusi kelluva visualisointi-ikkuna tehostaa työskentelyä useammalla näytöllä

CADMATIC Electrical

  • Muokkausdialogeihin on lisätty mahdollisuus hylätä muutokset
  • Uusi käyttöliittymä jonotulostukseen
  • Modulaarinen generointi - monipuolista ja joustavaa cad-kuvien generointia
  • Kaapelimerkintöjen käytettävyys on parantunut

CADMATIC HVAC

  • Putkityökalut uudistettu kokonaisuudessaan
  • Uusi CADMATIC HVAC Layout sisältää työkalut sekä kanava- että putkisuunnitteluun
  • Kerrostoiminnallisuuteen on lisätty mahdollisuus jakaa yksittäinen kerros suunnittelualueisiin

CADMATIC Building

  • Kattotyökalut uudistettu
  • Perustusten suunnitteluun merkittäviä uudistuksia
  • Visualisointi-ikkuna avuksi 3D-suunnitteluun

Energialaskenta

Energiatodistustietojärjestelmän vientiformaatiksi Json

Sewatek-työkaluun laajennuksia

CADMATIC Draw - Uusi kelluva visualisointi-ikkuna tehostaa työskentelyä useammalla näytöllä

CADMATIC Draw'ssa voi perinteisten näyttöikkunoiden lisäksi käyttää myös kelluvaa näyttöikkunaa, jonka sijainti ei rajoitu piirtoalueelle, vaan sitä voidaan käyttää esimerkiksi toisella näytöllä. Visualisointi-ikkuna on tarkoitettu erityisesti 3D-geometrian visualisointiin ja tästä syystä siinä käytettävät toiminnot ovat normaalia näyttöikkunaa rajallisemmat, mutta ne ovat helposti löydettävissä ikkunan oikeasta yläkulmasta löytyvästä uudentyyppisestä työkaluvalikosta.

CADMATIC Electrical - Odotettuja uudistuksia ja parempaa käytettävyyttä

CADMATIC Electricalin 2021T2-versiossa (sisäinen versionumero 19.0.2) on keskitytty aikaisemmin julkaistujen toimintojen jatkokehittämiseen ja käytettävyyden parantamiseen mm. asiakkailta tulleiden palautteiden kautta. Lisäksi versiossa on mukana useita pieniä parannuksia ja korjauksia. Tietokantojen rakenne säilyy muuttumattomana, kuten version sisällä on ollut tapana.

Muokkausdialogeihin mahdollisuus hylätä muutokset

DB Työkalun (DB-Edit) käytettävyys on noussut uudelle tasolle, kun työkalun muokkausdialogeihin on lisätty peruutusmahdollisuus. Muokkausdialogeihin lisätty Peruuta-painikkeen tai ESC-näppäimen painaminen, tai dialogin sulkeminen Sulje-rastista, pyytää käyttäjää vahvistamaan, halutaanko mahdolliset muutokset hyväksyä tai hylätä. Virheellisten arvojen syöttämisen voi keskeyttää ja dialogista voi poistua ilman, että yhtään muutosta on tallennettu tietokantaan.

Electrical - queue printing


Uusi käyttöliittymä jonotulostukseen

Paljon käytettyihin lehtien jonotulostuksessa on uusi käyttöliittymä, joka lisää toiminnon käytettävyyttä. Nyt näkyvissä on aiempaa enemmän tietoa tulostettavista sivuista ja siten oikeiden sivujen valinta on helpompaa.

Electrical - Muokkausdialogi

Modulaarinen generointi - monipuolista ja joustavaa cad-kuvien generointia

Modulaariseen generointiin on tehty useita pieniä korjauksia ja parannuksia, jotka helpottavat ja mahdollistavat entistä monipuolisempia käyttötapoja. Toiminto on myös entistä joustavampi, sillä tarvittaessa toiminto voidaan ajaa myös komentorivin kautta.

Modulaarisessa generoinnissa on aikaisemmin voinut määrittää laitteet tietyn tuotemallin mukaisiksi. Nyt tehtyjen uudistusten myötä, tuotetiedot voi liittää myös suoraan laitteille tai sijainneille tuotemallia käyttämättä.

Aikaisemmassa versiossa modulaarisessa generoinnissa kaapelityyppi tuli aina moduulin määrityksen mukaan. Uudessa versiossa olemme mahdollistaneet kaapelityypin vaihdon generoinnissa käytetyn Excelin avulla.

Modulaarinen generointi on toiminto, jonka avulla voi tuottaa automatisoidusti tietyn joukon projektin dokumentteja, jotka pohjautuvat pohjakuviin ja Excel-taulukkoon. Pohjakuvat voivat olla vanhoja dwg-kuvia tai älykkäitä moduuleita, jotka sisältävät kuvien lisäksi myös tietokantadataa. Toiminto korvaakin useita vuosia palvelleen Excel-generoinnin, tarjoten helpon käytettävyyden lisäksi mahdollisuuden laajentaa generointia pohjakuvista älykkäisiin pohjamoduuleihin.

Kaapelimerkintöjen käytettävyys parantui

Kaapelimerkintöjen luontiin ja sijoittamiseen on tullut hyviä parannuksia. Käyttäjän omien kaapelimerkintöjen luonti on nyt entistä helpompaa ja omat kaapelimerkinnät voi jatkossa tallentaa omaan valikkoon.

Kaapelimerkintöjen sijoittaminen on myös uudistunut ja kuvaan voi nyt helposti sijoittaa merkintöjä useille kaapeleille. Kaapeleille voi sijoittaa merkintöjä joko kuvasta osoittamalla jatkuvana toimintona, tai käyttämällä leikkausviivaa, jolloin merkinnät sijoitetaan osoitetun leikkausviivan leikkauskohtiin automaattisesti.

CADMATIC HVAC - Täysin uudistunut putkisuunnittelu

Putkityökalut uudistettu kokonaisuudessaan

CADMATIC HVACin putkiuudistus on valmis. Uudet putkitoiminnot käyttävät samaa modernia teknologiaa, joka on tuttu jo 18.0-versiossa julkaistusta kanavauudistuksesta. Uusi teknologia tuo myös putkipuolelle erittäin käyttäjäystävällisen ja havainnollisen tavan työskennellä. Suunnittelua voidaan tehdä 2D- tai 3D-mallissa kulloisenkin tarpeen mukaan. Uudistus sisältää niin varsinaiset putkitoiminnot (myös viemärit kaadolla tai ilman) kuin kaikki putkiosatkin, kuten radiaattorit, venttiilit, pumput jne. Toiminnallisuus eroaa kanavapuolesta vain siinä, että putkitoiminnot mahdollistavat usean putken suunnittelun yhdellä kertaa, ns. samalla vedolla. Putkien ja putkiosien muokkaustoiminnot noudattavat samaa, erittäin havainnollista, tapaa, joka on kanavapuolelta jo tullut tutuksi. Valittujen osien tiedot tulevat automaattisesti käyttöliittymään ja muuttamalla tietoja käyttöliittymässä tapahtuvat muutokset saman tien myös mallissa.

CADMATIC HVAC:in putkityökalut uudistettu kokonaisuudessaan.

Uusi CADMATIC HVAC Layout sisältää työkalut sekä kanava- että putkisuunnitteluun

CADMATIC HVACin alisovellustarjonta on muuttunut. Aiemmin HVACissa oli erilliset sovellukset kanava- ja putkityökaluille. Putkiuudistuksen myötä sekä kanava- että putkityökalut käyttävät samaa modernia tekniikkaa. Uuden, yhdistetyn sovelluksen nimi on CADMATIC HVAC Layout ja se sisältää työkalut sekä kanava- että putkisuunnitteluun. Monet työkalut, kuten muokkaukset ja tulostukset, ovat yhteisiä molemmille suunnittelualoille. Uudistus helpottaa toimintojen löytämistä ja edesauttaa ohjelmiston käytön oppimista. Uusi sovellus on automaattisesti kaikkien niiden käyttäjien käytettävissä, joilla on ollut aiemmin joko CADMATIC HVAC Layout, ventilation tai CADMATIC HVAC Layout, piping -sovellus.

CADMATIC HVAC Layout sisältää työkalut sekä kanava- että putkisuunnitteluun.

Kerrostoiminnallisuuteen on lisätty mahdollisuus jakaa yksittäinen kerros suunnittelualueisiin

Aiemmin kerroksessa on voinut olla vain yksi tiedosto. Nyt yksi kerros voi sisältää useita eri suunnittelualueiden tiedostoja. Samaan projektiin voidaan tehdä erilliset tiedostot esim. eri tekniikkalajien kuvista. Käyttöliittymä kerrostiedostojen määrittelyyn on hyvin samankaltainen kuin aiemminkin, eli uusi ominaisuus on helppoa omaksua.

CADMATIC HVAC:in kerrostoiminnallisuuteen on lisätty mahdollisuus jakaa yksittäinen kerros suunnittelualueisiin.

CADMATIC Building - kattotyökalujen ja perustusten suunnitteluun merkittäviä uudistuksia

Kattotyökalut uudistettu

Kattotyökalut on uudistettu kokonaisuudessaan. Aiemmin katot määritettiin harjalinjan ja räystäslinjojen avulla tai erikoiskattomuotojen määritystyökaluilla. Nyt kaikki katot määritellään uudessa käyttöliittymässä ja lopputuloksena syntyy lappeita kuvaavia moniviivoja, jotka sisältävät kaiken katolle määritetyn tiedon.

Uusi käyttöliittymä mahdollistaa useiden erilaisten kattomuotojen määrittämisen, kuten harja- ja aumakatot sekä murretut pulpettikatot. Mikäli sopivaa valmista muotoa ei löydy, katon voi tarvittaessa muodostaa myös yksittäisten lappeiden avulla. Katon ulkoasun, räystäsmuotojen, värien ja viivoituskuvioiden osalta on runsaasti asetuksia.

Määritetyt katot ovat kaikkien tietojen osalta muokattavissa jälkikäteen. Muokkauksen voi kohdistaa yhteen lappeeseen tai lappeiden yhdistelmään, esimerkiksi harjakattoon. Katon reunalinjoja voi myös muokata, esimerkiksi lisäämällä solmupisteitä, venyttämällä tai siirtämällä pisteitä jne. Uusilla toiminnoilla voi mallintaa kattomuotoja täysin vapaasti.

Uudet katot generoituvat 3D-malleihin ja julkisivuihin sekä kirjautuvat IFC-malliin.

Uudistuneet kattotoiminnot CADMATIC Buildingissä

Perustusten suunnitteluun merkittäviä uudistuksia

Perustusten määrittely -työkalu on uudistettu kokonaisuudessaan. Määritysten tekeminen on siirretty monien muiden työkalujen tapaan ominaisuusikkunan kaltaiseen sovellusikkunaan. Uusi käyttöliittymä mahdollistaa määritysten muuttamisen eri perustuslinjojen välillä (esim. korko, anturan leveys, perusmuurin tyyppi jne.), joten nyt voi  määrittää yhdellä kertaa myös sellaisen perustuksen, jossa tiedot eri linjojen välillä poikkeavat toisistaan. Uutena lisäominaisuutena toimintoon on lisätty myös mahdollisuus määrittää paalut samanaikaisesti anturan ja/tai perusmuurin kanssa. Uudistetulla määritystyökalulla perustukset piirtyvät kuvaan symboleina (aiemman ryhmätekniikan sijaan).

Uudella toiminnolla voi määritellä sekä jatkuvaa perustusta, että kiinteällä pituudella ja leveydellä olevaa perustusta, kuten pilariperustus.

Perustusten muokkaustyökaluja on myös parannettu. Kaikki perustuksen tiedot ovat muokattavissa, perustuksia voi venyttää, perustusten viivojen näkyvyyttä ja viivatyyppiä voi säätää jne. Ja tuttuun tapaan, kaikki muokkaustyökalut löytyvät anturan ja perusmuurin grip-työkalurivistä.

Uudistettu Perustusten määrittely -työkalu CADMATIC Buildingissä.

Visualisointi-ikkuna avuksi 3D-suunnitteluun

CADMATIC Draw 2021T2 -versiossa julkaistava visualisointi-ikkuna mahdollistaa suunnitelman esittämisen kahdessa eri näyttöikkunassa yhtäaikaisesti. Uudistus mahdollistaa myös kahden eri näytön käyttämisen suunnittelussa. Varsinainen suunnittelunäkymän voi näyttää päänäytöllä ja visualisointi-ikkunan toisella näytöllä. Visualisointi-ikkunaa voi käyttää myös yhden näytön ympäristössä, mutta paras hyöty saadaan, jos käytössä on 2 näyttöä. Tällöin varsinaisen suunnitteluikkunan voi pitää koko näytön kokoisena, eikä visualisointi-ikkuna pienennä työskentelyaluetta.

Visualisointi-ikkuna on nimensä mukaisesti mallin tarkasteluun tarkoitettu ikkuna. Näkymien hallinnat, varjostukset, tasojen hallinnat, inforuudut ja grippi-muokkaustyökalut toimivat myös visualisointi-ikkunassa, mutta varsinainen suunnittelu tehdään edelleen pääikkunassa. Visualisointi-ikkunassa mallia voi tarkastella eri näkymässä, eri tasomäärityksillä ja erilaisella varjostuksella kuin suunnitteluikkunassa. Tämä tarjoaa uudenlaisen mahdollisuuden nähdä suunnitelmasta samanaikaisesti esimerkiksi 2D-top -näkymän suunnitteluikkunassa ja varjostetun 3D-näkymän visualisointi-ikkunassa. Suunnittelunäkymässä tehdyt muutokset päivittyvät reaaliaikaisesti visualisointi-ikkunaan.

Yhdessä CADMATIC Building -ohjelmiston reaaliaikaisen 3D:n kanssa, visualisointi-ikkuna tarjoaa uuden tavan tehdä suunnittelua. 3D-malli nähdään reaaliajassa, vaikka varsinaista suunnittelua tehtäisiinkin 2D-näkymässä. Tasohallinnan avulla suunnitteluikkunaan voi asettaa näkyviin 2D-suunnitelman ja visualisointi-ikkunaan reaaliaikaisen 3D-näkymän. Näin tehtynä 3D-malli ei häiritse 2D-suunnittelua, mutta esimerkiksi korkojen oikeellisuuden voi havaita heti visualisointi-ikkunan 3D-näkymästä.

Nyt kannattaa viimeistään ottaa käyttöön Buildingin reaaliaikainen 3D ja hyödyntää sitä suunnittelun helpottajana, yhdessä visualisointi-ikkunan kanssa.

Visualisointi-ikkuna mahdollistaa suunnitelman esittämisen kahdessa eri näyttöikkunassa yhtäaikaisesti.

Energialaskenta - Energiatodistus­tietojärjestelmän vientiformaatiksi JSON

Energialaskentatyökalujen (2018 ja 2013) energiatodistuspalveluun viennin teknologiaa on muutettu. ARA:n alkuvuodesta 2021 käyttöönottama uusi rajapinta tukee kahta eri vientiformaattia, XML ja JSON. ARA ei kuitenkaan enää kehitä XML-formaatin vientiä, vaan kehityspanokset kohdistetaan JSON-rajapintaan. CADMATIC-ohjelmistot ovat käyttäneet XML-rajapintaa, joka oli ennen vuodenvaihdetta vielä ainoa vaihtoehto. Nyt CADMATIC-ohjelmistojen energiatodistuksen vienti on muutettu käyttämään JSON-rajapintaa. Loppukäyttäjän kannalta tämä ei aiheuta muutoksia työskentelyyn, mutta viennissä mahdollisesti saatavat varoitukset, esimerkiksi raja-arvojen ylityksistä, ovat erilaisessa muodossa kuin aiemmin.

Muutosten yhteydessä rekisteriin vientiä on myös laajennettu. Rekisteriin viedään nyt aiemmin puuttuneet lämpökapasiteetin ja ilmatilavuuden arvot sekä Ilmanvaihtojärjestelmän ja lämmitysjärjestelmän kuvaukset.

Energiatodistus

Sewatek-työkaluun laajennuksia

Sewatek-läpivientityökalua on laajennettu yhteistyössä Sewatek Oy:n kanssa. Tuotevalikoimaan on lisätty useita uusia läpivientityyppejä, kuten sarjat HM, H2, C ja D-multiläpiviennit. Tuotelisäysten lisäksi myös käyttöliittymää on uudistettu niin ulkoasultaan kuin toiminnallisuudeltaankin. Useiden tuotesarjojen valintaan on lisätty automatiikkaa oikean tuotekoon valitsemiseen, joko putki/kaapelikoon tai k-mitan perusteella. Käyttöliittymä siis ohjaa käyttäjää entistä paremmin oikean läpiviennin valinnassa.

Uudistettu Sewatek-työkalu