Julkaisutiedote 2020T3 (18-versio)

Tiivistelmä

CADMATIC Electricalista, HVACista ja Buildingistä on julkaistu uusi 2020T3-versio 13.11.2020. 

  • Electricalin 2020T3 (18.0.9) -versiossa on tehty monia uudistuksia, jotka tuovat tehokkuutta jokapäiväiseen suunnittelutyöhön. Versio keskittyy pienempiin käytettävyyttä parantaviin uudistuksiin sekä korjauksiin, suurempien uudistusten ollessa jo työnalla seuraavaan isompaan uuteen ohjelmistoversioon.
  • HVACin 2020T3 (18.0.12) -versiossa on uusi Viitetekstien korvaus -toiminto, lisäksi Reikävaraus-toimintoa ja energialaskentaa on uudistettu. 
  • HVACin tuotekantaan on lisätty mm. kulmaäänenvaimentimia ja luukkujen 3D-esitystä on uudistettu. Uusia tuotteistuksia ja päivityksiä on tehty: Airfi, Enervent, Swegon, Bevent, Hansgrohe, Purus, Unidrain ja Rotomo.
  • Buildingin 2020T3 (18.0.10) -versiossa perustustoimintoihin on lisätty uusi toiminnallisuus reunavahvistettujen betonilaattojen suunnitteluun. Lisäksi on uudistettu mm. profiilien määritysten käyttöliittymä, alueosoitus, betoniseinäelementtityökaluja, laattarastereita, Y-tyypin raudoite, ristikkotoiminto sekä hissityökalu.

Electrical

DB-työkalun Etsi/Korvaa-toiminto parantaa muutosten hallittavuutta

DB-työkalun etsi/korvaa-toimintoon on lisätty välidialogi, joka näyttää käyttäjälle, mitä toiminnon avulla ollaan korvaamassa. Dialogissa käyttäjä voi vielä vaikuttaa siihen, mille kaikille objekteille korvaus tehdään. Tämä parantaa tietokantaan tehtävien isojen muutosten hallittavuutta, sillä se näyttää selkeästi mitä toiminnon avulla on löydetty ja mihin muutos vaikuttaa.

Etsi-korvaa-toiminto parantaa muutosten hallittavuutta CADMATIC Electricalissa.

Uusi käyttöliittymä käyttäjän omien otsikkotauluattribuuttien vastaavuusmäärittelyille

Otsikkotauluattribuuttien vastaavuusmäärittelyt mahdollistavat asiakkaan otsikkotaulun käyttämisen Electrical-tietokannan kanssa, ilman attribuuttien muuttamista itse symbolista. Toiminnon avulla kerrotaan, mitä ohjelman attribuuttia mikäkin asiakkaan symbolin attribuutti vastaa. Näin asiakkaan omaa otsikkotaulua voidaan hyödyntää jo projektin työvaiheessa, eikä luovutusvaiheessa tarvitse vaihtaa otsikkotauluja kuviin.

Asiakkaan omien otsikkotaulujen käyttäminen onnistuu CADMATIC Electricalissa.

Johdotusviittauksien asettelut entistä monipuolisemmat

Johdotusviittauksissa näkyvien tietojen määrittely on parantunut huomattavasti. Viittauksen tietojen muoto ja esitystapa voivat vaihdella paljonkin asiakkaan mukaan. Asetusten kautta viittauksen tietojen muotoilu on kuitenkin helppoa. Erikoismuotoilut tuovat lisää joustavuutta, mikäli pelkällä vakioasetusten vaihdolla ei päästä vaadittuun lopputulokseen.

Johdotusviittausten asettelut CADMATIC Electricalissa.

Laitteiden siirto 3D-mallista poimittuun korkoon

Koron poimimiseen kuvasta on tehty kaksi eri parannusta. Monessa toiminnossa käytettävä koron poiminta näytti ennen 3D-objektin ylä-, keski- ja alakoron. Nyt dialogissa näytetään myös osoitetusta pisteestä löytyneen pinnan korko. Tästä on hyötyä esimerkiksi silloin, kun sijoitetaan sijoitettaessa valaisinta tiettyyn korkoon suhteessa rappukäytävän askelmaan. Usein rappu on yhtä objektia ja aiemmin tulokseksi saatiin vain ylin- sekä alin korko.

Aivan uutta Electricalissa on toiminto, jonka avulla voi siirtää valittuja objekteja 3D-mallista löytyvään korkoon. Toiminnon avulla voidaan helposti muuttaa esim. johonkin korkoon piirretty kaapelihylly kulkemaan vinon katon suuntaisesti, mutta 200 mm kattopinnan alapuolella. Selattaessa osoitetusta kohdasta löytyneitä korkoja, havainnollistetaan ne myös 3D-näkymässä, jolloin oikean koron valinta on helpompaa.

Objekti voidaan siirtää 3D-mallista löytyvään korkoon CADMATIC Electricalissa.

Molemmat toiminnot vaativat toimiakseen muistissa olevan törmäysgeometrian, joka voidaan helposti luoda yhdellä komennolla viitekuvana olevasta IFC-mallista.

Objektin siirto 3D-mallista löytyvään korkoon edellyttää muistissa olevaa törmäysgeometriaa.

Myös 3D-objektin kontekstivalikossa olevaan toimintoon, jolla voi vaihtaa yhden objektin korkoa, on tehty pieni parannus. Korkoa muutettaessa muutos näytetään nyt selkeästi milleinä, ja mistä tasosta mitta mitataan. Kaikki nämä yhdessä parantavat muokattavuutta 3D-maailmassa.

Koron muutos näkyy selkeästi milleinä CADMATIC Electricalissa.

Skaalautuva symboli on uudistunut

Skaalattavan symbolin ominaisuuksiin on tehty lisäyksiä ja samalla on parannettu myös toiminnon ominaisuuksia.

Skaalattavan symbolin lisäyksessä on nyt mahdollisuus antaa laitteen tunnus jo symbolia sijoitettaessa. Suurimmat muutokset on tulleet kuitenkin dialogissa omaan välilehteen. Skaalattavalle symbolille voi nyt asettaa joko peiton tai taustavärin sekä haluttaessa lisätä selventävän symbolin kokotietolaatikon sisälle. Myös tekstien ulkoasuun ja sijaintiin on nyt omat asetuksensa.

Skaalattavan symbolin ominaisuudet ovat huippuluokkaa CADMATIC Electricalissa.

Kaapelitietokanta on uudistunut

Kaapelitietokantaan on lisätty useita uusia kaapelityyppejä. Eri kaapelityyppien kokonaismäärä on nyt jo yli 10000 kpl. Kaapelityyppien tyyppikentän tietoja on myös harmonisoitu, sekä useille kaapeleille on lisätty Tyyppi2-kenttään geneerisempi formaatti tyypistä, esim. 5G2,5. Nämä uudistukset parantavat kaapelityyppien hakutuloksia.

CADMATIC Electricalissa on entistä monipuolisempi kaapelitietokanta.

Paranneltu siivoustoiminto projektitietokannalle

Siivoustoiminto on ollut mukana DB-työkalussa sen alusta asti. Toimintoon on lisätty valintoja, sekä niitä on ryhmitelty loogisiin kokonaisuuksiin. Toiminnon avulla projektista voi siivota pois turhia objekteja, ja käyttäjä voi itse vaikuttaa, mitkä objektit ovat turhia. Kyseessä voi olla vaikka käyttämättömien määritysten, kuten kaapelityyppien poisto tai niiden objektien siivous, joilla ei ole yhtään esiintymää kuvissa.

Tämä uudistus parantaa käytettävyyttä, sillä toimintoon on lisätty vertailuikkuna, josta näkee, mitä ollaan siivoamassa. Siivoutuvat objektit löytyvät omista välilehdistään ja toiminnon voi tässä vaiheessa vielä peruuttaa ja palata muuttamaan siivouksen asetuksia.

Siivoutuvat objektit löytyvät helposti CADMATIC Electricalin siivoustoiminnon avulla.

HVAC

Viitetekstin korvaus

Uudella Etsi ja korvaa viiteteksti -toiminnolla voi valituista viiteteksteistä tai vaikka kaikista projektin kuvien viiteteksteistä etsiä korvattava arvot ja muuttaa ne uuden arvon mukaisiksi. Korvauksessa voidaan ottaa huomioon pienet/suuret kirjaimet ja korvaus voidaan tehdä myös vain viitetekstin osalle.

Esimerkiksi jos käyttäjä on merkinnyt pohjakuvaan Viiteteksti-toiminnolla lämpötila-anturien tunnuksia ja projektin edetessä tunnuksia halutaankin vaihtaa TI > TE, onnistuu se helposti projektin kaikille kuville:

Viitetekstien korvaustoiminnolla voi helposti korvata kaikki kuvissa olevat viitetekstien arvot uusilla arvoilla CADMATIC HVAC:issa.

Reikävaraus

Reikävaraus-toiminnon viitemerkintään on lisätty asiakkaiden pyynnöstä uusia vaihtoehtoja. Korkona voi käyttää valinnan mukaan ala-, ylä- tai keskikorkoa. Lisäksi reikien poimintaan on lisätty asetukset, joilla voi valita, otetaanko putken tai kanavan eriste huomioon reiän koossa.

Reikavaraukset viitemerkintään on lisätty uusia vaihtoehtoja CADMATIC HVAC:issa.

Energialaskenta

Energialaskentaan on mm. lisätty mahdollisuus kirjata lisämerkintöjä myös uudisrakennuksille.

Kanavien luukut

Kanavien luukkujen 3D-esitystä on parannettu, jolloin luukut löytyvät helpommin 3D- ja IFC-malleista.

Kanavien luukkujen 3D-esitys on uudistunut CADMATIC HVAC:issa.

Tuotteistukset tässä julkaisussa

IV-koneita on lisätty ja päivitetty

  • Airfi: Model 60, Model 100 ja Model 150
  • Enervent: päivitetty koko listaus ja lisätty uudet koneet LTR-5 Z, LTR-7 Z, Pegasos Z ja Pelican Z
  • Swegon: W3xs ja W4xs

Päätelaitteisiin on lisätty uusia tuotteita

  • Airfi: Ida, Eva, Pia ja Suvi-liesikupuja
  • Swegon: Tango 70 kupu
  • Bevent: kombikatoksia DELTA-DA ja DELTA-DU

Lisäksi Airfiltä on mallinnettu äänenvaimentimia SÄV ja KÄV, ja Swegonilta kompensointipelti CHB. Hansgrohen, Puruksen sekä Unidrain tuotteita on lisätty ja päivitetty vesikalusteisiin. Myös Rotomonin kaivokuvat on päivitetty.

Building

Reunavahvistettu betonilaatta

Perustustoimintoihin on lisätty uusi toiminnallisuus reunavahvistettujen betonilaattojen suunnitteluun. Laatan poikkileikkauksen dimensiot, eristetiedot, kolot ja perusraudoitus määritetään dialogi-käyttöliittymässä, jonka jälkeen laatan nurkkapisteet osoitetaan kuvasta.

Toiminnallisuus mahdollistaa helpon tavan tuottaa reunavahvistetun laatan suunnitelma, jota voidaan tarvittaessa vielä täydentää esimerkiksi lisäterästyksillä. Reunavahvistettu laatta generoituu 3D- ja IFC-malleihin.

CADMATIC Building - reunavahvistettu betonilaatta

CADMATIC Building - Profiilien määritysten käyttöliittymä uudistui

Profiilien määritykseen uusi käyttöliittymä

Profiilien (teräs, betoni, puu, omat) käyttöliittymä on uudistettu kokonaisuudessaan. Profiilien määritys tehdään nyt uudessa ominaisuusikkunan päälle telakoituvassa sovellusikkunassa.

Uudessa käyttöliittymässä määritykset ovat selkeämmin löydettävissä ja näin ollen työskentely nopeutuu.

Samalla myös profiilien muokkausikkunaa on uudistettu siten, että ikkunassa ovat valittavissa vain ne asiat, jotka ovat muokattavissa.

Alueosoituksiin parannuksia

Kaikkiin Buildingin-sovelluksen alueosoitusta käyttäviin toimintoihin (esimerkiksi tasorakenteen piirto) on lisätty kumoa-avainsana pisteosoituksen ajaksi. Valitsemalla Kumoa-avainsana, kumotaan edellinen syötetty piste. Ominaisuus on hyödyllinen, jos pisteosoitus on osoitettu virheellisesti. Aiemmin on tässä tilanteessa jouduttu aloittamaan alueen osoitus uudelleen, nyt voidaan siis perua virheellisesti osoitettu piste/pisteet.

Monivalinta betonielementin aukkojen käsittelyyn

Betoniseinäelementin määrittelytoimintoa on parannettu aukkojen käsittelyn osalta siten, että nyt voidaan muokata usean aukon tietoja kerrallaan. Esimerkiksi aukkodetaljit voidaan vaihtaa yhdellä kertaa kaikille aukoille. Useita aukkoja voidaan aktivoida painamalla CTRL-näppäin pohjaan ja valitsemalla samanaikaisesti halutut aukot listasta.

CADMATIC Building - Monivalinta lisätty betonielementin aukkojen käsittelyyn

Betonielementin pintakäsittelyihin uritus

Betoniseinäelementtityökaluihin on lisätty mahdollisuus määrittää elementin kuoreen myös uritus. Aiemmin on jo ollut mahdollista määrittää pintakäsittelyalue ja laattakuvio. Samalla nämä kolme pintakäsittelytyökalua on yhdistetty käytettävyyden parantamiseksi yhdeksi toiminnoksi.

Kaikki pintakäsittelytiedot näytetään elementin lomakkeessa ja ne kirjautuvat aluetietona myös IFC-malliin.

Elementin kuoren urituksen määrittely CADMATIC Buildingissä.

Betonielementtityökaluihin laajennuksia

Laajennuksia raudoituksiin ja nostolenkkeihin

Betoniseinäelementtiin on lisätty mahdollisuus määrittää kuorihaat (haat kuoresta toiseen) ylä- ja alareunaan. Nostolenkkien sijoituksen osalta on tehty muutos, joka huomioi yläreunastaan kolotut elementit ja sijoittaa nostolenkin tällaisessa tapauksessa oletuksena kolon pohjan mukaisesti.

Elementin kuorten väliset haat CADMATIC Buildingissä

Lisämassoihin reunadetaljit

Elementtiin on voinut määrittää lisämassoja, mutta lisämassoissa ei ole ollut mahdollisuutta käyttää reunadetaljeja. Nyt tämäkin on mahdollista. Lisämassaan voidaan määrittää reunadetaljeja samaan tapaan kuin varsinaisille elementin kuorillekin.

Kuoriosien lisäys CADMATIC Buildingissä

Verkkojen raudoitetankojärjestykseen muutoksia

Elementin 3D- ja IFC-malleihin on tehty logiikkamuutos raudoiteverkkojen raudoitetankojärjestyksen osalta. Aiemmin verkot tulivat kuorisijainnistaan huolimatta aina samalla tankojärjestyksellä. Jatkossa tankojärjestys (onko vaaka vai pysty ulompana) määräytyy kuoren ja pinnan mukaisesti.

Elementtilomakkeen asetusten muokkaus

Elementtilomakkeen muokkaus -toimintoa on laajennettu siten, että nyt myös aiemmin estettyinä olleet lomakkeen perustiedot (kuten lomaketyyppi ja skaalaus) ovat muutettavissa. Muutos mahdollistaa helposti esimerkiksi isomman lomakkeen vaihtamisen.

Laajennuksia elementin julkisivukaavioihin

Betoniseinäelementistä voi tuottaa julkisivukaavion. Toiminnallisuutta on laajennettu siten, että kaavio saadaan helposti myös päivitettyä kaaviokuvassa olevan päivitysgripin ansiosta. Kaavion luontiin on myös lisätty mahdollisuus valita elementin katselusuunta. Nämä laajennukset mahdollistavat esimerkiksi toisen elementin naamakuvannon hyödyntämisen toisen elementin lomakkeella tapahtuvassa suunnittelussa, vaikkapa tarvikkeiden tai kolojen kohdistamisessa.

Laattarastereita

Viivoitus-toimintoon on lisätty uusia viivoituskuvioita laattapintojen esittämiseen. Uudet viivoituskuviot on toteutettu laattaladonnan mukaisesti erilaisilla laatan mittojen suhteilla.

Viivoituskuviedn laattapintojen esittämisessä CADMATIC Buildingissä.

Y-tyypin raudoitteeseen parannuksia

Y-tyypin raudoitetta, eli käyttäjän määrittämää taivutustyyppiä on laajennettu. Aiemmin Y-tyypin raudoitteelle oli mahdollista määrittää vain yhden katselusuunnan mukainen kuvanto. Nyt myös Y-tyypin raudoitteelle voidaan määrittää kuvannot kaikista eri katselusuunnista kuten muillekin taivutustyypeille.

Samalla lisätty Y-tyypin raudoitteelle ulosvedon piirto mahdollisuus sekä tuki 3D-generoinnille ja IFC-malliin kirjaamiselle.

Y-tyypin raudoite uudistunut CADMATIC Buildingissä

Ristikkotoimintoon laajennuksia

Building 18.0.9 julkaistuun uuteen ristikkotoiminnallisuuteen on tehty laajennuksia. Toimintoon on lisätty mahdollisuus määrittää keskilinjan lisäksi myös ristikon leveys näkyväksi pohjakuvassa. Ristikon tietoihin on lisätty myös mahdollisuus syöttää seuraamusluokka. Ristikkolomakkeen täyttöön on myös tehty parannuksia, esimerkiksi mitoitusten sijaintien osalta.

Käyttöliittymään on lisätty myös uusi toiminto, jonka avulla voi kopioida samat räystästiedot ristikon toisellekin räystäälle. Tämä helpottaa työtä silloin, kun molemmat räystäät ovat samanlaisia ja räystään määritys on hiemankin monimutkaisempi.

Ristikkotoiminnallisuudet uudistuivat CADMATIC Buildingissä.

Hissityökalua laajennettu

Aiemmin hissien osalta määritettiin ainoastaan ovien sijainnit. Nyt hissi määritetään myös muiden mittatietojen osalta. Uudistus parantaa hissin tilavarauksen hahmottamista ja näkyy nyt kokonaisuudessaan myös IFC-mallissa.

Hissien määrittely mittatietojen osalta CADMATIC Buildingissä.