Yhteiset suunnittelukäytännöt

« Kaikki Blogit

Toni Hirvonen

Julkaistu March 15, 2019

Sähkösuunnittelua tehtiin pitkään cad-ohjelmilla kuva- ja piirtopohjaisesti. Silloin riitti, että kuva oli toteutettu graafisesti oikein ja se saatiin tulostettua asennusta varten. Cad-työasemien välillä ei ollut minkäänlaista yhteyttä, ja jokainen suunnittelija teki työtään parhaaksi näkemällään tavalla. Nykyaikaiset suunnittelujärjestelmät muuttavat tämän asetelman. Jotta tietokantapohjaisuuden hyödyt saadaan esiin, täytyy cad-työasemien olla yhteydessä toisiinsa. Ohjelmien ominaisuudet ovat niin laajat, ettei yksittäisen suunnittelijan ole järkevää tutkia ohjelman kaikkia mahdollisuuksia. Tämän takia CADMATIC-ohjelmiston valinneen yrityksen kannattaa valita pääkäyttäjät, jotka CADMATICin asiantuntijoiden kanssa perehtyvät ohjelman mahdollisuuksiin ja tekniikoihin. Silloin luodaan yrityksen yhteiset käytännöt CADMATIC-ohjelmistojen käytölle. Tämä tuo selvää kustannushyötyä sekä lisää suunnittelutyön sujuvuutta.

Selvitetään lähtötilanne ja luodaan yhdessä tavoitteet

CADMATIC-ohjelmiston pääkäyttäjät ja CADMATICin asiantuntija käyvät läpi yrityksen nykyisen tavan suunnitella ja käyttää suunnittelutyökalua. Samalla asetetaan tavoitteita jatkoa varten. ”Mitä raportteja tietokannasta halutaan ajaa? Mitä tietoa Excelistä halutaan importoida tietokantaan?” Nämä voivat olla kysymyksiä, joilla yrityksen tarpeita selvitetään. Tällöin syntyy käsitys siitä, mikä on yrityksen tarve suunnittelutyökalun suhteen ja mitkä ovat nykyiset ongelmakohdat.

Rakennetaan tarvittava tekniikka

Kun yhteinen maali on selvillä, aloitetaan teknisten ratkaisujen rakentaminen. Yrityksen CADMATIC-pääkäyttäjät ovat tässä ratkaisevassa asemassa. He toteuttavat sovitut asiat CADMATICin asiantuntijan ohjeistuksen mukaan. Alla on listattu esimerkkejä yhteisistä suunnittelusisällöistä, jotka jaetaan kaikkien ohjelmistokäyttäjien kesken:

  • Lukuisat asetukset ja hakemistopolut
  • Yhteiset sähkösymbolit
  • Vakioidut piirustuspohjat ja logot
  • Malliprojektit- ja mallikuvat
  • Jaetut tietokannat (tuotemallit/tuotetiedot, kaapelityypit, kilpimääritykset jne.)
  • Vakioidut raporttipohjat
  • Sanakirjat
  • ja niin edelleen

Malliprojektien hyödyntäminen uuden projektien pohjana tehostaa suunnittelua ja nopeuttaa projektien läpimenoaikaa. Samalla vakioidaan CAD-kuvien ulkoasu ja esitystapa. Yhteydet muihin tietojärjestelmiin hoidetaan joko Excelin tai räätälöidyn rajapinnan avulla, josta CADS.PDM on hyvä esimerkki. Se on CADMATIC Electricaliin erikseen hankittavissa oleva laajennus, joka mahdollistaa tiedonsiirron CADMATIC Electricalin ja PDM/PLM-järjestelmien välillä.

Kun CADMATIC-ohjelmiston pääkäyttäjän työasema on kaikilta osiltaan saatu haluttuun kuntoon, aloitetaan asetuksien ja suunnittelusisältöjen jakaminen muille ohjelmistokäyttäjille. Tämä toteutetaan räätälöidyllä asennuksella. Kyseessä on CADMATICin asiantuntijoiden kehittämä automatisoitu tekniikka, jolla kaikki yrityksen CAD-työasemat saadaan samoihin asetuksiin. Pentti Suoniemi Swecolta sanoi hyvin: ”Suunnittelijat ovat hyväksyneet tämän käytännön välittömästi. Edut ovat niin ilmeiset. Kun kaikki piirtävät samoilla asetuksilla, on toisen tekemän kuvan muokkaaminen todella helppoa.” 
 

Jalkautetaan uudet käytännöt yritykseen

Kun tekniikka on kunnossa, aloitetaan uusien toimintatapojen jalkauttaminen yritykseen. Se tapahtuu CADMATIC-ohjelmiston pääkäyttäjien ja CADMATICin asiantuntijan yhdessä vetämissä koulutuksissa. Pääkäyttäjät ovat oman yrityksensä ja heidän sisäisten prosessien asiantuntijoita, ja CADMATICin asiantuntija on puolestaan CAD-työkalun paras asiantuntija. Näin koulutuksessa kohtaavat sekä yrityksen sisäinen osaaminen että CADMATIC-työkaluosaaminen. Tällöin uusien toimintatapojen eteenpäin ajaminen yrityksen sisällä on perusteltua, koska se perustuu parhaaseen tietoon ja osaamiseen.

Koulutuksen aikana suunnitteluympäristöön tulee monia tarkennuksia ja korjauksia, koska silloin kaikki ohjelmiston käyttäjät pääsevät esittämään ideansa ja ajatuksensa. Hyvät ideat otetaan käyttöön ja pääkäyttäjät toimivat niiden toteuttajina.

Polkupyörää voi opetella ajamaan yksin. Kaatuessa voi nousta ylös ja yrittää uudestaan. Mutta jos ostaa helikopterin, niin silloin kannattaa ottaa ensin lentotunteja ja kuunnella valmistajan ohjeet turvalliseen lentämiseen ?

Mitä olisit itse valmis tekemään sen eteen, että työsi muuttuisi mielekkäämmäksi?