OpenBIM on ainoa oikea malli kehittää suomalaista rakentamista

« Kaikki Blogit

Jyrki Metsola

Julkaistu June 20, 2022

Olemme laatineet tietomalliohjeistuksemme niin, että meille voi tehdä suunnittelua eri ohjelmistoilla. Emme ole halunneet lukittautua tiettyihin suunnittelutoimistoihin.”

Näin totesi erään suuren suomalaisen rakennusliikkeen BIM-asiantuntija, kun tiedustelin häneltä heidän yrityksensä mahdollisia ohjelmistolinjauksia. Samantyyppistä viestiä on tullut esille keskusteluissa myös muutamien muiden rakennusliikkeiden ja suurten rakennusomistajien kanssa.

Linjaus on mielestäni hyvä. Toki voisi sanoa, että jokaisen ohjelmistotoimittajan ”märkä uni” on, että juuri heidän ohjelmistonsa on vaatimuksena tilaajan puolelta. Mutta kun tarkastellaan asiaa laajasti, eli tässä tapauksessa suomalaisen rakentamisen ja sen kehittämisen kannalta, on selvää, että mainittu tilaajien malli on oikea.

Samaisissa keskusteluissa nousi esiin, sinänsä varmastikin itsestään selvä asia, mutta todettakoon se kuitenkin tässä:

Rakennuttajat odottavat suunnittelutoimistokumppaneiltaan, että saavat heiltä mahdollisimman hyvää suunnittelua ja jatkohyödynnettävää dataa kohteeseen liittyen.

Tälle mallille on myös olemassa termi: OpenBIM. Termin virallinen määritelmä löytyy kansainvälisesti tietomallikehitystä koordinoivan BuildingSMARTin sivuilta. Yksinkertaistettuna OpenBIMissä on kyse siitä, että tietomallintamista kehitetään avoimesti ja yhteistyössä.

OpenBIMin ytimessä on IFC ja sen sisältöjen vakiointi

Teknisesti OpenBIMin keskeisin ilmentymä on IFC-tietomallistandardi. IFC:n keskeinen rooli nousi esiin myös edellä mainituissa keskusteluissa rakennusliikkeiden ja suurten rakennusomistajien kanssa. IFC-data on se, jota he hyödyntävät omissa prosesseissaan, ennen kaikkea laskennassa. Tällä hetkellä yleinen malli näyttää olevan se, että rakennusliikkeillä ja muillakin rakennusprojektien tilaajilla on yleisiin tietomallivaatimuksiin (YTV) pohjautuvat, yrityskohtaiset ohjeistukset, jotka sisältävät siis mm. speksit siitä, minkälaista tuotetietoa he suunnittelulta edellyttävät.

Yleisesti on myös tiedossa, että niin hyvä asia, kuin IFC standardina onkin, se antaa hieman liikaa vapauksia ohjelmistoille kirjoittaa dataa IFC-tiedostoon. Tähän haasteeseen on tulossa selkeä parannus, kun Suomessa parhaillaan on käynnissä tuotetietojen vakiointiprosessi, jossa niin talotekniikka- kuin myös rakennesuunnitteluun määritellään vakioidut tuotetietomäärittelyt, jonka yhtenä tavoitteena on myös tietojen koneluettavuus.

Toivon sydämestäni, että edellämainittu vakiotyö saadaan nyt vauhdilla maaliin, eikä se ”tukehdu” byrokratian rattaisiin. Mistään rakettitieteestä kun ei sen asian kohdalla ole kysymys.

Toiminnan kehittäminen edellyttää myös hyvää yhteistyötä

OpenBIM-hengen mukaista toimintaa on myös mahdollisimman avoin yhteistyö rakennusalan eri toimijoiden kesken, eli rakennuttajat, rakennusliikkeet, suunnittelutoimistot, urakointiyritykset, ohjelmistovalmistajat, rakennusteollisuus ja järjestöt, kaikki yhdessä kehittävät toimintaa.

Kuten AINS Groupin toimitusjohtaja Jyrki Keinänen Cadmaticin ja Rakennuslehden järjestämässä Suunnitteluvoimaa 2022 -webinaarissa osuvasti totesi:

”Koko alalle on iso haaste saada tieto siirtymään suunnittelusta aina kiinteistön ylläpitoon saakka. Tarvitaan yhteistyötä, sillä data virtaa vain digitaalisesti ja avoimissa ekosysteemeissä.”

En voi luonnollisesti puhua muiden ohjelmistotalojen puolesta, mutta me CADMATICissa olemme sitoutuneet 100 % avoimeen yhteistyöhön suomalaisen rakentamisen kehittämiseksi. Ollakseni rehellinen ja pitkään yli 30-vuotiseen kokemukseeni perustuen, olen hieman huolissani, löytyykö kaikilta BIM-ohjelmistotaloilta aitoa halukkuutta tukea suomalaisen rakentamisen kehittämistä OpenBIM-hengessä?

On sinänsä varmasti hieman naivia haaveilla, että kaikki alan toimijat 100 %:sti kehittäisivät asioita yhteisen hyvän periaatteella. Mutta jos edes 90 %:sti. Luonnollisesti heillä on myös tarve kehittää omaa kilpailukykyään, joka näkyy jo mm. sillä tavalla, että suunnittelutoimistot tekevät omaa ohjelmistokehitystä rakentaessaan erilaisia suunnitteluautomaatioprosesseja.

Suunnitteluautomaatio on varmastikin yksi rakennusalan lähitulevaisuuden trendeistä ja myös Cadmaticissa olemme ottaneet tämän huomioon ja kehitämme parhaillaan tätä mahdollistavia uusia rajapintoja rakennusalan ohjelmistoihimme. Toki päärooli tehokkaiden suunnittelujärjestelmien kehittämisessä tulee olla jatkossakin ohjelmistotaloilla.

Eri suunnittelualat eivät ole toistensa veljiä

Kun tilaajien puolelta toimitaan OpenBIM-mallin mukaisesti, voivat yksittäiset suunnittelutoimistot ja toimistojen sisällä vieläpä eri suunnittelualat valita tietomallinnusohjelmistonsa ennen kaikkea sen perusteella, mikä ohjelmisto on heidän tarpeisiinsa optimaalinen.

On hyvä ymmärtää ja varmastikin rakennusalan ammattilaisille selvä asia, että eri suunnittelualojen (arkkitehti, rakenne, sähkö, LVI) suunnittelu eroaa toisistaan. Otan esimerkiksi rakennussähkösuunnittelun.

Rakennussähkösuunnittelussa kyse on suunnittelutiedon tuottamisesta ja sen jalostamisesta projektin aikana. Tiedon, jolla on sitten esiintymiä 3D-malleissa, piirustuksissa, luetteloissa ja siirtotiedostoissa (kuten juurikin esim. IFC), kuten alla oleva kuva hyvin havainnollistaa. Ja näitä erilaisia dokumentteja syntyy suunnittelun tuloksena lukuisia. Ei liene yllätys, että CADMATIC Electrical -suunnitteluohjelmistomme on juurikin rakennettu tämän mallin ympärille, ennen kaikkea sen vahvan, keskitettyyn projektikohtaiseen tiedonhallintaan  pohjautuvan teknologian mahdollistamana.

Keskitetty tiedonhallinta CADMATIC Electricalissa

Ja tunnelin päässä näkyy Digital Twin

Kun OpenBIM-hengessä olemme rakennusalana saaneet syntyvän datan yhteneväiseksi, rakennusalan prosesseja on kehitetty palvelemaan nykyistä paremmin tiedon jalostumista ja siirtymistä suunnittelusta koko rakennuksen elinkaarta palvelevaksi dataksi, olemme ottaneet ison harppauksen suomalaisen rakentamisen osalta. Lienee selvä, että meillä ei ole muuta mahdollisuutta.

Ja selvää on, että tämä ei onnistu, jos siiloudumme omiin siiloihimme. Suomen suurimpana  ja rakennussektorilla kotimarkkinoihin vahvasti panostavana CAD-ohjelmistotalona me CADMATICissa emme tule siiloutumaan.

Haluatko pysyä ajan tasalla ja saada uusimmat kirjoitukset suoraan sähköpostiisi? Tilaa uutiskirjeemme

Kehittämisterveisin,