Nouseeko suomalaisuus nyt arvoonsa ohjelmistosektorilla(kin)?

« Kaikki Blogit

Jyrki Metsola

Julkaistu June 05, 2020

Edellisessä blogissani ”Uusi normaali CAD-suunnittelussa” pohdin koronakriisin jälkeistä aikaa CAD-suunnittelun näkökulmasta. Yhtenä aiheena nostin esiin myös suomalaisuuden. Keskityn tässä blogissani tuohon asiaan.

Koronakriisin aikana suomalaisuus, siis meille suomalaisille kotimaisuus on noussut keskeiseksi tekijäksi. Taustalla on sekä huolto- että toimitusvarmuusasioita, mutta myös ennen kaikkea aito huoli suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuudesta, toisin sanoen miten saamme jälleen ”talouden rattaat pyörimään”. Yrittäjiä halutaan tukea eri tavoilla, kuten esim. vierailemalla jälleen ravintoloissa, matkailemalla erityisesti Suomessa (myös jatkossa), ostamalla korostetusti suomalaisia tuotteita ja palveluita jne. 

Mutta korostuuko suomalaisuus ohjelmistoalalla jatkossa? Ja erityisesti CAD-alalla? Mitä suomalaisuus käytännössä tarkoittaa, kun puhumme CAD-suunnittelujärjestelmistä? Löysin 6 kohtaa, jotka mielestäni ovat suomalaisuutta selkeimmillään.

1. Yhteinen kieli = Luottamus

Muistan elävästi, kun Valmet aikanaan valitsi CADMATIC Electricalin globaalisti yhtiön pääsuunnittelujärjestelmäksi automaatiosuunnittelussa. Tuota hankintaprojektia vetänyt henkilö toi esiin asiakaslehtemme haastattelussa yhtenä tärkeänä asiana, että ”puhumme samaa kieltä”. Hän ei itse asiassa tarkoittanut, että puhumme suomea, vaan tarkoitti luottamusta, joka oli syntynyt, kahden suomalaisen yrityksen, siis meidän ja heidän välille.
Ei sinänsä, kyllä tuotteidemme suomenkielisyyskin on valtaosalle suomalaisista asiakkaistamme ollut positiivinen asia. Eli kielelläkin on ollut merkitystä.

2. Kaveria ei jätetä

Pitkällä, runsaan 30 vuoden urallani suomalaisen CAD:n ”ilosanomaa julistaessani” olen lukuisat kerrat ilmaissut asiakkaillemme, että ”meillä ei ole päämiestä, olemme se itse”. Tällä olen tarkoittanut ja tarkoitan edelleen, että kun me CADMATICissä myymme ainoastaan omia tuotteitamme, niin samalla me myös otamme kokonaisvastuun niiden toimivuudesta kuin myös asiakkaidemme tukemisesta. Emme siis voi vierittää vastuuta ”päämiehelle”.

Käytännön arjessa tämä näkyy suomalaisten asiakkaidemme suorana mahdollisuutena olla yhteydessä ohjelmistoa valmistavaan yritykseen, siis meihin. On kyse sitten tukitarpeesta tai vaikkapa tuotekehitysideasta. Kaveria tuetaan, kuunnellaan ja kaveria ei jätetä.

3. Suomalainen suunnittelun ekosysteemi

Kun kyse on CAD-ohjelmistoista, ei kyse ole pelkästään itse ohjelmistoista. Kyse on ekosysteemistä. Otan esimerkiksi rakentamisen. Sen ekosysteemin muodostavat (ainakin) rakennuttajat, rakennusliikkeet, suunnittelutoimistot, urakoitsijat, alan järjestöt, oppilaitokset, viranomaiset ja me ohjelmistotalot. Tämä on se porukka, joka joko saa suomalaisen rakentamisen nousuun tai sitten ei. Ohjelmistoilla on tässä toki keskeinen rooli, mutta tärkeää on myös prosessien kehittäminen, standardointi, osaamisen kehittäminen ja totutuista toimintatavoista irtautuminen. Keskiössä on yhteistyö.

Hyvä esimerkki CADMATICin kohdalla tästä työstä on meidän erittäin vahva oppilaitosyhteistyö Suomessa. Koulutamme teknisen alan opiskelijoita ja opettajia Kolmas lukukausi-konseptissamme ja organisoimme opiskelijaprojekteja, joissa insinööriopiskelijat toteuttavat todellisen kohteen suunnittelun CADMATIC-ohjelmistoilla ja suunnittelutoimistokumppanimme ohjaavat opiskelijoita suunnittelukäytäntöihin. Ainutlaatuinen opiskelijalisenssin lunastus -konseptimme mahdollistaa valmistuville opiskelijoille kustannustehokkaan tavan hankkia ohjelmisto käyttöönsä, joko omaan perustettavaan yritykseen tai yritykseen, johon on työllistymässä. Onkin ollut tämän kevään aikana ilo nähdä, että nuoret tulevaisuuden suunnitteluammattilaiset ovat laajalla rintamalla hankkineet CADMATIC-ohjelmiston käyttöön siirtyessään työelämään! Uskoa tulevaisuuteen löytyy.

4. Panostaako CAD-toimittaja Suomeen vai ei?

Ekosysteemistä pääsemmekin siihen ydinkysymykseen, onko CAD-toimittajalla halua panostaa Suomeen, suomalaisiin asiakkaisiin ja suomalaisten suunnittelukäytäntöjen kehittämiseen? Rakentamisen sektorilla tietomallintamisen kehittymisen myötä OpenBIM-ajattelu on noussut keskiöön tarkoittaen käytännössä avoimuutta ja yhteistä kehittämistä. On täysin ymmärrettävää, että monelle CAD-toimittajalle Suomi on liiketaloudellisesti lähellä ”ei mitään”, jolloin panostukset Suomeen ovat luonnollisesti rajalliset tai suorastaan ”zero”.

CADMATICissa olemme vahvasti sitoutuneet suomalaisen suunnittelun kehittämiseen. Rakennustoimialalta esimerkkejä ovat esim. vahva yhteistyö Sähköteknisen kaupan liiton kanssa Sähkönumerot.fi -palvelun ja ETIM-standardin osalta, suomalaisten vaatimusten mukaiset energialaskentaominaisuudet tai vaikkapa vahva yhteistyö suomalaisten komponenttitoimittajien, kuten esim. Sewatekin kanssa. Muutamia vain mainitakseni.

5. Asiakas saa päättää. Esimerkiksi käyttää jatkossakin multi-user -lisenssejä.

Keskimäärin voitaneen todeta, että me suomalaiset olemme aika reiluja liiketoiminnassa keskenämme. Toki poikkeuksiakin löytyy. CAD-asiakkuuksissa reiluus näkyy mm. siinä, minkälaisia hankintatapoja ja lisenssimalleja asiakkaalle tarjotaan lisenssihankinnassa. Meillä CADMATICissa voit hankkia lisenssin kertahankintana (”pysyväislisenssi”) tai aikaperusteisena, kuukausihinnoitteluun perustuvana lisenssinä. Lisenssit voit hankkia yksittäiseen työasemaan tai yhtä lailla ns. kelluvana verkkolisenssinä (multi-user). Valinta on asiakkaan.

Multi-user -lisenssien eduthan ovat kiistattomat tilanteissa, joissa yksittäisellä CAD-käyttäjällä ei ole jatkuvaa tarvetta yksittäiselle ohjelmistolle. Erinomainen asiakasesimerkki tästä on Suomen suurin talotekniikkaurakoitsija Are Oy, joka hyödyntää CADMATIC-verkkolisenssejä kustannustehokkaasti.

6. Kansainvälisen Suomalaisen toimijan verotulot jäävät Suomeen

Ohjelmistoala on vahvasti kasvava ala Suomessa (vuonna 2018 +11,3 %). Kansantalouden kannalta tässä on vähintäänkin kaksi keskeistä seikkaa: menestyvät suomalaiset ohjelmistoyritykset tuottavat yhteisöveroja ja niiden Suomeen työllistämät ihmiset ansiotuloveroja Suomeen.

Me CADMATICissa kannamme vahvasti tätä(kin) vastuuta, täysin suomalaisomisteisena ja Suomen kuudenneksi kannattavimpana ohjelmistoyrityksenä (Tivi, Suomen suurimmat IT-yritykset, 6/2019). Kansainvälisenä suomalaisena toimijana, 230 henkeä työllistävänä ja asiakkaita 60 maassa omaavana me CADMATICissä olemme täällä Suomessa sinua varten, suomalainen suunnittelun ammattilainen.

Jos et ole vielä CADMATIC-ohjelmistojen käyttäjä, niin aloita tutustuminen meihin esim. CADMATIC Draw -kampanjasivulta, jossa kerromme Draw-perusohjelmistostamme ja voit samalla ladata sen myös koekäyttöösi. Tutustu samalla myös toimialakohtaisiin CADMATIC-sovelluksiimme. Yhdessä ne muodostavat älykkään suunnittelujärjestelmän sähkö/automaatio-, LVIA- ja rakennussuunnitteluun.