Miksi perus-CAD-ohjelma ei sovi moderniin sähkösuunnitteluun?

« Kaikki Blogit

Kristjan Müül

Julkaistu May 24, 2024

Sähkösuunnittelijoina olemme nähneet ja kokeneet merkittävän kehitysloikan sähkösuunnitteluohjelmistoissa viime vuosikymmenten aikana. Siitä huolimatta perus-CAD-ohjelmistot ovat säilyttäneet merkittävän roolin sähkösuunnitteluprojekteissa. Mutta suunnitteluprojektien kasvaessa ja muuttuessa yhä moniulotteisemmiksi, suunnitteluohjelmistojen rajallisuus nousee auttamatta esiin.

Kun sähkösuunnittelussa käytetään perinteisiä CAD-työkaluja ilman sähkösuunnitteluun suunnattuja ominaisuuksia, johtavat ne helposti pirstaloituneisiin suunnitteluprojekteihin ja toisistaan irrallisiin dokumentteihin. Nämä kaksi elementtiä ovat usein pohjimmaisia syitä suunnittelua toteuttavien yritysten kohtaamiin haasteisiin. Ja siksi näitä osa-alueita pitäisi pyrkiä parantamaan.

Kilpailukyvyn säilyttäminen vaatii nykyään paljon muutakin kuin mukana pysymistä - pitää olla muita edellä! Tässä blogissa syvennyn muutamiin haasteisiin, joita perus-CAD-ohjelmistoja käyttävät insinööritoimistot kohtaavat nykypäivän sähkösuunnitteluprojekteissa sekä siihen, kuinka CADMATIC Electrical tarjoaa ratkaisun näihin haasteisiin yhdistämällä pirstaloituneet projektit ja nostamalla sähkösuunnittelun tasolle, joka pitää yritykset kilpailijoitaan edellä!

Liiketoiminnalliset haasteet CAD-piirtämiseen tarkoitetun perusohjelmiston käytössä sähkösuunnittelussa

On sanomattakin selvää, että suunnitteluprojektien toteuttaminen perus-CAD-ohjelmistoilla johtaa helposti useiden, toisistaan irrallisten, ohjelmistojen käyttöön, jotta kaikkien vaadittujen dokumenttien luominen onnistuu. Projekteista kilpaillessa on ratkaisevan tärkeää täyttää asiakkaiden odotusarvot laadun, aikataulujen sekä kustannusarvioiden osalta, erityisesti näinä aikoina. Yksinkertaiseen CAD-piirtämiseen tarkoitetut ohjelmistot eivät yleensä pysty tukemaan tehokasta suunnittelua läpi projektin, mikä usein johtaa hävittyihin tarjouksiin.

Mikäli sähkösuunnittelua tehdään perus-CAD-ohjelmistolla, vaikutukset voivat todennäköisesti näkyä myös henkilöresurssien kasvun tarpeena. Peruskäyttöön suunnatut CAD-ohjelmistot pohjautuvat usein manuaalisiin prosesseihin, joista aiheutuva suurempi työvoiman tarve ja korkeammat toimintakustannukset ovat usein merkittävä huolenaihe suunnittelua tekeville yrityksille.

Useiden eri suunnittelutyökalujen käyttäminen johtaa myös eri lisenssien ja ohjelmistopakettien kanssa kamppailuun, jossa yrityksen ohjelmistokustannukset kasvavat ja lisenssejä joudutaan järjestelemään suunnittelijoiden kesken – koska kaikilla ohjelmistoilla ei voi välttämättä esimerkiksi tehdä tehokkaasti sähkösuunnittelua.

Suunnittelun aloittaminen matalan kynnyksen ratkaisulla ja ohjelmistoratkaisujen laajentaminen tarpeiden kasvaessa on usein haastavaa, ellei jopa mahdotonta, peruskäyttöön soveltuvia CAD-ohjelmistoja käyttäessä. Asiakkaiden kanssa keskustellessa nousee toistuvasti myös esille, etteivät peruspiirtämiseen tarkoitetut CAD-ohjelmistot niinkään tue suunnitteluprosessien hallintaa ja läpinäkyvyyden puute tekee laadunhallinnasta erittäin haastavaa.

Aikaa vievä manuaalinen työ lisää muutostenhallinnan haasteita

Sähkösuunnitteluprojekteissa perusominaisuuksiin rajoittuva CAD-ohjelmisto aiheuttaa usein tehottomuutta sekä suunnittelussa että suunnitteluprosessissa. Usein yritykset ovat kuitenkin tottuneet käsittelemään näitä tehottomuuksia erilaisten kiertoteiden avulla ja sietämään manuaalisesta työstä johtuvia ylimääräisiä työtunteja. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että yritys pystyy säilyttämään kilpailukykynsä tulevaisuudessa samalla tasolla kuin nyt.

Itselleni tämä manuaalisen työn määrä aina standardisoitujen symbolien ja tunnusten käsittelystä mallipohjien luontiin ja raportointiin on kuin punainen vaate härälle. Ne eivät ole vain paljon aikaa vieviä, mutta lisäävät virheiden mahdollisuuksia ja laskevat projektien laatua.

Ajattele tilannetta, jossa voit säästää merkittävästi aikaa käyttämällä ohjelmistoa, jossa kaikki manuaalisesti tehtävät asiat ovat valmiina ja helposti ylläpidettävinä toimintoina. Ja sama pätee myös manuaaliseen muutostenhallintaan. On riskialtista toteuttaa projekteja ohjelmistolla, joka pakottaa suunnittelijat havaitsemaan itse kaikki muutokset ja päivittämään ne manuaalisesti. Vaikka suunnittelutiimisi onnistuisi huomaamaan kaikki muutokset ja pitämään projektin dokumentit ajan tasalla, vie se hyvin paljon arvokasta aikaa itse suunnittelusta.

Viimeisimpänä liiketoiminnan haasteena perus-CAD-ohjelmistoissa haluan nostaa yhteistyön vaikeuden. Suunnittelun tapahtuessa erillisillä ohjelmistoilla, työn yhteensovittaminen muuttuu hyvin työlääksi tai jopa mahdottomaksi niin sisäisesti eri osastojen välillä kuin ulkoisten kumppaneidenkin kanssa. Uskon, että nämä yhteistyön ja suunnittelutyön koordinoinnin haasteet ovat sellaisia, joita jokainen yritys haluaa välttää. Ja se myös on mahdollista!

Optimoi suunnitteluresurssit CADMATIC Electricalin avulla

CADMATIC Electrical ratkaisee kaikki aiemmin mainitut haasteet tarjoamalla keskitetyn tiedonhallinnan ja automaattiset toiminnot, jotka tukevat sähkösuunnittelussa tehtävien kaikkien dokumenttityyppien luontia.

CADMATIC Electricalin laaja symbolikirjasto yhdistettynä älykkäisiin kopiointi- ja generointitoimintoihin säästää merkittävästi aikaa ja vähentää virheiden määrää kaikkien dokumenttien sekä mallien luonnissa. Tapasi suunnitella muuttuu täysin, kun pystyt lopettamaan objektien manuaalisen sijoittamisen eri dokumentteihin.

Suunnitteluprojekteissa tulee lähes poikkeuksetta tarve tehdä muutoksia jo tehtyyn dokumentaatioon. Tietokanta mahdollistaa näiden tekemisen vaivatta. 

Jos muutos on esimerkiksi moottorin sijainnin siirtäminen layout-piirustuksessa, moottorin sijainnin muutos päivittyy automaattisesti kaikkiin linkitettyihin dokumentteihin. Tässä esimerkissä diagrammien tilatiedot päivittyvät automaattisesti, kuten myös kaapelien pituus kaapelilistoissa. Tietojen päivittyessä automaattisesti voit luottaa, että kaikki projektin dokumentit ovat aina ajan tasalla.

CADMATIC Electrical tarjoaa mahdollisuuden toteuttaa niin sähkö-, instrumentointi- kuin automaatiosuunnittelua yhdellä ohjelmistolla. Tämä yhdistettynä sisäänrakennettuun tiedonhallintaan ja tiedonjaon ominaisuuksiin mahdollistaa entistä tehokkaamman projektien läpiviennin.

CADMATIC Electrical on kokonaisvaltainen ratkaisu sähkösuunnitteluun, jonka avulla sähkösuunnittelijat voivat luoda ja hallita kaikkia tarvittavia projektin tuotoksia yhdellä CAD-ohjelmistolla. Se linkittää kaikki projektien dokumentit keskenään tietokannan avulla luoden suunnitteluympäristön, joka varmistaa suunnitteludatan eheyden sekä tietojen saumattoman päivityksen eri dokumentteihin ja vapauttaa suunnittelijat keskittymään itse suunnitteluun. Viimeisenä plussana mainitsen, että CADMATIC Electrical voidaan integroida muiden suunnittelualojen, kuten prosessisuunnittelun ja 3D-mallinnuksen kanssa, joka mahdollistaa laajojenkin projektien toteuttamisen tehokkaasti yhteistyössä.

Mitä seuraavaksi?

Toivon, että blogini on herättänyt ajatuksia. Ehkä mainitsemani haasteet olivat jopa tutun kuuloisia omalta työpaikaltasi. On kuitenkin ymmärrettävää, että tuttujen työkalujen vaihtaminen uusiin on iso kynnys, vaikka tunnistaisitte niiden tuottamat haasteet.

Me Cadmaticilla olemme valmiita tukemaan teitä ja nostamaan tapanne tehdä sähkösuunnittelua täysin uudelle tasolle.

Mikäli haluat, voimme sopia ohjelmiston esittelystä haluamananne ajankohtana, tai voit tutustua itsenäisesti ohjelmistomme eri tasoihin ilmaisen koekäytön avulla. Siirtyminen perusominaisuuksia tarjoavasta CAD-ohjelmistosta CADMATIC Electricaliin ei ole pelkästään päivitys parempaan; Se on muutos, joka määrittelee uudelleen sen, mikä on mahdollista sähkösuunnittelussa.

Oletko valmis näkemään, miten CADMATIC Electrical voi mullistaa suunnitteluprosessisi? Tutustu ratkaisuumme ja havaitse ohjelmiston todelliset hyödyt itse.

LATAA ILMAINEN KOEKÄYTTÖ