Koulutus palkitsee

« Kaikki Blogit

Piia Talsi

Julkaistu June 20, 2019

Olen toiminut CADMATIVC Building -ohjelmiston kouluttajana nyt kahden vuoden ajan. Tässä ajassa kokemusta on kertynyt niin yleisten koulutusten kuin räätälöityjen pakettienkin osalta. Perinteistä suunnittelutyötä tehneelle siirtyminen asiakasrajapintaan oli hyppy tuntemattomaan, mutta ajan kuluessa olen huomannut, kuinka yhteistyö eri tahojen kanssa on tuonut työhön uudenlaista sisältöä. Suunnittelutyössä tärkeimpiä kulmakiviä on yhteistyö ja itsensä kehittäminen. Suunnittelijan tulee jatkuvasti olla yhteistyössä muun muassa arkkitehdin, työmaan ja eri alojen suunnittelijoiden kanssa. Itsensä kehittämiseen liittyy oleellisesti myös käytössä olevan työkalun hallinta. Tähän meillä on onneksi tarjolla sovelluskohtaisia koulutuksia.

Konkaritkin tarvitsevat koulutusta

Koulutuksen tilaamisen syitä on monia. Yhdet haluavat parantaa ammattitaitoaan, toisille ohjelma on uusi, joillakin voi olla pakollinen vaihto edessä. Vastavalmistuneet perustavat uusia yrityksiä, konkareiden on pakko vaihtaa työkalua pystyäkseen jatkamaan nykyistä liiketoimintaa. Yhteistä näille on kuitenkin se, että jokainen koulutukseen osallistunut saa uutta tietoa ohjelmasta ja sen käytöstä. Näiden kahden vuoden aikana en ole pitänyt vielä yhtäkään koulutusta, jossa asiakas ei olisi saanut mitään uutta tietoa itselleen. 

Arki kangistaa – koulutus notkistaa

Arjessa käy helposti niin, että ohjelmistosta riippumatta kangistuu kaavoihin ja tekee asiat aina samalla tavalla kuin on tehnyt aikaisemminkin. Ohjelmiston vaihdon yhteydessä käyttää helposti samoja työtapoja, joita käytti vanhan ohjelman kanssa, vaikka ne eivät nykyisen ohjelman kannalta ole mitenkään tarpeellisia tai toimivia. Asiantuntijana minun tehtäväni on näyttää, miten asiat voisi tehdä helpommin ja tehokkaammin. Pienikin apu ärsyttäneeseen työtehtävään voi valaista päivän. Mikään ei ole kouluttajalle parempaa palautetta kuin se, että asiakas kokee hyötyneensä koulutuksesta. 

Opettele poisoppimista!

Toisinaan haasteita luo liiallinen omaan osaamiseen nojaaminen. ’Aina olen tehnyt näin’ - asenne ei auta ketään, eikä anna tilaa uuden oppimiselle. 

Yksittäisten viivojen piirtämisestä poisoppiminen saattaa olla haastavaa, mutta kun opettelee käyttämään sovelluskohtaisia toimintoja, voi vuoden päästä ihmetellä, miten oli aikaisemmin käyttänyt aikansa viivapiirtoon. 

Buildingin toiminnoilla viivoilla on aina muutakin tietoa kuin väri ja viivatyyppi. Viiva voi kertoa korko- ja korkeustietoja, laskennallisen painon tai vaikkapa raudoitteen ominaisuuksia.

Kaaviot

Koulutus on osa ohjelmiston kehitystä

Koulutuksia suunnitellessani haluan perehtyä etukäteen asiakkaan tarpeisiin ja ohjelman käytön lähtötasoon, sillä tämä vaikuttaa paljon siihen, millainen koulutus asiakkaalle räätälöidään. Opetellaanko yksittäisten toimintojen käyttöä, vai halutaanko muuttaa koko suunnittelutapaa? Joskus voi olla tarpeen käydä läpi jatkuvasti kehittyvän ohjelman uusia ominaisuuksia, joihin suunnittelija ei ole työn ohessa ehtinyt perehtyä. Kouluttajatyöni osana osallistun CADMATIC Buildingin kehitykseen, joten tunnen sen uudet ominaisuudet hyvin. Ohjelmistoa kehitetään aina asiakkaiden tarpeita ja koko asiakaskuntaa kuunnellen. Siksi koulutustyö ja asiakkaiden auttaminen kohti parempia suunnittelukäytäntöjä on niin antoisaa.