Huomasitko, että mallinsin?

« Kaikki Blogit

Jyrki Metsola

Julkaistu August 30, 2021

CADMATICin myyntihenkilö demosi viime vuonna CADMATIC Building -ohjelmistoa eräässä rakennesuunnittelutoimistossa. Demon aikana esiteltiin monipuolisesti ohjelmiston kykyä tuottaa tehokkaasti rakennesuunnitelmia. Työskentely tapahtui tutussa 2D-ympäristössä. Demon päätteeksi myyjämme kysyi toimiston suunnittelijoilta:

Huomasitteko, että mallinsin?

Eivät olleet huomanneet. Tästä huolimatta tehdyistä suunnitelmista saatiin automaattisesti 3D- ja IFC-mallit.

Ainutlaatuinen lähestymistapa tietomallintamiseen

Miten tämä oli ja on mahdollista? Kyse on CADMATIC Buildingin täysin uniikista lähestymistavasta tietomallintamiseen. Olemme ristineet sen cadibimmiksi. Kyse on tyhjiön täyttämisestä tilanteessa, jossa rakennesuunnittelussa toisaalta panostetaan mallintamislähtöisiin BIM-ohjelmistoihin ja toisaalta samaan aikaan tuotetaan turhan tehottomasti rakennesuunnitelmia (lue: rakentamiseen vaadittavia 2D-piirustuksia ja luetteloita) CAD-ohjelmistoilla.

Mitä tarkoittaa tietomallintaminen (BIM)?

Vastaus kysymykseen valottaa myös selitystä sille, miksi CADMATIC Building pystyy mallintamaan automaattisesti. BIM-suunnittelun tarkoituksena on tuottaa tietomalli, joka jo yhdyssananakin kertoo, mistä on kysymys: tiedon ja mallintuottamisesta.

Yksinkertaistettuna tieto-osa tarkoittaa sitä, että suunnitelman objekteihin (seinät, laatat, palkit...) tallentuu erilaista suunnittelutietoa, toisin sanoen ne eivät ole pelkkiä graafisia elementtejä. Näin tapahtui myös mainitussa demossa. Normaaleilta piirustuksilta näyttävät CADMATIC Buildingin tuottamat suunnitelmat sisälsivätkin jo tietomallitietoa itsessään. Malliosa tarkoittaa sitä, että lopputuloksena on 3D-malli ja BIMin kohdalla vielä tarkemmin ottaen kansainvälisen standardin mukainen IFC-malli.

BIM-malli voidaan tuottaa kahdella tavalla: Piirustuksista tietomalleiksi -teknologialla kuten CADMATIC Building toimii tai vaihtoehtoisesti tuottamalla ensin malli, josta sitten pyritään saamaan aikaan myös piirustukset. CADMATIC Buildingin malli tuo selkeitä etuja, kuten A-Insinöörien Kalle Leppänen kokemuksistaan kertoo.

CADMATIC Building on minun käytössäni parhaimmillaan rakennesuunnittelussa. Lähestymistapa siinä on päinvastainen kuin vaikkapa Teklassa, jossa kaikki lähtee mallintamisesta. CADMATICilla lähdetään suunnittelu edellä. Se on osoittautunut erityisen tehokkaaksi esimerkiksi kerrostalojen rakennesuunnittelussa”, Leppänen sanoo. ”Sitten jos mukana on enemmän terästä, käytän Teklaa.”

Suunnittelutoimistot mietinnän edessä

Monessa rakennesuunnittelutoimistossa pohditaan parhaillaan, pitäisikö panostaa BIMiin vai voidaanko jatkaa perinteiseen tapaan CAD-suunnittelun keinoin. Osassa toimistoista BIM-ohjelmistoihin on panostettu, mutta samalla tehdään valtavasti suunnitelmia CAD-ohjelmistoilla. 

Miksi? Koska BIM-ohjelmistot eivät ole pystyneet tuottamaan kaikkia rakentamisen vaatimia dokumentteja, siis erityisesti piirustuksia, ja koska mallintamislähtöisten BIM-ohjelmistojen käyttö ei ole ollut kustannustehokasta kaikissa projekteissa.

CADMATIC Buildingin automaattinen mallinnus -toiminnallisuus, CAD-työskentelystä tuttu työskentelytapa ja hinnoittelupolitiikkamme poistavat edellä mainitun pohdinnan tarpeen. Buildingin kohdalla päätös siitä, mallinnetaanko alkava projekti vai ei, on turha. Malli syntyy automaattisesti.

Jos toimistosi ei ole vielä panostanut BIMiin, tarjoaa CADMATIC Building matalan kynnyksen siirtymisen BIM-maailmaan, kustannustehokkaasti ja pienin lisäkoulutustarpein.

Mitä hyötyä olisi, jos suunnitteludokumentit syntyisivät tehokkaammin?

Jos toimistosi on jo panostanut BIMiin, mutta teette edelleen paljon suunnittelua CAD-ohjelmistoilla, pysähdy hetkeksi ja mieti vastauksia ainakin seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitä hyötyä teidän yrityksellenne olisi siitä, että rakennesuunnittelun dokumentit tuotettaisiin nopeammin ja laadukkaammin?
  • Olisivatko yrityksenne suunnittelijat motivoituneempia, kun ohjelmisto poistaisi turhia rutiineja suunnittelusta?
  • Mahdollistaisiko CADMATIC Building teidän organisaatiossanne tietomallintavan suunnittelun laajentumisen koko suunnittelijakuntaan, pois cad-suunnittelijat/mallintajat -ryhmittelystä?
  • Parantuisiko suunnitelmien laatu, kun projektissa käytettäisiin pelkästään IFC-malleja tuottavia ohjelmistoja?

Jos teillä ei vielä mallinneta, niin joko pitäisi?

Tyypilliset, meille kerrotut syyt olla siirtymättä 2D-piirto-ohjelmiston käytöstä BIM-malleja tuottavaan ohjelmistoon, kuten CADMATIC Buildingiin ovat tyypillisesti:

  • ”Asiakkaamme eivät vaadi meiltä malleja”
  • ”Olemme virittäneet 2D-työskentelyn (mielestämme) niin tehokkaaksi, että ei ohjelmiston vaihtaminen ole perusteltua.”

Ymmärrettäviä syitä, mutta kauanko ne kantavat? On selvää, että asiakkaat tulevat jatkossa vaatimaan yhä enemmän mallinnettuja suunnitelmia, kun myös koko rakennusprosessia kehitetään, jopa Digital Twiniin saakka. Ja yhteiskuntana olemme myös matkalla sitä kohti, että rakennusvalvonnan prosesseissa siirrytään käyttämään tietomalleja, kuten juuri meneillään olevassa MRL-uudistuksessa on määritelty.

Huomaatko sinä, että CADMATIC Buildingissä mallinnetaan? Ota yhteys myyntiimme ja sovi tapaaminen, niin asia selviää.

CADMATIC Buildingillä tuotat tehokkaimmin ne piirustukset, joita tässä maassa edelleen pitää tuottaa - ja samalla tuotat tietomallit.

Tutustu tarkemmin ainutlaatuiseen tapaan tuottaa tietomalleja

CADMATIC Building tarjoaa aivan uudenlaisen ja uniikin lähestymistavan tietomallintamiseen. Se on markkinoiden ainoa ohjelmisto, joka tekee tietomallinnuksen (BIM) automaattisesti. Voit suunnitella perinteiseen tapaan 2D:nä, mutta ohjelmisto tuottaa samalla myös tietomallien tuottamiseen vaadittavaa tietoa.

CADMATIC Buildingin avulla pääset mukaan huimaa vauhtia yleistyvään tietomallisuunnitteluun - helposti ja kustannustehokkaasti.