CADS IS NOW CADMATIC, mitä tämä tarkoittaa asiakkaillemme?

« Kaikki Blogit

Jyrki Metsola

Julkaistu October 09, 2019

CADS-ohjelmistoja kehittävä Kymdata siirtyi heinäkuussa 2019 yrityskaupalla osaksi suomalaista CADMATIC-konsernia. Me CADS-tiimiläiset olemme nyt osa noin 200 hengen kansainvälisesti toimivaa ja menestyvää asiantuntijaorganisaatiota. Yrityskaupat ovat asia, jotka ymmärrettävästi aiheuttavat välillä pelkotiloja, niin henkilöstössä kuin myös ostetun yrityksen asiakaskunnassa. Mitä minulle tapahtuu? Mitä tuotteille tapahtuu? Unohtuuko suomalainen asiakas?

Pureudun tässä blogissani siihen, mitä CADS-asiakkaalle tämä yrityskauppa merkitsee, en jo Suomessa perinteeksi muodostuneen "kolmen kohdan" - vaan viiden kohdan periaatteella.

1. Leveämmät hartiat tulevat näkymään tuotteiden ominaisuuksissa

Kaikissa ohjelmistoissa on aina kehittämisen varaa. Tuskinpa maailmasta löytyy yhtäkään ohjelmistoa, jonka aloitelistalla ei olisi kymmeniä ellei jopa satoja ehdotuksia. Tuotekehitys on siis jatkuvaa toimintaa. CADSin siirtyminen osaksi CADMATICia tulee näkymään myönteisesti CADS-tuotteiden tuotekehityksessä kahdestakin syystä. Ensinnäkin pystymme hyödyntämään CADMATICin tuotteisiin tehtyä teknologiaa ja toiseksi myös tarvittaessa organisaatiossa olevaa erityisosaamista. Ja tietysti myös toisinpäin.

2. Tuoteportfolio laajenee

Kun nykyiset CADS- ja CADMATIC-tuoteportfoliot yhdistetään, on meillä tarjota todella kattava tuotekokonaisuus konsernimme päätoimialoille, eli laivateollisuus- (Marine), tehdas- (Plant) ja rakennussektoreille (Construction). Nykyisille CADS-asiakkaille mielenkiintoisia CADMATIC-tuotteita ovat esimerkiksi putkistosuunnittelun ohjelmistomodulit kuin myös Information Management (IM) -tuotteet, joilla esimerkiksi kokonaisten tehtaan suunnitteluinformaatiota 3D-mallineen voidaan tehokkaasti hallita.

Olemme myös käynnistäneet integraatioiden määrittelyprosessin, joiden tuloksena CADMATIC-ohjelmistojen ja aluksi CADS Electricin välille luodaan integraatiot, jolloin tieto liikkuu eri suunnittelualojen ohjelmistomoduleiden välillä. Näistä tiedotamme lisää vuoden loppupuolella.

3. CADMATIC laajeni rakennustoimialalle

CADMATICin päätoimialojen, eli Marine- ja Plant-segmentin rinnalle CADS tuo nyt uuden päätoimialan, eli rakentamisen (Construction). Viesti on tärkeä teille kaikille rakentamissektorilla toimiville asiakkaillemme kuin myös tuleville: CADS-tuotteita kehitetään jatkossakin vahvasti rakennustoimialalle, kolmen päätuotteemme muodossa: CADS Electric, CADS Hepac ja CADS House. Ja kuten hyvin tiedätte, niin raja-aidat eivät ole selkeät: myös teollisuudessa tehdään esimerkiksi LVI- ja rakennesuunnittelua, isot risteilijät sisältävät rakentamistoimialan kaltaista rakentamista, muutamia vain mainitakseni. CADS Electricin yksi vahva kohderyhmä, eli koneautomaatiota tekevät yritykset ovat luonnollisesti edelleen keskeinen kohderyhmä. Yksinkertaisimmin sanoen: palvelemme teitä kaikkia jatkossakin!

4. CADSin kansainvälistyminen palvelee myös suomalaisia asiakkaita

Kymdatassa olemme aina tykänneet siitä, että asiakkaat haastavat meidät tekemään CADS-tuotteista aina vaan parempia ja parempia. Kun nyt aluksi CADS Electric lähtee maailmalle osana CADMATIC-tuotteita, on varmasti niin, että CADMATICin eri puolilla maailmaa olevat, maailmanluokan asiakasyritykset Marine- ja Plant-toimialoilta tulevat haastamaan meidät tuotekehitysideoillaan. Uskon vahvasti, että ne tuotekehityspanostukset, jotka tämän myötä CADS-tuotteisiin tehdään, palvelevat yhtä lailla myös suomalaisia asiakkaita.

5. Nimi muuttuu, mutta tapa palvella suomalaisia asiakkaita säilyy

Kuten tämän blogin otsikkokin jo vihjailee, niin osana yritysintegraatiota tulemme myös yhtenäistämään ohjelmistotuotteidemme nimet niin, että CADS-tuotteet tottelevat jatkossa nimeä CADMATIC. Tämä prosessi tulee kokonaisuudessaan olemaan pitkä ja haluan korostaa, että kyse on ensisijaisesti kuitenkin vain nimestä. Tuote nimen takana on edelleen sama ja ihmiset teitä palvelemassa ovat samoja (tosin CADMATICin vahvan kasvustrategian mukaisesti tulemme lähiaikoina rekrytoimaan lisää henkilöstöä).

Ja mikä varmastikin tärkeintä: Pidämme tiukasti kiinni perimmäisestä arvostamme, joka on kantanut CADSin siihen menestykseen, jossa se tänä päivänä on: vahva asiakaslähtöisyys. Tämä asia minun on helppo luvata, koska samaa arvomaailmaa edustaa myös uusi isäntämme: suomalainen, vahvasti kansainvälisesti toimiva CADMATIC.


Yhdessä olemme enemmän.