Asiantuntijalla vahva rooli tuotekehityksessä

« Kaikki Blogit

Piia Talsi

Julkaistu April 28, 2021

Ohjelmistojemme vahvuus on jo pitkään ollut se, että CADMATICillä tuotteita tehdään asiakkaan tarpeisiin. Linkkinä asiakkaan ja kehitystiimin välillä toimii aina kyseisen tuotteen tuoteasiantuntija, joka liikkuu jouhevasti asiakasrajapinnassa koulutusten ja tapahtumien tiimoilta, ja joka kuuntelee herkällä korvalla asiakkaiden palautteita. Asiantuntijoiden rooliin kuuluu myös käyttäjäkokemusten kyseleminen, voisiko jotain parantaa tai onko jokin toiminto turha. Ohjelmistoa työssään käyttävät asiakkaat toistavat usein samoja toimintoja päivän aikana monia kertoja, jolloin toimivuus on avainasemassa.

Asiakaspalautteella ja testaamisella vahva rooli

Tukipalveluiden kautta kuulemme, mitkä asiat tuottavat ongelmia ja mihin pitäisi panostaa. Jos asiakkaalla on ongelmia ohjelmiston käyttämisessä, on meidän mietittävä, voisiko toiminnosta tehdä helpomman tai muokata ohjelmiston käyttöliittymää siten, että se ohjaa käyttäjää paremmin oikeaan suuntaan. Tuotetuen kautta tulee meille myös jonkin verran suoria ehdotuksia uusista toiminnoista.

Kaikki asiantuntijamme ovat omien alojensa ammattilaisia, jolloin toimintoja voidaan testata oikeissa tilanteissa ja fiksuilla arvoilla.

Suorien palautteiden lisäksi asiantuntija myös testaa ohjelmiston toimivuutta ennen uuden version tai revision julkaisua testaustiimin jäsenenä. Kaikki asiantuntijamme ovat omien alojensa tuntijoita, jolloin toimintoja voidaan testata oikeissa tilanteissa ja fiksuilla arvoilla. Usein toimintojen testaamiseen osallistuu koko kehitystiimi, jolloin pystymme huomioimaan useampia tapoja tehdä asioita. Läpikotaisin tehtävällä testauksella pystymme minimoimaan virheiden mahdollisuudet. Toisinaan betatestausta suoritetaan myös valikoiduilla asiakkailla, jolloin nähdään, toimiiko toiminnot käytännön suunnittelutyössä niin kuin olimme ajatelleet.

Toimiva ohjelmisto on asiakkaan etu.

Laaja osaajaverkosto ohjelmistokehityksen tukena

Uusien toimintojen kehittämiseen tarvitaan paljon taustatietoja. Näiden taustatietojen kartoitus on myös osa asiantuntijan työtehtävää yhteistyössä muun tuotekehitystiimin kanssa. Kaiken perustana on tietenkin asiantuntijan vahva kokemus kyseisestä suunnittelualasta. Lisäksi hyödynnämme kattavaa kumppaniverkostoamme. Taustatietoja etsitään myös niin internetin uumenista, kuin tarpeen mukaan tuotetoimittajiltakin. Toisinaan otamme yhteyttä henkilöihin, jotka ovat oman suunnittelualansa parhaimmistoa, jotta oikeat käytännöt tulevat meille tietoon.

Yhteistyö eri alojen suunnittelijoihin on meille tärkeää ja pyrimmekin vaalimaan näitä asiakassuhteita tarkoin. CADMATICin asiantuntijat ovat aktiivisesti mukana myös kokouksissa, joissa tehdään määritykset ohjelmistoihin tuleville uusille toiminnoille. Näin ohjelmistokehityksessä otetaan huomioon eri näkökulmat ja mielipiteet, jolloin ohjelmistoon tulevasta uudesta toiminnosta tulee mahdollisimman kattava ja monipuolinen. Ja mikä tärkeintä, tekemämme uudistukset tehostavat aivan oikeasti suunnittelijan työtä tai tekevät ohjelmistollamme tehdystä suunnittelusta sujuvampaa ja miellyttävämpää.

CADMATICillä asiakkaan tarpeet ovat keskiössä.

Asiantuntijoiden vastuualueeseen kuuluu olennaisesti myös ohjelmiston käyttöä tukevien ohjeiden kirjoittaminen eri käyttötarkoituksiin. Ohjeita löytyy ohjelmiston sisältä, mutta myös koulutuksissa ja tuessa käyttäjien ohjeistus on avainasemassa. Selkeät toiminnot ja selkeät ohjeistukset ovat käyttäjän kannalta erittäin oleellisia. Toiminnoista pyritään tekemään niin helppokäyttöisiä kuin suinkin, jotta ilman ohjeitakin pääsee alkuun. Lisäksi hyvä ohjeistus vähentää asiakkaan tarvetta tukeutua tukipalveluihimme.

Asiantuntijat ovat siis monenlaisessa mukana ja pitävät tiiviisti yhteyttä niin asiakkaiden kuin kehittäjien kanssa. Näin saadaan tuotettua kaikkien kannalta mahdollisimman hyvä lopputulos.


Lue myös

Onnenpotku ja mitä siitä seurasi  Koulutus palkitsee – sekä kouluttajan että koulutettavan