Tutut ihmiset ja menetelmät uudessa tilanteessa!

Posted on June 03, 2020

Etäkoulutus ja -työskentely sekä siihen liittyvät käytännöt uhkineen ja mahdollisuuksineen ovat nousseet näkyvästi esille käynnissä olevan poikkeustilanteen vuoksi. Paljon on mietitty sitäkin, jääkö etätyöskentely eräänlaiseksi uudeksi vakioksi ja kuinka paljon palataan perinteisiin käytäntöihin, kun se on jälleen mahdollista.

Etäkoulutus kuten etätyöskentelykään eivät ohjelmistoalalla ole kovin uutta, CADMATICillä on jo vuosia toteutettu menestyksekkäästi molempia. Koulutustarjonta on pitkään perustunut yleisten kurssien osalta verkkokoulutuksiin, vuositasolla niitä järjestetään useita kymmeniä. Asiakaskohtaiset koulutukset ja konsultoinnit sisältävät yleensä sekä lähi- että etätoteutuksia.

Onko jompikumpi toteutustavoista toista parempi, se riippuu monesta tekijästä. Vertailutietoa saadaan saman sisällön toteutuksesta molemmin tavoin, sekä lähi- että etäkoulutuksena. Tähän vertailuun tarjoutui hyvä tilaisuus Taitotalo Oy:n (aiemmin AEL ja Amiedu) sähkö- ja automaatioalan erikoisammattitutkinnon, sähköasennusmestarikoulutuksen suunnitteluohjelmisto-osuudessa.

Case-study Taitotalo

CADMATIC toteutti koulutuksen ohjelmisto-osuuden nyt kolmatta kertaa. Kaksi edellistä koulutusta järjestettiin lähikoulutuksina ja nyt huhtikuussa 2020 se järjestettiin etäkoulutuksena. Kouluttajana kaikissa toteutuksissa on ollut CADMATICin taloteknisen sähkösuunnittelun vanhempi asiantuntija Tommi Piispa. Kaikissa koulutuksissa opiskelijat ovat käyttäneet heille opiskelun alussa toimitettuja CADMATIC Electrical -opiskelijalisenssejä, lisäksi oppimisen tueksi käytettävissä on ollut myCADS-verkkopalvelun materiaalit.

Toteutustapaan liittyvä osallistujien (nyt 7 kpl) antama kouluttaja-arvio kouluttajasta oli menetelmäosaamisen osalta 4,7/5 ja ohjaustaitojen osalta 4,4/5. Oman oppimisen osalta vastaajan arvio toteutuksen vastaavuudesta suhteessa omiin odotuksiin oli 4,1/5.

Koulutus olisi melkein saanut olla kestoltaan vielä päivän pidempikin niin olisi keretty käymään vielä tarkemmin läpi alueita ja enemmän rutiinia. Kouluttajalle iso kiitos ja pisteet, hyvin vedetty!
Opetuksen videot ovat todella hyödyllisiä! Kun teen harjoitukset palaan video-opetusmateriaaleihin usein.

Koulutuspalautteen tulokset tukevat muusta verkkokoulutustarjonnasta saatua kokemusta ja asiakaspalautetta. Toteutustapa itsessään on tekniikan osalta melko hyvin omaksuttu, itse tekniikka luo yhä vähemmän ylimääräistä vaikeuskerrointa asiaan. Sisältöjen laajuus suhteessa käytettävissä olevaan aikaan koetaan ongelmalliseksi toteutustavasta riippumatta, etenemisnopeus pyritään kuitenkin pitämään mahdollisimman monelle sopivana. Kaikki koulutuksessa käytettävissä oleva aika pyritään aina hyödyntämään tehokkaasti.

”Verkkokoulutukset vaativat hieman erilaista lähestymistä, sillä koulutus muuttuu helposti enemmän luentotyyppiseksi, toisaalta se kyllä jaksottuu paremmin. Kouluttajan kannalta verkkokoulutukset vaativat vähän erilaista miettimistä ajankäytön ja jaksotuksen osalta, vaikka sisältö sinällään olisikin sama kuin lähikoulutuksessa,” toteaa Piispa.

Äänestetäänkö etäkoulutus jatkoon?

Kyllä ehdottomasti, mutta todennäköisesti ei kuitenkaan ainoana toteutustapana. Etäkoulutuksella on monia kilpailuetuja kuten koulutuksen tallennusmahdollisuus ja sisältöön on mahdollista palata oppimisen vahvistamiseksi. Matkustamiseen ei tarvitse käyttää aikaa eikä rahaa ja koulutukseen voi osallistua omalla työpisteellä. Koulutuksessa voi istua omassa tutussa tuolissa ja kädessä voi pitää omaa kahvikuppia. Laajemmat kokonaisuudet voidaan helposti pilkkoa osiin ja oppimisen tukipalveluista kuten esim. projektin etätuesta voidaan sopia joustavasti. Lisäksi ympäristö kiittää aina matkustamisen vähentyessä.

Koulutuksen järjestäjä Taitotalo Oy:n kouluttaja Raimo Pihlajan mukaan etätoteutukseen päädyttiin tässä yhteydessä oikeastaan vain epidemiatilanteen vuoksi. "Seuraava toteutus on lähitoteutus, mikäli valinta on tuolloin omissa käsissämme. Ohjelmisto-opetuksen ensimmäiset askeleet ovat mielestäni varmempia, kun opettaja saadaan siihen oman työaseman viereen ratkaisemaan opiskelijakohtaiset ongelmatilanteet. Pidemmälle ehtineiden kanssa tilanne voi hyvinkin olla toisin, on kertynyt osaamista ja varmuutta sekä rohkeutta keskeyttää opetustilanne omilla kysymyksillä. Luokassa opettajan on helppo varmistaa kaikkien pysyminen kärryillä, se vaatii vain pari askelta ”.

Asiakkaan tarve ratkaisee

”Koulutus ja konsultointi kokonaisuudessaan on tärkeä osa liiketoimintaa ja ohjelmiston ohella perusta asiakastyytyväisyydelle. Toteutustavat itsessään ovat enemmän menetelmiä, asiakkaan tarve on ratkaisevampi tässäkin kysymyksessä. Jos asiakas ei tilatessaan määrää toteutustapaa, siitä keskustellaan asiakkaan kanssa koulutuksen sisältöä sovittaessa”, kertoo CADMATICin Customer Service Director Timo Riisiö.

”Itse tykkään konsultoivista koulutuksista, joihin taas lähiopetus sopii minusta paremmin. On todella mukava miettiä yhdessä asiakkaan kanssa, vaikka uusia toimintatapoja, tämä sujuu vain luontevammin kasvokkain. Vaikka tekniikka sinällään ei enää rajoitakaan, niin samassa tilassa on vain helpompi hypätä koneelta toiselle. Johtuuko se sitten siitä, että olen jo virallisestikin ikämiessarjalainen,” pohtii Piispa.

Palvelutarjonnan kattavuus on laadukkaan toiminnan rinnalla yksi CADMATICin tärkeimmistä tavoitteista. Asiakkuus alkaa lisenssin hankinnasta joko kertahankintana eli ns. ikuisena lisenssinä tai vuokrauksesta/aikaveloitteisesta lisenssistä.

”Asiakas päättää itselleen sopivimman hankintavan, meidän tehtävämme on tarjota asiakkaan kuhunkin tilanteeseen sopivin vaihtoehto. Samoin on palvelujen laita. Lisenssin hankinnan jälkeen olemme asiakkaan palveluksessa sekä tuotetuen että koulutusten muodossa, edelleen asiakkaan valitsemalla tavalla vallitsevan tilanteen huomioiden. Koulutukset, konsultointi, myCADS- verkkopalvelumme sekä verkkopalvelussa sijaitseva CADS-klinikka tarjoavat erityisesti myCADS-palvelusopimusasiakkaillemme laajan kirjon arjen palveluja asiakkaittemme avuksi”, toteaa Riisiö.

”Tarjoamme pääsyä osaamispolulle. Tarkoitamme sillä kattavaa palvelutarjontaa aina CAD-piirtämisen perusteista, toimialakohtaisten perusteiden kautta toimialakohtaisiin jatkokursseihin ja tämän jälkeen teemoitettuihin täsmäkoulutuksiin sekä webinaareihin. Näiden lisäksi tarjoamme mahdollisuuden kysyä parhaita käytäntöjä ja ohjelmistojen käyttöön liittyviä vinkkejä CADS-klinikalla. Ja samalla asiakas on myös kartuttamassa CADS-yhteisön yhteistä tietokantaa myCADSissä. Tämä on meidän tapamme kiittää sinua asiakkuudestasi.”

Me kuljemme asiakkaamme rinnalla kaikissa olosuhteissa. One CADMATIC.