Rakennussähkösuunnittelu Electricalilla myötäilee rakentamisen prosesseja

Posted on September 02, 2019

CADMATIC Electrical -ohjelmistoon on tehty tänä vuonna monia sen käyttäjien arkea helpottavia uudistuksia. Asiantuntijamme Tommi Piispa avaa ajatusmaailmaa Electricalin viime vuosien uudistuksista, joiden taustalla on ajatus siitä, että rakennussähkösuunnittelussa suunnitteluprosessi myötäilee rakentamisen prosesseja.

"Varsinkin rakennussähköpuolella CADMATIC Electrical -tuotteen hyvät ominaisuudet saattavat jäädä helposti käyttämättä, mikäli ohjelmistoa yritetään väkisin käyttää kuten ennenkin. Tarkoitan tällä ajatusmaailmaa, joka pohjautuu vain kuvien piirtämiseen symboleita ja viivoja käyttäen. Electricalin kanssa suunniteltaessa ajattelutapaa kannattaa ehdottomasti kääntää muistuttamaan oikeaa rakentamista," pohtii Tommi Piispa.

Tällä tarkoitetaan sitä, että projektin alussa luodaan tarvittavat tuotemallit, eli tilataan tavaraa varastoon, josta sitten on tuotteet nopea asentaa. Sen jälkeen valitaan projektissa käytettävät kaapelityypit, aivan kuten kohdetta rakennettaessa hankitaan kaapelikelat työmaalle, ennen kuin kaapelin veto voi alkaa. 

"Tämä ajatusmalli pakottaa tekemään tiettyjä ratkaisuja aikaisemmin, esimerkiksi valaisintuotemallien muodossa, mutta samalla se antaa paljon työkaluja hallita projektia paremmin muutostilanteissa. Tuotemallien tietoja on paljon helpompi täydentää myöhemmin, kun tietää itse, mihin valaisimiin se vaikuttaa," toteaa Piispa. Valaisinpositiointi onkin ehkä yksi keskeisimpiä asioita, jotka helpottuvat, kun kuvat on liitetty projektiin ja käytetään tuotemalleja.

Suunnittelu helpottuu, kun kuva on liitetty projektiin ja käytetään tuotemalleja.

"Toki asia onnistuu jälkikäteenkin positioimalla, mutta se on taas nimensä mukaisesti jälkikäteen tekemistä, ja jo kerran tehtyä ajatustyötä joutuu tekemään uudestaan. Ja tietenkin vaihtotarpeita varsinkin suunnitteluaikana tulee, mutta monesti on paljon helpompi vaihtaa tietyn position valaisimet toisen position mukaisiksi, vaikka tietokannan kautta, kuin lähteä etsimään yksittäisiä, tietyt ehdot täyttäviä symboleita kuvasta. Varsinkin kun eri positiot voivat ulkonäöltään olla samanlaisia ja käyttää samaa symbolia," kertoo Piispa. 

"Tällä ajatusmallilla moni ohjelman logiikka pitäisi avautua paremmin, puhutaan tuotteista ja laitteista, kaapelityypeistä ja kaapeleista. Varsinkin mallinnettavissa projekteissa, kun tarkoituksena on tehdä rakennuksen digitaalista kaksosta eli Digital Twiniä, miksi yrittää tehdä sitä väkisin symbolein ja viivoin. Älä siis sijoita symbolia kuvaan vaan asenna valaisin."

Muistilista sujuvaan rakennussähkösuunnitteluun: 
•    Liitä kuvat projektiin
•    Luo kerrosasetukset
•    Luo tuotemalleja ja käytä niitä projektissa
•    Muista DB-työkalu projektidatan kuten nimiöiden massamuokkauksessa