ETIM-tietojen KIRA-digi -hanke etenee

Posted on July 03, 2019

CADMATIC (ent. Kymdata) on vetänyt ”ETIM-standardin mukaisten teknisten tietojen hyödyntäminen sähkösuunnitteluprosessissa” -hanketta, joka on ollut yksi Ympäristöministeriön KIRA-digi -hankeprojekteista. Hankekumppaneina ovat toimineet Granlund Oy, Sähköteknisen Kaupan liitto/STK Tietopalvelut Oy, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry, NSS Sähkösuunnittelijat ry ja Senaatti-kiinteistöt. Itse KIRA-digihanke on päättynyt 31.12.2018, mutta hanketyöryhmä jatkaa hanketta myös vuonna 2019.

Hanke on ollut jatkoa Sähköteknisen kaupan liiton aiemmalle KIRA-digi -hankkeelle, jossa tunnistettiin tärkeimmät ETIM-standardin sisältämät sähköalan tuotetiedot.

Työkalut ETIM-tietojen käsittelyyn ja integraatio Sähkönumerot.fi -palveluun

Hankkeen aikana CADMATIC Electrical -suunnittelujärjestelmään on kehitetty ETIM-standardin mukaisia tuotteen teknisiä tietoja tukevat toiminnallisuudet sekä luotu myös integraatio Sähkönumerot.fi -palveluun. CADMATIC Electrical hakee Sähkönumerot.fi -palvelusta tuotteen ETIM-tiedot, jotka tallentuvat kyseisen komponentin/tuotemallin lisätiedoiksi. Nämä tiedot ovat luonnollisesti poimittavissa raportteihin ja yhtä lailla ne siirtyvät myös esim. IFC-tietomalliin. CADMATIC Electrical huomioi myös edellisessä hankkeessa tehdyt määrittelyt, merkiten erikseen ne tuodut tiedot, jotka ovat kyseisen määrittelyn mukaisia.

Hankkeen aikana hanketyöryhmä on luonut toimintamallin siitä kokonaisuudesta, mitä ETIM-tietojen hyödyntäminen koko rakennusprojektissa tarkoittaisi.

Pilotointi käynnistyy Koy Raitinkartano -projektissa

CADMATIC Electricalin ja Sähkönumerot.fi:n ETIM-tietojen käytännön pilotointi käynnistyy Granlund Oy:n suunnittelijaryhmän toimesta Espoon Tapiolaan rakenteilla olevan Koy Raitinkartanon projektissa. Pilotoinnin keskeisinä tavoitteina on yhtälailla käyttökokemusten kerääminen suunnittelijoilta ETIM-ominaisuuksista kuin myös ETIM-tiedon hyödyntämisen pilotointi, esimerkiksi tuotteiden hyväksyttämisvaiheessa.

Koy Raitinkartano toteutetaan allianssimallilla ja sähköteknisestä urakoinnista vastaa CADMATIC Electrical -asiakkaamme Aro Systems Oy.
 

Suomesta tuotetietologistiikan mallimaa

Oikea, riittävä ja standardimuotoinen tuotetieto tarjoaa valtavat mahdollisuudet koko alalle, toteaa STK:n toimitusjohtaja Tarja Hailikari

"Haluamme STK:ssa edistää tuotetiedolla rakennuksen tietomallintamista ja tuotetietomallin hyödyntämistä rakennuksen ylläpidossa. CADMATIC tarjoaakin nyt ensimmäisenä alalla CADMATIC Electrical -ohjelmiston avulla sähkösuunnittelijoille mahdollisuuden hyödyntää suunnittelussa tuotteiden teknisiä tietoja suoraan ohjelmistossa. Tämä on yksi merkittävä askel tavoitteessamme tehdä Suomesta tuotetietologistiikan mallimaa", Hailikari jatkaa.

Hyödyttää kaikkia osapuolia

Tilaajan näkökulmasta standardoituessa muodossa oleva tuotetieto tehostaa urakkahankintoja, toteaa STUL ry:n järjestöpäällikkö Alexandre Zaitsev. "Tuotetietojen avulla koneluettavuus paranee ja urakkalaskenta on edullisempaa, mikä näkyy myös urakkatarjouksissa. Julkisissa hankinnoissa tuotteet ovat määriteltävissä ETIM-standardin mukaisilla teknisillä ominaisuuksilla, jolloin valmistajan nimi voidaan jättää mainitsematta. Saatujen urakkatarjousten vertailu on suoraviivaisempaa, kun jo tarjouspyynnössä on selvästi ilmaistu, mitkä tekniset ominaisuudet tarjottavien tuotteiden tulee täyttää", Zaitsev jatkaa.

Rakentamisen aikana ohjelmanmukaisia ja vaihtoehtoisia tuotteita on helppo verrata, mikä parantaa tilaajan ja urakoitsijan yhteistoimintaa ja säästää aikaa. ETIMin mukaiset tekniset ominaisuudet on lisättävä tarjouspyyntöihin ja sopimuksiin, jotta niitä voi hyödyntää rakennusten suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa, Zaitsev muistuttaa.